Onderwijs

Kort nieuws

KatrinaOrkaan Katrina heeft in het zuiden van de Verenigde Staten het leven van studenten overhoop gehaald. Veel universiteiten in Alabama, Louisiana en Mississippi kunnen de komende weken geen onderwijs aanbieden.

Daarom verzorgen zo’n veertig instellingen vanaf oktober gezamenlijk gratis online onderwijs. Zo kunnen studenten toch studiepunten halen. Het uitgebreide onderwijsprogramma heet het Sloan Semester, naar het Sloan Consortium. Dat maakt zich sterk voor de kwaliteit van online onderwijs.

www.sloansemester.org
Koper

Een propstroomreactor die zware metalen zoals koper uit industriële afvalstromen kan reduceren. Op dit nieuwe ontwerp promoveerde natuurkundig ingenieur Niels van Wageningen dinsdag bij technische natuurwetenschappen. Momenteel wordt koper uit het afvalwater teruggewonnen met elektrolyse, maar deze methode kost veel energie. Uit het promotieonderzoek van Van Wageningen blijkt de verticale propstroomreactor een goed alternatief te zijn. Een statistische menger in een buisreactor veroorzaakt een propstroming en mengt de chemische stoffen. Het koper wordt gereduceerd met behulp van koolhydraten die gewonnen worden uit afvalstromen van de voedsel- of houtindustrie. De koolhydraten leveren de elektronen die nodig zijn om het koper om te zetten in vaste deeltjes die neerslaan. Met de nieuwe methode worden twee afvalstromen gezuiverd en een waardevol eindproduct in de vorm van koper teruggewonnen.
Levenservaring

Levenservaring en elders opgedane kennis en vaardigheden moeten meewegen bij de vaststelling van onderwijstrajecten. Universiteiten moeten niet alleen vrijstellingen geven voor behaalde diploma’s maar ook voor opgedane levenservaring, vindt onderwijsminister Van der Hoeven. De bewindsvrouw zei dit tijdens de opening van het academisch jaar van de Open Universiteit. Een zorgvuldig gekozen locatie, want juist bij de specialist in afstandsonderwijs zijn de studenten vaak ouder en hebben ze meer levens- en werkervaring. “Toch krijgen studenten bij u geen vrijstelling op grond van vaardigheden, maar alleen op grond van eerder afgeronde opleidingen in het hoger onderwijs”, aldus Van der Hoeven.
Honours Track

De eerste drie studenten die met een Honours Track zijn afgestudeerd aan de TU Delft, hebben een diploma ontvangen uit handen van rector Fokkema. De uitreiking vond plaats tijdens de opening van het academisch jaar afgelopen maandag. Afstudeerders Clemens Verhoosel (lucht- en ruimtevaarttechnologie), Peter van Beijeren Bergen en Henegouwen en Maaike Kroon (allebei chemische technologie) ontvingen een certificaat bij hun diploma. Kroon ontving voor haar afstudeeronderzoek al de studieprijs van technische natuurkunde. De Honours Track is een in 2003 gestart studieprogramma, bedoeld om excellente en gemotiveerde masterstudenten een extra intellectuele uitdaging te bieden. Studenten die hun bachelor minimaal met een gemiddeld cijfer van 7,5 hebben afgesloten, kunnen naast hun master een dergelijk programma volgen. Ze kunnen het in overleg met de opleidingsdirecteur en afstudeerhoogleraar samenstellen.

@01 kort nieuws kopje:Eiland

Promovendus Alex Andrianov heeft een nieuwe analysemethode ontworpen die inzicht geeft in de bewegingen van zeer grote drijvende constructies (ZGDS) op zee en hun reactie op oppervlaktewatergolven. Met ZGDS kunnen landen op een alternatieve manier land aanwinnen. Andrianov promoveert vrijdag aan de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica op de nieuwe analysemethode. Hij onderzocht diverse problemen van de interactie tussen de ZGDS en watergolven. ZGDS worden momenteel al gebruikt als bruggen, ferrypieren, noodhavens en golfbrekers.
Inschrijvingen

Het collegejaar is deze week van start gegaan, maar de inschrijvingen druppelen nog binnen. Op peilingdatum 2 september hadden zich bij Bouwkunde 501 eerstejaars ingeschreven. Bij Civiele Techniek en Geowetenschappen waren dat er 248, bij Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) 166, bij Industrieel Ontwerpen (IO) 275. De faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek had op 2 september 284 inschrijvingen, Techniek, Bestuur en Management had er 92, Technische Natuurwetenschappen 206 en 3mE 369. Het totaal voor de TU komt daarmee op 2141 nieuwe eerstejaars. Dat is vijf procent meer dan op dezelfde datum vorig jaar en veertien procent minder dan op 1 december 2004. De grootste verschillen zijn op dit moment te vinden bij EWI en IO. De eerste heeft 25 procent minder inschrijvingen dan op 2 september 2004, de tweede heeft juist 23 procent meer. Pas op 1 december zijn de aantallen definitief.

statistiek.tudelft.nl
Sjanghai (1)

De TU Delft handhaaft zijn positie op de wereldranglijst die de Sjanghai Jiao Tong Universiteit jaarlijks samenstelt. Met een gedeelde plaats 203 tot 300 op de wereldranglijst en plaats 80 tot 123 op de Europese ranglijst scoort Delft het hoogst van de drie Nederlandse TU’s. Vorig jaar deelde Delft zijn plaats nog met de Universiteit Twente, maar die is dit jaar gezakt naar plek 301 – 400 naast de TU Eindhoven. De wereldranglijst wordt aangevoerd door het Amerikaanse Harvard gevolgd door het Britse Cambridge. Utrecht staat op de Chinese lijst net als voorgaande jaren het hoogst van de Nederlandse universiteiten, op een 41ste plaats en zesde van Europa.

ed.sjtu.edu.cn/ranking.htm

www.isihighlycited.com
Sjanghai (2)

De Chinezen baseren hun rangorde vooral op het aantal publicaties in toonaangevende vaktijdschriften en het aantal belangrijke prijzen die onderzoekers en alumni winnen. Delft profiteert zo nog steeds een beetje van de Nobelprijzen van alumni Jacobus van ’t Hoff (scheikunde, 1901) en Simon van der Meer (natuurkunde, 1984). Delft scoort relatief hoog op het onderdeel ‘publicaties in Nature en Science’, en op het aantal keren dat artikelen in de Science Citation Index-expanded 2004 is genoemd. Opvallend is dat Delft juist niet scoort op het onderdeel met meest geciteerde onderzoekers, waar andere Nederlandse universiteiten wel goed op scoren. Sjanghai baseert dat onderdeel op de ‘Highly Cited’-lijst van het ISI web of knowledge, waarop de meest geciteerde wetenschappers uit de periode 1981-1999 voor 21 vakgebieden staan.
Hbo-promovendi

Vijftig medewerkers van de Hogeschool Utrecht beginnen de komende drie jaar aan een promotietraject. De instelling heeft daartoe een samenwerkingsverband gesloten met de Universiteit Utrecht, die zelfs een speciale kamer voor de HU-promovendi inricht. De Hogeschool Utrecht acht de komst van promovendi extra noodzakelijk nu de instelling zich steeds meer richt op toegepast onderzoek. De Utrechtse instellingen onderzoeken komend jaar bovendien de mogelijkheden van een professional doctorate.
Gaudi

In het Techniek Museum Delft opent zaterdag de tentoonstelling ‘Gaudi, constructie van verleiding’, over de wereldberoemde Spaanse architect Antonio Gaudi. De tentoonstelling vindt plaats in het kader van het honderdjarige bestaan van de faculteit Bouwkunde. Op de expositie zijn onder meer een serie lichtdrukken te zien met grootschalige ontwerp- en werktekeningen van Gaudi’s bekendste en meest imposante bouwwerk Sagrada Familia en beeldmateriaal van de nieuwste technieken die gebruikt worden bij de voltooiing van de beroemde kathedraal. Nog steeds zijn bouwkundige wetenschappers bezig met moderne middelen het gebouw te voltooien. De tentoonstelling wordt vrijdag voorafgegaan door twee lezingen van architecten die bij de bouw van de Sagrada Familia betrokken zijn.

@01 kort nieuws kopje:Lerend model

Biswanath Bhattacharya promoveert vrijdag aan het Unesco-IHE en bij civiele techniek op een alternatieve modelleringstechniek waarmee computermodellen kunnen leren van gegevens. De gestandaardiseerde methodologie maakt gebruik van meerdere machine learning methoden. De techniek kan een aanvulling zijn op de huidige praktijk in de hydrologie en de geotechniek. Ze is vooral geschikt voor processen die moeilijk te modelleren zijn met traditionele modellen, zoals het sedimentatietransport in de Noordzee. Ook meetresultaten van waterstanden en afvoeren in een rivier kunnen een model leren nauwkeurigere voorspellingen te doen.
Atoomenergie

Europa moet meer geld uitgeven aan onderzoek naar atoomenergie ondanks dat dat gevoelig ligt, vindt eurocommissaris Janez Potocnik van wetenschapsbeleid. “Het besluit om atoomenergie te gebruiken is uiteindelijk een politieke beslissing op nationaal niveau. Die beslissing zou genomen moeten worden op basis van kennis, en niet op basis van onwetendheid. Momenteel zorgen kerncentrales al voor ongeveer een derde van alle energie in Europa.” In het voorstel van de Europese Commissie voor het zevende kaderprogramma, waarin de verdeling van Europees onderzoeksgeld staat, krijgt het project ‘Euratom’ ruim drie miljard euro. Dat is bijna drie keer zoveel geld als het nu heeft. Potocnik is echter bang dat dit voorstel niet overeind blijft.

Katrina

Orkaan Katrina heeft in het zuiden van de Verenigde Staten het leven van studenten overhoop gehaald. Veel universiteiten in Alabama, Louisiana en Mississippi kunnen de komende weken geen onderwijs aanbieden. Daarom verzorgen zo’n veertig instellingen vanaf oktober gezamenlijk gratis online onderwijs. Zo kunnen studenten toch studiepunten halen. Het uitgebreide onderwijsprogramma heet het Sloan Semester, naar het Sloan Consortium. Dat maakt zich sterk voor de kwaliteit van online onderwijs.

www.sloansemester.org
Koper

Een propstroomreactor die zware metalen zoals koper uit industriële afvalstromen kan reduceren. Op dit nieuwe ontwerp promoveerde natuurkundig ingenieur Niels van Wageningen dinsdag bij technische natuurwetenschappen. Momenteel wordt koper uit het afvalwater teruggewonnen met elektrolyse, maar deze methode kost veel energie. Uit het promotieonderzoek van Van Wageningen blijkt de verticale propstroomreactor een goed alternatief te zijn. Een statistische menger in een buisreactor veroorzaakt een propstroming en mengt de chemische stoffen. Het koper wordt gereduceerd met behulp van koolhydraten die gewonnen worden uit afvalstromen van de voedsel- of houtindustrie. De koolhydraten leveren de elektronen die nodig zijn om het koper om te zetten in vaste deeltjes die neerslaan. Met de nieuwe methode worden twee afvalstromen gezuiverd en een waardevol eindproduct in de vorm van koper teruggewonnen.
Levenservaring

Levenservaring en elders opgedane kennis en vaardigheden moeten meewegen bij de vaststelling van onderwijstrajecten. Universiteiten moeten niet alleen vrijstellingen geven voor behaalde diploma’s maar ook voor opgedane levenservaring, vindt onderwijsminister Van der Hoeven. De bewindsvrouw zei dit tijdens de opening van het academisch jaar van de Open Universiteit. Een zorgvuldig gekozen locatie, want juist bij de specialist in afstandsonderwijs zijn de studenten vaak ouder en hebben ze meer levens- en werkervaring. “Toch krijgen studenten bij u geen vrijstelling op grond van vaardigheden, maar alleen op grond van eerder afgeronde opleidingen in het hoger onderwijs”, aldus Van der Hoeven.
Honours Track

De eerste drie studenten die met een Honours Track zijn afgestudeerd aan de TU Delft, hebben een diploma ontvangen uit handen van rector Fokkema. De uitreiking vond plaats tijdens de opening van het academisch jaar afgelopen maandag. Afstudeerders Clemens Verhoosel (lucht- en ruimtevaarttechnologie), Peter van Beijeren Bergen en Henegouwen en Maaike Kroon (allebei chemische technologie) ontvingen een certificaat bij hun diploma. Kroon ontving voor haar afstudeeronderzoek al de studieprijs van technische natuurkunde. De Honours Track is een in 2003 gestart studieprogramma, bedoeld om excellente en gemotiveerde masterstudenten een extra intellectuele uitdaging te bieden. Studenten die hun bachelor minimaal met een gemiddeld cijfer van 7,5 hebben afgesloten, kunnen naast hun master een dergelijk programma volgen. Ze kunnen het in overleg met de opleidingsdirecteur en afstudeerhoogleraar samenstellen.

@01 kort nieuws kopje:Eiland

Promovendus Alex Andrianov heeft een nieuwe analysemethode ontworpen die inzicht geeft in de bewegingen van zeer grote drijvende constructies (ZGDS) op zee en hun reactie op oppervlaktewatergolven. Met ZGDS kunnen landen op een alternatieve manier land aanwinnen. Andrianov promoveert vrijdag aan de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica op de nieuwe analysemethode. Hij onderzocht diverse problemen van de interactie tussen de ZGDS en watergolven. ZGDS worden momenteel al gebruikt als bruggen, ferrypieren, noodhavens en golfbrekers.
Inschrijvingen

Het collegejaar is deze week van start gegaan, maar de inschrijvingen druppelen nog binnen. Op peilingdatum 2 september hadden zich bij Bouwkunde 501 eerstejaars ingeschreven. Bij Civiele Techniek en Geowetenschappen waren dat er 248, bij Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) 166, bij Industrieel Ontwerpen (IO) 275. De faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek had op 2 september 284 inschrijvingen, Techniek, Bestuur en Management had er 92, Technische Natuurwetenschappen 206 en 3mE 369. Het totaal voor de TU komt daarmee op 2141 nieuwe eerstejaars. Dat is vijf procent meer dan op dezelfde datum vorig jaar en veertien procent minder dan op 1 december 2004. De grootste verschillen zijn op dit moment te vinden bij EWI en IO. De eerste heeft 25 procent minder inschrijvingen dan op 2 september 2004, de tweede heeft juist 23 procent meer. Pas op 1 december zijn de aantallen definitief.

statistiek.tudelft.nl
Sjanghai (1)

De TU Delft handhaaft zijn positie op de wereldranglijst die de Sjanghai Jiao Tong Universiteit jaarlijks samenstelt. Met een gedeelde plaats 203 tot 300 op de wereldranglijst en plaats 80 tot 123 op de Europese ranglijst scoort Delft het hoogst van de drie Nederlandse TU’s. Vorig jaar deelde Delft zijn plaats nog met de Universiteit Twente, maar die is dit jaar gezakt naar plek 301 – 400 naast de TU Eindhoven. De wereldranglijst wordt aangevoerd door het Amerikaanse Harvard gevolgd door het Britse Cambridge. Utrecht staat op de Chinese lijst net als voorgaande jaren het hoogst van de Nederlandse universiteiten, op een 41ste plaats en zesde van Europa.

ed.sjtu.edu.cn/ranking.htm

www.isihighlycited.com
Sjanghai (2)

De Chinezen baseren hun rangorde vooral op het aantal publicaties in toonaangevende vaktijdschriften en het aantal belangrijke prijzen die onderzoekers en alumni winnen. Delft profiteert zo nog steeds een beetje van de Nobelprijzen van alumni Jacobus van ’t Hoff (scheikunde, 1901) en Simon van der Meer (natuurkunde, 1984). Delft scoort relatief hoog op het onderdeel ‘publicaties in Nature en Science’, en op het aantal keren dat artikelen in de Science Citation Index-expanded 2004 is genoemd. Opvallend is dat Delft juist niet scoort op het onderdeel met meest geciteerde onderzoekers, waar andere Nederlandse universiteiten wel goed op scoren. Sjanghai baseert dat onderdeel op de ‘Highly Cited’-lijst van het ISI web of knowledge, waarop de meest geciteerde wetenschappers uit de periode 1981-1999 voor 21 vakgebieden staan.
Hbo-promovendi

Vijftig medewerkers van de Hogeschool Utrecht beginnen de komende drie jaar aan een promotietraject. De instelling heeft daartoe een samenwerkingsverband gesloten met de Universiteit Utrecht, die zelfs een speciale kamer voor de HU-promovendi inricht. De Hogeschool Utrecht acht de komst van promovendi extra noodzakelijk nu de instelling zich steeds meer richt op toegepast onderzoek. De Utrechtse instellingen onderzoeken komend jaar bovendien de mogelijkheden van een professional doctorate.
Gaudi

In het Techniek Museum Delft opent zaterdag de tentoonstelling ‘Gaudi, constructie van verleiding’, over de wereldberoemde Spaanse architect Antonio Gaudi. De tentoonstelling vindt plaats in het kader van het honderdjarige bestaan van de faculteit Bouwkunde. Op de expositie zijn onder meer een serie lichtdrukken te zien met grootschalige ontwerp- en werktekeningen van Gaudi’s bekendste en meest imposante bouwwerk Sagrada Familia en beeldmateriaal van de nieuwste technieken die gebruikt worden bij de voltooiing van de beroemde kathedraal. Nog steeds zijn bouwkundige wetenschappers bezig met moderne middelen het gebouw te voltooien. De tentoonstelling wordt vrijdag voorafgegaan door twee lezingen van architecten die bij de bouw van de Sagrada Familia betrokken zijn.

@01 kort nieuws kopje:Lerend model

Biswanath Bhattacharya promoveert vrijdag aan het Unesco-IHE en bij civiele techniek op een alternatieve modelleringstechniek waarmee computermodellen kunnen leren van gegevens. De gestandaardiseerde methodologie maakt gebruik van meerdere machine learning methoden. De techniek kan een aanvulling zijn op de huidige praktijk in de hydrologie en de geotechniek. Ze is vooral geschikt voor processen die moeilijk te modelleren zijn met traditionele modellen, zoals het sedimentatietransport in de Noordzee. Ook meetresultaten van waterstanden en afvoeren in een rivier kunnen een model leren nauwkeurigere voorspellingen te doen.
Atoomenergie

Europa moet meer geld uitgeven aan onderzoek naar atoomenergie ondanks dat dat gevoelig ligt, vindt eurocommissaris Janez Potocnik van wetenschapsbeleid. “Het besluit om atoomenergie te gebruiken is uiteindelijk een politieke beslissing op nationaal niveau. Die beslissing zou genomen moeten worden op basis van kennis, en niet op basis van onwetendheid. Momenteel zorgen kerncentrales al voor ongeveer een derde van alle energie in Europa.” In het voorstel van de Europese Commissie voor het zevende kaderprogramma, waarin de verdeling van Europees onderzoeksgeld staat, krijgt het project ‘Euratom’ ruim drie miljard euro. Dat is bijna drie keer zoveel geld als het nu heeft. Potocnik is echter bang dat dit voorstel niet overeind blijft.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.