Onderwijs

Kort nieuws

WaterproblemenNa de ramp in New Orleans (Louisiana) werd al veel nagedacht over het voorkomen van overstromingen. Om meer kennis te vergaren over de Nederlandse strijd tegen het water bezoekt een delegatie van het bedrijfsleven en de politiek uit de staat Louisiana Nederland.

Donderdag bezoeken de Amerikanen WL Delft Hydraulics van de TU en het hoogheemraadschap Delft en maken ze een rondtocht over de grachten. In Delft zullen ze onder meer spreken over waterproblemen in de stad. De gouverneur van de staat Louisiana, Kathleen Blanco en senatoren Mary Landrieu en David Vitter, zullen daarbij aanwezig zijn. De delegatie is een week in Nederland op uitnodiging van staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat). Gedurende de week bekijken ze onder meer de Nieuwe Waterweg, Oosterschelde en ontmoeten vice-premier en minister van economische zaken Laurens Jan Brinkhorst en prins Willem-Alexander.
Trail

De Universiteit Twente en de Radboud Universiteit Nijmegen hebben zich dinsdag aangesloten bij Trail, de onderzoekschool voor Transport, Infrastructuur en Logistiek. Aan Trail werken al zeven faculteiten van de TU Delft samen met vier faculteiten van de Erasmus Universiteit Rotterdam en een faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Van de UT gaat nu de onderzoeksgroep ‘verkeer, vervoer en ruimte’ participeren en van de RUN de groep ‘ruimtelijke planning, instituties en mobiliteit’.
Vidi

Voor twee onderzoekers van de TU Delft waren de kerstdagen extra feestelijk. Op 20 december maakte de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek bekend dat dr.ir. Herre van der Zant (TNW) en prof.dr. Wiro Niessen (TNW en Erasmus Universiteit Rotterdam) een van de 27 Vidi-subsidies krijgen. Met deze prijs van 1.250 duizend euro zullen de onderzoekers in vijf jaar tijd een eigen groep opbouwen. Van der Zant wil het trillingsgedrag van nanobuisjes bestuderen en met ongekende precisie meten. Niessen gebruikt moderne afbeeldingstechnieken die vaatwanden in beeld kunnen brengen om de diagnose en behandeling van hart- en vaatziekten te verbeteren.
Veni

Vlak voor de kerst maakte de NWO bekend welke 96 jonge onderzoekers de jaarlijkse Veni-subsidies zullen ontvangen. Drie Delftenaren krijgen 200.800 euro voor drie jaar onderzoek. Dr.ir. Fredrik Creemer (TNW) wil een microreactor bouwen om chemische processen op atoomniveau te kunnen bestuderen. Dr. Jessica Kroeze (TNW) zal onderzoeken hoe met een chemisch ontwerp de overdracht van elektrische ladingen in zonnecellen gecontroleerd kan worden. En dr.ir. Johan Pouwelse (EWI) wil met het geld software ontwikkelen voor internettelevisie zonder bandbreedteproblemen.

Pagina 07: Nanowereld onder de loep
Delft Blauw

234 Duizend mensen hebben zondagavond gekeken naar de eerste aflevering van de docusoap ‘Delft Blauw’, waarin het leven wordt gevolgd van de tien bewoners van het Delftse studentenhuis Markt 9. In die eerste aflevering was te zien hoe de bewoners wc’s poetsten en discussieerden over een nieuwe gemeenschappelijke ruimte. Verdeeld in twee teams gingen ze op zoek naar het mobieltje van de toekomst. Het winnende team kwam op de proppen met een kneedbare telefoon, het andere met een telefoon die ook dienst doet als ov-jaarkaart, identificatiebewijs en deuropener. De eerste aflevering is terug te zien op www.delftblauw-tud.nl.
Paviljoen

Vijf teams starten begin volgende maand aan de ontwerpfase van hun plan voor een nieuw Stylospaviljoen. Afgelopen maand zijn de vijf bekendgemaakt. Het gaat om ‘Paviljoen 30’ van Jeroen Jochems en Sven Jaspers, dat een ‘organische blobvorm’ moet krijgen, ‘Fundamentum’ van Bobby Boc met een ‘demontabele bamboegevel’, het van rioolpijpen opgetrokken ‘Tubo’ van Jeroen Spee en Jeroen Steenvoorden, de uit kokosvezelplaat bestaande ‘Black box’ van Philip Mannaerts en Martijn de Geus en ‘By cycle’ van Tom van de Putte en Sander Rutgers. In dat laatste ontwerp is een fietsenstalling geïntegreerd. In september 2006 moet de bouw van het winnende ontwerp beginnen.

stylos.wwxs.net/nieuwpaviljoen/
Antennes

De nationale overheid voedt het verzet tegen UMTS-antennes doordat zij belanghebbende is bij de plaatsing daarvan. De overheid heeft de UMTS-frequenties immers voor een kleine zes miljard euro geveild aan de telecombedrijven. Daardoor moet zij wel een heel goede reden hebben om die frequenties uit de lucht te halen. Dat schreef promovenda ethiek en techniek van de TU Delft Lotte Asveld vorige week in dagblad Trouw. Asveld wijst er in haar opiniestuk op dat het niet wetenschappelijk bewezen is, dat de UMTS-antennes geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. “De burgers zien een overheid die gokt met de volksgezondheid voor een technologische ontwikkeling waarvan de noodzaak en het nut in hun ogen minimaal is. De overheid kan wellicht het vertrouwen terugwinnen door meer te investeren in onderzoek naar de mogelijke gezondheidsrisico’s, al was het alleen maar om te laten zien dat deze haar aan het hart gaan.”
Zorgverzekering (1)

Studenten kunnen via de website van de Delftse studentenvakbond VSSD een zorgverzekering afsluiten bij verzekeraar DSW. De vakbond heeft samen met de Delftse Studenten Gezondheids Zorg (SGZ) een collectieve zorgverzekering voor studenten bedongen bij deze verzekeraar. De basisverzekering zal 87,50 per maand kosten, de aanvullende maandelijks 9,95. In het pakket is de tandarts inbegrepen. Volgens de VSSD is de verzekering bedoeld voor studenten die in de regio Delft wonen en gebruik willen maken van de zorgfaciliteiten van SGZ.
Zorgverzekering (2)

De TU Delft heeft besloten geen collectieve verzekering voor studenten alleen af te sluiten. TU-studenten kunnen zich wel voor het eerst aansluiten bij het collectieve contract dat de universiteit heeft afgesloten met Ohra. Zij krijgen daar een korting van 10 procent. Ook kunnen ze terecht bij Achmea, waarmee de landelijke studentenorganisaties ISO en LSVB een contract hebben. Achmea geeft studenten 7,5 procent korting. Ook de website www.studenten.net biedt samen met verzekeraar CZ en DFY Condoms een studentenpolis aan. Op de basisverzekering geven zij 6 procent korting en bovendien krijgen de aangesloten studenten jaarlijks honderd gratis condooms. Voor 1 maart kan iedereen nog overstappen naar een andere verzekeraar.
Biotechnologie

Prof.dr. Han de Winde is per 1 april 2006 benoemd tot nieuwe voorzitter van de afdeling biotechnologie van de faculteit Technische Natuurwetenschappen. Hij zal prof.dr. Gijs Kuenen vervangen die 1 januari pensioneerde. In de tussenliggende periode zal prof.dr.ir. Sef Heijnen optreden als waarnemend afdelingsvoorzitter. De Winde werkte, na zijn promotie in Amsterdam in 1992, twee jaar aan het toen nieuw opgerichte Biocentrum Amsterdam, ruim vijf jaar aan het Laboratorium voor Moleculaire Cel Biologie van de Katholieke Universiteit Leuven en sinds juli 1999 is hij verbonden aan de onderzoeksafdeling van DSM Life Science Products in Delft. De Winde is sinds juli 2002 deeltijdhoogleraar industrial genomics aan de TU. Per 1 april zal zijn leerstoel een bredere invulling krijgen onder de noemer genetics of industrial micro-organisms.
Bite

Het projectteam Bite, dat de TU vertegenwoordigt in de ‘Battle of the Universities’, lanceerde zaterdag zijn website. Het Delftse team van de afdeling biomechanical engineering (3mE) zal biologisch geïnspireerde medische technieken promoten bij een breed publiek. Als zij dat als beste van de dertien universiteitsteams doen, winnen ze de allereerste Academische jaarprijs van honderdduizend euro. Op de website staat naast het laatste nieuws over het project, uitgebreide informatie over het onderzoek en dat je op Bite kunt stemmen. Woensdagochtend stond Bite op de vierde plaats met 11 procent van de tot dan toe 1303 stemmen. De teams hebben tot mei de tijd om hun plannen uit te voeren. Op 1 juni wordt tijdens een slotmanifestatie de winnaar bekend.

www.projectbite.tudelft.nl
Salaris

Hoogopgeleiden zijn in 2005 weer meer gaan verdienen. In cao’s werd weliswaar met een nullijn gewerkt, maar hbo’ers en academici onttrokken zich via promoties en prestatiebonussen aan de bevroren inkomens. Vooral vrouwen gingen meer verdienen.

Dat blijkt uit de jaarlijkse loopbaanenquête van weekblad Intermediair, waaraan zevenduizend lezers deelnamen. Hoogopgeleide starters met minder dan vijf jaar werkervaring kregen er gemiddeld 5,4 procent meer salaris bij. Het salaris van de groep met vijf tot vijftien jaar werkervaring kreeg 4,8 procent meer. Zeer ervaren hoogopgeleiden moeten het doen met een salarisstijging van 2,7 procent. De verschillen in inkomstenstijging verklaart het carrièreblad door te wijzen op de extra promotiekansen voor jongeren. “Oudere werknemers maken minder vaak promotie en zitten meestal aan het einde van hun schaal.”
Leerrechten

FNV-voorzitter Agnes Jongerius wil dat alle Nederlanders leerrechten krijgen die ze tot hun pensioen kunnen inzetten voor het behalen van een bachelortitel. Het ministerie van OCW reageert verrast.

“De overheid moet elke burger een onderwijsbudget toekennen dat toereikend is tot en met het bachelorniveau”, zei Jongerius in haar nieuwjaarsrede. “Zo geef je iedereen een budget waarmee ze erkende opleidingen kunnen financieren, en haal je het levenslang leren van de Haagse tekentafel. Niet een vaag levenslooppotje, maar een concreet budget voor studie en opleiding.”

Een woordvoerder van het ministerie van OCW vermoedt dat het FNV niet weet hoe vergaand de leerrechtenplannen van staatssecretaris Rutte zijn. “De leeftijdsgrens van studenten bestaat in het nieuwe leerrechtensysteem niet meer en mensen die hun opleiding staken, kunnen de draad tijdens hun loopbaan weer oppakken”, legt hij uit. “Ook als ze een bekostigde masteropleiding willen volgen.”
Nieuwe cao

De vakbonden en universiteitenkoepel VSNU zijn het eens over een nieuwe cao. De overeenkomst gaat in op 1 januari 2006 en loopt tot september 2007. Er is een getrapte loonsverhoging afgesproken: 1,6 procent in april 2006 en nog eens 1,2 procent in april 2007.

De eindejaarsuitkering gaat met ingang van 2006 met 1 procent omhoog naar 3 procent. Met Zilveren Kruis/Achmea hebben de universiteiten voor alle medewerkers, gepensioneerden en studenten een collectieve verzekering afgesloten, die op jaarbasis 950 euro gaat kosten. Overigens staat het individuele universiteiten vrij om naast deze overeenkomst een eigen deal sluiten met een zorgverzekeraar. Omdat de zorgpremies van de werkgevers omlaag gaan, krijgen de werknemers maandelijks een structurele loonsverhoging van twintig euro.
Gewelddadig

De studenten van Irakese universiteiten worden steeds extremistischer. Studentenorganisaties raken slaags met elkaar. Gematigde professoren zijn vermoord. Een decaan van de universiteit van Bagdad heeft al twee moordaanslagen overleefd.

Dat meldt het Britse dagblad Daily Telegraph. Ten tijde van Saddam Hussein beroemden de Irakese universiteiten zich erop dat ze zo westers waren, schrijft de krant. Nu lopen de conflicten ernstig uit de hand. Terwijl de vijandige etnische groeperingen elkaar in de rest van het land kunnen ontlopen als ze dat willen, komen ze elkaar binnen de universiteitsmuren onvermijdelijk tegen.

“Tijdens colleges scanderen ze de naam van hun favoriete politieke partij”, zegt een student communicatie. “De lezingen ontaarden in chaos. En overal hangen politieke posters. Het ziet er hier niet meer uit als een echte universiteit.”

Waterproblemen

Na de ramp in New Orleans (Louisiana) werd al veel nagedacht over het voorkomen van overstromingen. Om meer kennis te vergaren over de Nederlandse strijd tegen het water bezoekt een delegatie van het bedrijfsleven en de politiek uit de staat Louisiana Nederland. Donderdag bezoeken de Amerikanen WL Delft Hydraulics van de TU en het hoogheemraadschap Delft en maken ze een rondtocht over de grachten. In Delft zullen ze onder meer spreken over waterproblemen in de stad. De gouverneur van de staat Louisiana, Kathleen Blanco en senatoren Mary Landrieu en David Vitter, zullen daarbij aanwezig zijn. De delegatie is een week in Nederland op uitnodiging van staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat). Gedurende de week bekijken ze onder meer de Nieuwe Waterweg, Oosterschelde en ontmoeten vice-premier en minister van economische zaken Laurens Jan Brinkhorst en prins Willem-Alexander.
Trail

De Universiteit Twente en de Radboud Universiteit Nijmegen hebben zich dinsdag aangesloten bij Trail, de onderzoekschool voor Transport, Infrastructuur en Logistiek. Aan Trail werken al zeven faculteiten van de TU Delft samen met vier faculteiten van de Erasmus Universiteit Rotterdam en een faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Van de UT gaat nu de onderzoeksgroep ‘verkeer, vervoer en ruimte’ participeren en van de RUN de groep ‘ruimtelijke planning, instituties en mobiliteit’.
Vidi

Voor twee onderzoekers van de TU Delft waren de kerstdagen extra feestelijk. Op 20 december maakte de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek bekend dat dr.ir. Herre van der Zant (TNW) en prof.dr. Wiro Niessen (TNW en Erasmus Universiteit Rotterdam) een van de 27 Vidi-subsidies krijgen. Met deze prijs van 1.250 duizend euro zullen de onderzoekers in vijf jaar tijd een eigen groep opbouwen. Van der Zant wil het trillingsgedrag van nanobuisjes bestuderen en met ongekende precisie meten. Niessen gebruikt moderne afbeeldingstechnieken die vaatwanden in beeld kunnen brengen om de diagnose en behandeling van hart- en vaatziekten te verbeteren.
Veni

Vlak voor de kerst maakte de NWO bekend welke 96 jonge onderzoekers de jaarlijkse Veni-subsidies zullen ontvangen. Drie Delftenaren krijgen 200.800 euro voor drie jaar onderzoek. Dr.ir. Fredrik Creemer (TNW) wil een microreactor bouwen om chemische processen op atoomniveau te kunnen bestuderen. Dr. Jessica Kroeze (TNW) zal onderzoeken hoe met een chemisch ontwerp de overdracht van elektrische ladingen in zonnecellen gecontroleerd kan worden. En dr.ir. Johan Pouwelse (EWI) wil met het geld software ontwikkelen voor internettelevisie zonder bandbreedteproblemen.

Pagina 07: Nanowereld onder de loep
Delft Blauw

234 Duizend mensen hebben zondagavond gekeken naar de eerste aflevering van de docusoap ‘Delft Blauw’, waarin het leven wordt gevolgd van de tien bewoners van het Delftse studentenhuis Markt 9. In die eerste aflevering was te zien hoe de bewoners wc’s poetsten en discussieerden over een nieuwe gemeenschappelijke ruimte. Verdeeld in twee teams gingen ze op zoek naar het mobieltje van de toekomst. Het winnende team kwam op de proppen met een kneedbare telefoon, het andere met een telefoon die ook dienst doet als ov-jaarkaart, identificatiebewijs en deuropener. De eerste aflevering is terug te zien op www.delftblauw-tud.nl.
Paviljoen

Vijf teams starten begin volgende maand aan de ontwerpfase van hun plan voor een nieuw Stylospaviljoen. Afgelopen maand zijn de vijf bekendgemaakt. Het gaat om ‘Paviljoen 30’ van Jeroen Jochems en Sven Jaspers, dat een ‘organische blobvorm’ moet krijgen, ‘Fundamentum’ van Bobby Boc met een ‘demontabele bamboegevel’, het van rioolpijpen opgetrokken ‘Tubo’ van Jeroen Spee en Jeroen Steenvoorden, de uit kokosvezelplaat bestaande ‘Black box’ van Philip Mannaerts en Martijn de Geus en ‘By cycle’ van Tom van de Putte en Sander Rutgers. In dat laatste ontwerp is een fietsenstalling geïntegreerd. In september 2006 moet de bouw van het winnende ontwerp beginnen.

stylos.wwxs.net/nieuwpaviljoen/
Antennes

De nationale overheid voedt het verzet tegen UMTS-antennes doordat zij belanghebbende is bij de plaatsing daarvan. De overheid heeft de UMTS-frequenties immers voor een kleine zes miljard euro geveild aan de telecombedrijven. Daardoor moet zij wel een heel goede reden hebben om die frequenties uit de lucht te halen. Dat schreef promovenda ethiek en techniek van de TU Delft Lotte Asveld vorige week in dagblad Trouw. Asveld wijst er in haar opiniestuk op dat het niet wetenschappelijk bewezen is, dat de UMTS-antennes geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. “De burgers zien een overheid die gokt met de volksgezondheid voor een technologische ontwikkeling waarvan de noodzaak en het nut in hun ogen minimaal is. De overheid kan wellicht het vertrouwen terugwinnen door meer te investeren in onderzoek naar de mogelijke gezondheidsrisico’s, al was het alleen maar om te laten zien dat deze haar aan het hart gaan.”
Zorgverzekering (1)

Studenten kunnen via de website van de Delftse studentenvakbond VSSD een zorgverzekering afsluiten bij verzekeraar DSW. De vakbond heeft samen met de Delftse Studenten Gezondheids Zorg (SGZ) een collectieve zorgverzekering voor studenten bedongen bij deze verzekeraar. De basisverzekering zal 87,50 per maand kosten, de aanvullende maandelijks 9,95. In het pakket is de tandarts inbegrepen. Volgens de VSSD is de verzekering bedoeld voor studenten die in de regio Delft wonen en gebruik willen maken van de zorgfaciliteiten van SGZ.
Zorgverzekering (2)

De TU Delft heeft besloten geen collectieve verzekering voor studenten alleen af te sluiten. TU-studenten kunnen zich wel voor het eerst aansluiten bij het collectieve contract dat de universiteit heeft afgesloten met Ohra. Zij krijgen daar een korting van 10 procent. Ook kunnen ze terecht bij Achmea, waarmee de landelijke studentenorganisaties ISO en LSVB een contract hebben. Achmea geeft studenten 7,5 procent korting. Ook de website www.studenten.net biedt samen met verzekeraar CZ en DFY Condoms een studentenpolis aan. Op de basisverzekering geven zij 6 procent korting en bovendien krijgen de aangesloten studenten jaarlijks honderd gratis condooms. Voor 1 maart kan iedereen nog overstappen naar een andere verzekeraar.
Biotechnologie

Prof.dr. Han de Winde is per 1 april 2006 benoemd tot nieuwe voorzitter van de afdeling biotechnologie van de faculteit Technische Natuurwetenschappen. Hij zal prof.dr. Gijs Kuenen vervangen die 1 januari pensioneerde. In de tussenliggende periode zal prof.dr.ir. Sef Heijnen optreden als waarnemend afdelingsvoorzitter. De Winde werkte, na zijn promotie in Amsterdam in 1992, twee jaar aan het toen nieuw opgerichte Biocentrum Amsterdam, ruim vijf jaar aan het Laboratorium voor Moleculaire Cel Biologie van de Katholieke Universiteit Leuven en sinds juli 1999 is hij verbonden aan de onderzoeksafdeling van DSM Life Science Products in Delft. De Winde is sinds juli 2002 deeltijdhoogleraar industrial genomics aan de TU. Per 1 april zal zijn leerstoel een bredere invulling krijgen onder de noemer genetics of industrial micro-organisms.
Bite

Het projectteam Bite, dat de TU vertegenwoordigt in de ‘Battle of the Universities’, lanceerde zaterdag zijn website. Het Delftse team van de afdeling biomechanical engineering (3mE) zal biologisch geïnspireerde medische technieken promoten bij een breed publiek. Als zij dat als beste van de dertien universiteitsteams doen, winnen ze de allereerste Academische jaarprijs van honderdduizend euro. Op de website staat naast het laatste nieuws over het project, uitgebreide informatie over het onderzoek en dat je op Bite kunt stemmen. Woensdagochtend stond Bite op de vierde plaats met 11 procent van de tot dan toe 1303 stemmen. De teams hebben tot mei de tijd om hun plannen uit te voeren. Op 1 juni wordt tijdens een slotmanifestatie de winnaar bekend.

www.projectbite.tudelft.nl
Salaris

Hoogopgeleiden zijn in 2005 weer meer gaan verdienen. In cao’s werd weliswaar met een nullijn gewerkt, maar hbo’ers en academici onttrokken zich via promoties en prestatiebonussen aan de bevroren inkomens. Vooral vrouwen gingen meer verdienen.

Dat blijkt uit de jaarlijkse loopbaanenquête van weekblad Intermediair, waaraan zevenduizend lezers deelnamen. Hoogopgeleide starters met minder dan vijf jaar werkervaring kregen er gemiddeld 5,4 procent meer salaris bij. Het salaris van de groep met vijf tot vijftien jaar werkervaring kreeg 4,8 procent meer. Zeer ervaren hoogopgeleiden moeten het doen met een salarisstijging van 2,7 procent. De verschillen in inkomstenstijging verklaart het carrièreblad door te wijzen op de extra promotiekansen voor jongeren. “Oudere werknemers maken minder vaak promotie en zitten meestal aan het einde van hun schaal.”
Leerrechten

FNV-voorzitter Agnes Jongerius wil dat alle Nederlanders leerrechten krijgen die ze tot hun pensioen kunnen inzetten voor het behalen van een bachelortitel. Het ministerie van OCW reageert verrast.

“De overheid moet elke burger een onderwijsbudget toekennen dat toereikend is tot en met het bachelorniveau”, zei Jongerius in haar nieuwjaarsrede. “Zo geef je iedereen een budget waarmee ze erkende opleidingen kunnen financieren, en haal je het levenslang leren van de Haagse tekentafel. Niet een vaag levenslooppotje, maar een concreet budget voor studie en opleiding.”

Een woordvoerder van het ministerie van OCW vermoedt dat het FNV niet weet hoe vergaand de leerrechtenplannen van staatssecretaris Rutte zijn. “De leeftijdsgrens van studenten bestaat in het nieuwe leerrechtensysteem niet meer en mensen die hun opleiding staken, kunnen de draad tijdens hun loopbaan weer oppakken”, legt hij uit. “Ook als ze een bekostigde masteropleiding willen volgen.”
Nieuwe cao

De vakbonden en universiteitenkoepel VSNU zijn het eens over een nieuwe cao. De overeenkomst gaat in op 1 januari 2006 en loopt tot september 2007. Er is een getrapte loonsverhoging afgesproken: 1,6 procent in april 2006 en nog eens 1,2 procent in april 2007.

De eindejaarsuitkering gaat met ingang van 2006 met 1 procent omhoog naar 3 procent. Met Zilveren Kruis/Achmea hebben de universiteiten voor alle medewerkers, gepensioneerden en studenten een collectieve verzekering afgesloten, die op jaarbasis 950 euro gaat kosten. Overigens staat het individuele universiteiten vrij om naast deze overeenkomst een eigen deal sluiten met een zorgverzekeraar. Omdat de zorgpremies van de werkgevers omlaag gaan, krijgen de werknemers maandelijks een structurele loonsverhoging van twintig euro.
Gewelddadig

De studenten van Irakese universiteiten worden steeds extremistischer. Studentenorganisaties raken slaags met elkaar. Gematigde professoren zijn vermoord. Een decaan van de universiteit van Bagdad heeft al twee moordaanslagen overleefd.

Dat meldt het Britse dagblad Daily Telegraph. Ten tijde van Saddam Hussein beroemden de Irakese universiteiten zich erop dat ze zo westers waren, schrijft de krant. Nu lopen de conflicten ernstig uit de hand. Terwijl de vijandige etnische groeperingen elkaar in de rest van het land kunnen ontlopen als ze dat willen, komen ze elkaar binnen de universiteitsmuren onvermijdelijk tegen.

“Tijdens colleges scanderen ze de naam van hun favoriete politieke partij”, zegt een student communicatie. “De lezingen ontaarden in chaos. En overal hangen politieke posters. Het ziet er hier niet meer uit als een echte universiteit.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.