Onderwijs

Kort nieuws

New Orleans (1)Onder de noemer ‘Lessons from New Orleans’ deed emeritus-hoogleraar waterbouwkunde prof.dr.ir. Jurjen Battjes (CiTG) vorige week uitgebreid verslag van zijn bezoek aan New Orleans, vlak na de orkaan Katrina.

Op het symposium van het Water Research Centre Delft liet hij een zaal vol vakgenoten zien hoe de hoogwaterbescherming van New Orleans faalde door een aaneenschakeling van fouten. Zo bestonden de meeste hoogwaterkeringen uit betonnen muren die niet goed waren gefundeerd in de slappe ondergrond en waar het water onderdoor stroomde. De foto’s toonden diepe gaten naast omgevallen muren. Uit al zijn foto’s werd duidelijk dat het water vrij spel had gehad. Battjes bekende dat ze de dijken nu in de oorspronkelijke staat aan het herstellen zijn. “Ik zou het dus nog niet vertrouwen achter die dijken.”
New Orleans (2)

Ir. Jos Dijkman van WL/Delft Hydraulics neemt als enige niet-Amerikaan zitting in een onafhankelijke commissie, die de hoogwaterbeschermingssystemen van New Orleans zal evalueren. De commissie is ingesteld op verzoek van de Amerikaanse regering. Dijkman is gespecialiseerd in het beheer van hoogwater en was betrokken bij projecten rond rivieren en delta’s in Azië, Europa en Noord-Amerika. Hij studeerde af aan de TU Delft (faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen). Deze week komt de commissie voor het eerst bijeen. In september wordt het eindrapport verwacht.
Dubbele huid

Kantoorgebouwen omgeven met dubbele glazen huidgevels zijn stukken energie-efficiënter dan gebouwen met een enkele laag. Onderzoeker Wojciech Stec, die vorige week promoveerde aan de faculteit 3mE (werktuigbouwkunde, maritieme techniek en technische materiaalwetenschappen), toonde aan dat de dubbele laag tot wel 70 procent energiebesparing kan opleveren. Met de dubbele laag is het klimaat in kantoren beter te beheersen,doordat de zonnewarmte tussen de twee glaslagen door verdwijnt. Een goed voorbeeld van een energie-efficiënt gebouw is volgens hem het hoofdkantoor van de ING-bank aan de ringweg A10 in Amsterdam.
Brandbrief

De vereniging voor Technische Physica van de TU Delft heeft, samen met zeventien andere wiskundige studieverenigingen uit heel Nederland, haar handtekening gezet onder een wanhopige brief aan onderwijsminister Van der Hoeven over het wiskundeonderwijs in Nederland. De verenigingen vertegenwoordigen tienduizend studenten wiskunde, natuurkunde, sterrenkunde en informatica. Zij zeggen te merken dat ze op de middelbare school te weinig wiskunde hebben gehad. Ze begrijpen niet waarom Van der Hoeven wil snoeien in het aantal uren wiskunde in de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Op de website waarop de brief is te lezen, kunnen gelijkgestemden de briefschrijvers ondersteunen. Dat deden ook een aantal Delftse docenten als universitair hoofddocent theoretische informatica Cees Witteveen, docent wiskunde Harry Kneppers en hoogleraar analyse en opleidingsdirecteur technische wiskunde Ben de Pagter.

lievemaria.nl
EIT

Het European Institute of Technology (EIT) moet in 2009 of 2010 van start kunnen gaan. Dat zei José Manuel Barroso bij zijn bezoek aan de TU Delft. De Europese Unie heeft dit voorjaar groen licht van de lidstaten nodig om te kunnen doorgaan met de ontwikkeling van het instituut. Barroso heeft goede hoop. “Een sterk Europees technologie-instituut kan de grootste wetenschappers en bedrijven bijeenbrengen en de resultaten van die samenwerking verspreiden over Europa”, aldus Barroso. Het concept dat Barroso voor ogen heeft, lijkt verdacht veel op de opzet van het gerenommeerde Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology (MIT). “Maar dat is vooral bedoeld als inspiratie, om bestuurders en wetenschappers te prikkelen”, verklaarde hij. Universiteitenvereniging VSNU liet het kabinet dit najaar al weten achter het plan te staan.

Pagina 10: ‘Ik was een radicale linkse activist’
Cao rond

De VSNU en de vakbonden zijn het eens geworden over een cao voor universiteitsmedewerkers. De universiteiten compenseren de afgeblazen collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis Achmea met zes euro extra vergoeding per maand. De bonden lieten vlak voor kerst weten dat het in december gesloten cao-akkoord niet langer bestond, omdat de afspraak met Zilveren Kruis afketste. Volgens de VSNU stelde de zorgverzekeraar onterechte voorwaarden achteraf, en waren de contracten die individuele universiteiten met andere zorgverzekeraars sloten nauwelijks duurder of zelfs goedkoper. De vakbonden eisten dat gepensioneerde universiteitsmedewerkers, gezinsleden en studenten in de deals van individuele instellingen werden meegenomen. Dit was geen probleem voor de VSNU.

Lees het volledige artikel op www.delta.tudelft.nl
Evenementen

Vóór het sport- en cultuurcentrum wordt dit jaar een evenementenplein aangelegd. Het hek dat nu nog tussen beide centra in staat, verdwijnt, net als de parkeerplaatsen voor de deur van het cultuurcentrum. Het plein moet het sport- en cultuurcentrum volgens hoofd Raymond Browne een opener aanblik geven. Dat daarvoor parkeerplaatsen moeten verdwijnen, is volgens hem geen probleem. Met de komst van tramlijn 19 op de campus eind 2007 wordt de auto toch verbannen.
Correctie

In het bericht in Delta 01 over de toekenning van de NWO-subsidies voor vernieuwingsimpulsen, is een storende fout gemaakt. Dr.ir. Herre van der Zant (TNW) en prof.dr. Wiro Niessen (TNW en Erasmus Universiteit Rotterdam) hebben niet de Vidi-subsidie, maar de Vici-subsidie gewonnen. De Vidi-subsidie is voor pas gepromoveerden terwijl de Vici-subsidie voor ervaren onderzoekers is die met succes een vernieuwende onderzoekslijn hebben ontwikkeld.
Sterk beton

Beton kan goed tegen drukspanningen, maar tegen trekspanningen is het veel minder goed bestand. Onderzoeker Ivan Marković heeft een innovatieve betonsoort ontwikkeld die dit probleem ondervangt door het gebruik van staalvezels met verschillende lengtes. Zijn wapening bestaat naast lange vezels noodzakelijk voor de ’taaiheid van beton’, uit korte vezels van dertien millimeter lang die zorgen voor hogere treksterkte. Afgelopen maandag promoveerde hij met zijn onderzoek bij de sectie betonconstructies en het micromechanisch laboratorium. Toepassingen liggen volgens de onderzoeker vooral in de prefabindustrie, zowel in de utiliteitsbouw als in de constructieve waterbouw.
Geld op

In 2006 kunnen exacte wetenschappers niet meer met een eigen onderzoeksplan bij NWO aankloppen voor financiering. Voor het NWO-gebied Exacte Wetenschappen is het geld al verdeeld. In een zogenaamde ‘open competitie’ kunnen wetenschappers ieder jaar bij NWO een voorstel indienen voor een onderwerp naar keuze. Afgelopen jaar kwamen er zoveel aanvragen binnen dat het gebiedsbestuur het budget van 2006 alvast aansprak. NWO pleit nu voor verdubbeling van het totale budget.
Veelbelovend

Drie vrouwen van de TU Delft zijn terechtgekomen op de lijst van ‘100 veelbelovende vrouwen 2006’ van het glossy maandblad BLVD. Alledrie zijn ze terug te vinden in de categorie ‘geleerden’. Het gaat om dr. Nynke Dekker (34), van wiens onderzoek volgens BLVD veel wordt verwacht: ‘Dekkers droomdoel: met het juiste RNA (dat het juiste gen uitzet) genetische ziektes bestrijden.’ Ook de beste afstudeerder van de TU van het afgelopen jaar, promovenda ir. Maaike Kroon (24), staat op de lijst met haar ’technologie die zowel reactie- als scheidingsprocessen kan combineren in één productiestap’. De derde TU-er op de BLVD-lijst is dr.ir. Mirjam Snellen (34) van de sectie mathematische geodesie, die vorig jaar twee ton subsidie kreeg voor haar onderzoek naar methodes om met behulp van geluidssignalen de samenstelling van de zeebodem te bepalen.
Alumni

Drie oud-studenten industrieel ontwerpen (IO) willen samen met studievereniging id en hun oude faculteit de alumnivereniging van IO nieuw leven inblazen. De vereniging bestaat al sinds 1992, maar is al een jaar of vijf niet meer actief. De vernieuwde vereniging wil een database in het leven roepen waarin oud-studenten elkaar terug kunnen vinden en een website en nieuwsbrief starten waarin afstudeerders en activiteiten centraal staan. Verder wil de vereniging jaarlijks een groot evenement en kleinere borrels organiseren.
Te jong

Is wethouder van financiën Christiaan Mooiweer van de Delftse studentenpartij Stip niet te jong om deze en volgende week met een handelsmissie mee te reizen naar China? Dat impliceren de gemeenteraadspartijen Stadsbelangen en CDA in schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Letterlijk staat er: “Is het het college bekend dat de Aziatische cultuur gevoelig is voor status, senioriteit en continuïteit van persoonlijke relaties?” Ook vragen de partijen zich af waarom de wethouder van economie niet meegaat en waarom deze reis zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen gepland staat. Het college hoeft pas binnen zes weken met een antwoord te komen. Mooiweer neemt na de raadsverkiezingen overigens afscheid van de Delftse politiek.

New Orleans (1)

Onder de noemer ‘Lessons from New Orleans’ deed emeritus-hoogleraar waterbouwkunde prof.dr.ir. Jurjen Battjes (CiTG) vorige week uitgebreid verslag van zijn bezoek aan New Orleans, vlak na de orkaan Katrina. Op het symposium van het Water Research Centre Delft liet hij een zaal vol vakgenoten zien hoe de hoogwaterbescherming van New Orleans faalde door een aaneenschakeling van fouten. Zo bestonden de meeste hoogwaterkeringen uit betonnen muren die niet goed waren gefundeerd in de slappe ondergrond en waar het water onderdoor stroomde. De foto’s toonden diepe gaten naast omgevallen muren. Uit al zijn foto’s werd duidelijk dat het water vrij spel had gehad. Battjes bekende dat ze de dijken nu in de oorspronkelijke staat aan het herstellen zijn. “Ik zou het dus nog niet vertrouwen achter die dijken.”
New Orleans (2)

Ir. Jos Dijkman van WL/Delft Hydraulics neemt als enige niet-Amerikaan zitting in een onafhankelijke commissie, die de hoogwaterbeschermingssystemen van New Orleans zal evalueren. De commissie is ingesteld op verzoek van de Amerikaanse regering. Dijkman is gespecialiseerd in het beheer van hoogwater en was betrokken bij projecten rond rivieren en delta’s in Azië, Europa en Noord-Amerika. Hij studeerde af aan de TU Delft (faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen). Deze week komt de commissie voor het eerst bijeen. In september wordt het eindrapport verwacht.
Dubbele huid

Kantoorgebouwen omgeven met dubbele glazen huidgevels zijn stukken energie-efficiënter dan gebouwen met een enkele laag. Onderzoeker Wojciech Stec, die vorige week promoveerde aan de faculteit 3mE (werktuigbouwkunde, maritieme techniek en technische materiaalwetenschappen), toonde aan dat de dubbele laag tot wel 70 procent energiebesparing kan opleveren. Met de dubbele laag is het klimaat in kantoren beter te beheersen,doordat de zonnewarmte tussen de twee glaslagen door verdwijnt. Een goed voorbeeld van een energie-efficiënt gebouw is volgens hem het hoofdkantoor van de ING-bank aan de ringweg A10 in Amsterdam.
Brandbrief

De vereniging voor Technische Physica van de TU Delft heeft, samen met zeventien andere wiskundige studieverenigingen uit heel Nederland, haar handtekening gezet onder een wanhopige brief aan onderwijsminister Van der Hoeven over het wiskundeonderwijs in Nederland. De verenigingen vertegenwoordigen tienduizend studenten wiskunde, natuurkunde, sterrenkunde en informatica. Zij zeggen te merken dat ze op de middelbare school te weinig wiskunde hebben gehad. Ze begrijpen niet waarom Van der Hoeven wil snoeien in het aantal uren wiskunde in de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Op de website waarop de brief is te lezen, kunnen gelijkgestemden de briefschrijvers ondersteunen. Dat deden ook een aantal Delftse docenten als universitair hoofddocent theoretische informatica Cees Witteveen, docent wiskunde Harry Kneppers en hoogleraar analyse en opleidingsdirecteur technische wiskunde Ben de Pagter.

lievemaria.nl
EIT

Het European Institute of Technology (EIT) moet in 2009 of 2010 van start kunnen gaan. Dat zei José Manuel Barroso bij zijn bezoek aan de TU Delft. De Europese Unie heeft dit voorjaar groen licht van de lidstaten nodig om te kunnen doorgaan met de ontwikkeling van het instituut. Barroso heeft goede hoop. “Een sterk Europees technologie-instituut kan de grootste wetenschappers en bedrijven bijeenbrengen en de resultaten van die samenwerking verspreiden over Europa”, aldus Barroso. Het concept dat Barroso voor ogen heeft, lijkt verdacht veel op de opzet van het gerenommeerde Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology (MIT). “Maar dat is vooral bedoeld als inspiratie, om bestuurders en wetenschappers te prikkelen”, verklaarde hij. Universiteitenvereniging VSNU liet het kabinet dit najaar al weten achter het plan te staan.

Pagina 10: ‘Ik was een radicale linkse activist’
Cao rond

De VSNU en de vakbonden zijn het eens geworden over een cao voor universiteitsmedewerkers. De universiteiten compenseren de afgeblazen collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis Achmea met zes euro extra vergoeding per maand. De bonden lieten vlak voor kerst weten dat het in december gesloten cao-akkoord niet langer bestond, omdat de afspraak met Zilveren Kruis afketste. Volgens de VSNU stelde de zorgverzekeraar onterechte voorwaarden achteraf, en waren de contracten die individuele universiteiten met andere zorgverzekeraars sloten nauwelijks duurder of zelfs goedkoper. De vakbonden eisten dat gepensioneerde universiteitsmedewerkers, gezinsleden en studenten in de deals van individuele instellingen werden meegenomen. Dit was geen probleem voor de VSNU.

Lees het volledige artikel op www.delta.tudelft.nl
Evenementen

Vóór het sport- en cultuurcentrum wordt dit jaar een evenementenplein aangelegd. Het hek dat nu nog tussen beide centra in staat, verdwijnt, net als de parkeerplaatsen voor de deur van het cultuurcentrum. Het plein moet het sport- en cultuurcentrum volgens hoofd Raymond Browne een opener aanblik geven. Dat daarvoor parkeerplaatsen moeten verdwijnen, is volgens hem geen probleem. Met de komst van tramlijn 19 op de campus eind 2007 wordt de auto toch verbannen.
Correctie

In het bericht in Delta 01 over de toekenning van de NWO-subsidies voor vernieuwingsimpulsen, is een storende fout gemaakt. Dr.ir. Herre van der Zant (TNW) en prof.dr. Wiro Niessen (TNW en Erasmus Universiteit Rotterdam) hebben niet de Vidi-subsidie, maar de Vici-subsidie gewonnen. De Vidi-subsidie is voor pas gepromoveerden terwijl de Vici-subsidie voor ervaren onderzoekers is die met succes een vernieuwende onderzoekslijn hebben ontwikkeld.
Sterk beton

Beton kan goed tegen drukspanningen, maar tegen trekspanningen is het veel minder goed bestand. Onderzoeker Ivan Marković heeft een innovatieve betonsoort ontwikkeld die dit probleem ondervangt door het gebruik van staalvezels met verschillende lengtes. Zijn wapening bestaat naast lange vezels noodzakelijk voor de ’taaiheid van beton’, uit korte vezels van dertien millimeter lang die zorgen voor hogere treksterkte. Afgelopen maandag promoveerde hij met zijn onderzoek bij de sectie betonconstructies en het micromechanisch laboratorium. Toepassingen liggen volgens de onderzoeker vooral in de prefabindustrie, zowel in de utiliteitsbouw als in de constructieve waterbouw.
Geld op

In 2006 kunnen exacte wetenschappers niet meer met een eigen onderzoeksplan bij NWO aankloppen voor financiering. Voor het NWO-gebied Exacte Wetenschappen is het geld al verdeeld. In een zogenaamde ‘open competitie’ kunnen wetenschappers ieder jaar bij NWO een voorstel indienen voor een onderwerp naar keuze. Afgelopen jaar kwamen er zoveel aanvragen binnen dat het gebiedsbestuur het budget van 2006 alvast aansprak. NWO pleit nu voor verdubbeling van het totale budget.
Veelbelovend

Drie vrouwen van de TU Delft zijn terechtgekomen op de lijst van ‘100 veelbelovende vrouwen 2006’ van het glossy maandblad BLVD. Alledrie zijn ze terug te vinden in de categorie ‘geleerden’. Het gaat om dr. Nynke Dekker (34), van wiens onderzoek volgens BLVD veel wordt verwacht: ‘Dekkers droomdoel: met het juiste RNA (dat het juiste gen uitzet) genetische ziektes bestrijden.’ Ook de beste afstudeerder van de TU van het afgelopen jaar, promovenda ir. Maaike Kroon (24), staat op de lijst met haar ’technologie die zowel reactie- als scheidingsprocessen kan combineren in één productiestap’. De derde TU-er op de BLVD-lijst is dr.ir. Mirjam Snellen (34) van de sectie mathematische geodesie, die vorig jaar twee ton subsidie kreeg voor haar onderzoek naar methodes om met behulp van geluidssignalen de samenstelling van de zeebodem te bepalen.
Alumni

Drie oud-studenten industrieel ontwerpen (IO) willen samen met studievereniging id en hun oude faculteit de alumnivereniging van IO nieuw leven inblazen. De vereniging bestaat al sinds 1992, maar is al een jaar of vijf niet meer actief. De vernieuwde vereniging wil een database in het leven roepen waarin oud-studenten elkaar terug kunnen vinden en een website en nieuwsbrief starten waarin afstudeerders en activiteiten centraal staan. Verder wil de vereniging jaarlijks een groot evenement en kleinere borrels organiseren.
Te jong

Is wethouder van financiën Christiaan Mooiweer van de Delftse studentenpartij Stip niet te jong om deze en volgende week met een handelsmissie mee te reizen naar China? Dat impliceren de gemeenteraadspartijen Stadsbelangen en CDA in schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Letterlijk staat er: “Is het het college bekend dat de Aziatische cultuur gevoelig is voor status, senioriteit en continuïteit van persoonlijke relaties?” Ook vragen de partijen zich af waarom de wethouder van economie niet meegaat en waarom deze reis zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen gepland staat. Het college hoeft pas binnen zes weken met een antwoord te komen. Mooiweer neemt na de raadsverkiezingen overigens afscheid van de Delftse politiek.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.