Onderwijs

Kort nieuws

Jaartje wachtenDe minderheidsregering CDA-VVD wil niet beslissen over een extra investering van 1 miljard euro in wetenschappelijk onderzoek.

Het volgende kabinet moet zich erover buigen. Dat staat in de reactie van de ministerraad op het voorstel van de commissie Dynamisering, om het onderzoeksbudget fors te verhogen. De commissie bepleitte een half miljard euro extra voor onderzoeksfinancier NWO en een half miljard euro extra voor de universiteiten. Daarmee zou het ‘gestolde wantrouwen’ tussen overheid, universiteiten en bedrijfsleven doorbroken worden.

Het kabinet had de commissie ook gevraagd om advies over prestatiebekostiging in het wetenschappelijk onderzoek. Volgens de commissie is er in het huidige onderzoeksstelsel al genoeg beloning op grond van kwaliteit en is een forse wijziging nergens voor nodig. Ook daar wil het kabinet nog niet op reageren.
Pronks prijs

Prof.dr. Jack Pronk hoort over ruim een maand of hij dit jaar de prestigieuze Prijs van Wetenschap & Maatschappij krijgt. Pronk is een van de acht genomineerden voor de prijs voor onderzoek dat de maatschappij kan veranderen. De onderscheiding . 25 duizend euro, een kunstwerk en een heleboel media-aandacht . wordt uitgereikt door de Avond van Wetenschap en Maatschappij. Die organisatie werd in 2000 opgericht op initiatief van onder anderen prins Willem-Alexander en een aantal kopstukken uit de omroep, industrie en wetenschap.
Onderbetaald

Academici verdienen in het hoger onderwijs bijna een kwart minder dan in het bedrijfsleven. Dat staat in een rapport van Sociaal Economisch Onderzoek, een instituut van de Universiteit van Amsterdam. De cijfers gaan over 2004. Een academicus in de collectieve sector heeft gemiddeld een achterstand van 12 procent op zijn evenknie in het bedrijfsleven. Maar er zijn fikse afwijkingen. Zo verdienen rechters juist 16 procent meer en ook in academische ziekenhuizen is het loon 7 procent hoger. Daarentegen krijgt een academicus in het voortgezet onderwijs een derde minder uitbetaald dan in het bedrijfsleven.

Voor vrouwen is de kloof tussen collectieve sector en bedrijfsleven kleiner. Dat komt doordat zij in het bedrijfsleven worden onderbetaald ten opzichte van hun mannelijke collega’s. Aan de universiteit loopt de man bijna twee keer zo ver achter op het bedrijfsleven als de vrouw: 22 tegen 13 procent.
Containers onder vuur

Geen paniek voor de buitenlandse studenten die in de containerwoningen aan de Leeghwaterstraat wonen. Hun spaceboxen zijn dertig minuten brandwerend, net zoals alle normale woningen in Nederland horen te zijn. Afgelopen week raakten, na het rapport over de Schipholbrand, containercomplexen in opspraak. “Veel containerwoningen voldoen aan de eisen van tijdelijke bewoning, maar niet aan de eisen van permanente bewoning”, zegt prof.dr. Ben Ale van veiligheidskunde. “Voor tijdelijke bewoning geldt een brandwering van twintig minuten, voor permanente bewoning dertig minuten.” Vaak worden containers geplaatst als bouwkeet en is twintig minuten brandwering genoeg. “Maar als ze worden gestapeld en er in wordt gewoond, is er een hoger risico op brand”, zegt Ale. “Er wordt in die woningen gekookt en gerookt.” Ramon Schimmel van huisvester Duwo: “We hebben de containers express niet te hoog gestapeld en extra brandwerend materiaal in de woningen verwerkt.”
Levensvraag

Opmerkelijke uitspraken van een gelovige wetenschapper. Volgens nanotechnoloog prof.dr. Cees Dekker zijn er ‘geen fundamentele onmogelijkheden’ om vanuit dode moleculen een levende cel te maken. Dekker zegt dat in het maandblad Quest. De Delftenaar wijst op de bouw van steeds complexere nanostructuren. “Uiteindelijk kunnen we er steeds meer moleculen bij doen, zodat het systeem iets functioneels gaat doen. Wat gebeurt er als we dit stap voor stap doorzetten? Misschien eindigen we dan over vijftig tot honderd jaar met iets dat lijkt op een levende cel.” Dekker en Quest laten onvermeld dat dergelijke ‘levenscheppende’ experimenten al volop gaande zijn. In 2002 maakte een New Yorkse onderzoeksgroep een werkend poliovirus door losse stukjes DNA aan elkaar te ‘rijgen’. En sinds drie jaar probeert de Amerikaanse DNA-onderzoeker Craig Venter samen met Nobelprijswinnaar Hamilton Smith een complete bacterie te vervaardigen uit losse onderdelen.
Glareloos

Opnieuw heeft vliegtuigfabrikant Boeing laten weten voor zijn nieuwe superjumbo 787 geen gebruik te maken van het in Delft ontwikkelde lichtgewicht materiaal glare. Nieuwe tests zouden hebben uitgewezen dat glare meer nadelen heeft dan het op koolstofvezels gebaseerde alternatief torayca. Glare zou onder meer te gevoelig zijn voor roest, onthult Boeing-kopstuk Andrew Magill in NRC Handelsblad. De TU Delft trekt die conclusies in twijfel: koolstofvezels zouden het slecht doen bij brand. De nieuwe 787 wordt naar verwachting in 2008 in gebruik genomen.
Herstel

Bij het nieuwsartikel over het overlijden van Hans Kramers (Delta 28) is per abuis de verkeerde portretfoto geplaatst. De man op de foto is niet Hans, maar Hendrik Anthony Kramers, de grote natuurkundige die al in 1952 overleed. De redactie biedt haar excuses aan voor deze vervelende persoonsverwisseling.
Duitse vliegtuigjes

Modelvliegtuigjes op een centimeter hoogte over de grond laten scheren, dat vinden Duitse scholieren wel leuk. Althans, dat verwacht de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. Vrijdag 29 september krijgt de faculteit veertig scholieren van vlak over de grens op bezoek. Zij doen mee aan een wedstrijd vliegtuig bouwen en lanceren. Wie het verst vliegt met een lichtgewicht houten toestel van zeventig centimeter, wint vijfhonderd euro. Met het spel hoopt de faculteit nieuwe buitenlandse bachelorstudenten aan te trekken. “Het afgelopen jaar is het aantal Duitse L&R-studenten gestegen van zes naar veertien”, zegt Jacqueline Papendrecht van L&R. “We willen deze trend de komende jaren doorzetten.”
Nieuwe columnist

Onderzoeker drs. Daan Schuurbiers van de werkgroep biotechnologie en maatschappij (TNW) is de nieuwe vaste columnist van Delta. Schuurbiers volgt dr. Piet Westendorp (IO) op, die na een jaar columnistenschap Delta’s columnpagina heeft verlaten. Schuurbiers (1975) studeerde filosofie en scheikunde in Amsterdam en werkte voor zijn komst naar Delft als projectleider bij de Europese Federatie voor Biotechnologie.
Leren debatteren

Studenten die hun retorische gaven willen aanscherpen kunnen woensdag 4 oktober terecht bij Delft Debatteert, de onlangs opgerichte Delftse studentendebatvereniging die is voortgekomen uit Studium Generale. Studenten kunnen zich bekwamen in verfijnde maar voor de buitenstaander obscure technieken als de 3V-methode, het wegduwdebat en het labelen. De cursus, zo stelt de studentendebatvereniging, helpt studenten niet alleen vaardiger debatteren, maar leert ze ook hun ‘presentatie te verbeteren en manier van denken te verhelderen.’ Op 18 oktober krijgt de snelcursus een vervolg in de vorm van een debatavond, waar een jury over de prestatie- en debatteerkwaliteiten van een aantal studenten zal oordelen.

www.delftdebatteert.nl
Schoon vervoer

Duurzame waterstofproductie, verbeterde accu’s voor hybride auto’s en brandstofproductie met behulp van zonne-energie – een paar voorbeelden van technische hoogstandjes waar acht Delftse promovendi de komende vier jaar aan werken. De TU en Shell hebben besloten de handen ineen te slaan om het toekomstige personen- en goederenvervoer schoner te maken. De promovendi beginnen hun werk volgende maand binnen het vierjarige samenwerkingsverband Shell/TU Delft Sustainable Mobility Programme. De TU betaalt in totaal 1,5 miljoen euro, Shell het dubbele.
Meisjes

Het Delftsch Studenten Corps meldt trots dat er tijdens de Owee ‘maar liefst 68 meisjes’ lid zijn geworden van de studentenvereniging. Het DSC, waar vier jaar geleden voor het eerst een vrouwelijke president aantrad, is geen mannenbolwerk meer, zo luidt de boodschap. Barbara Koppelman, één van de twee vrouwen in de vijfkoppige senaat van het DSC, heeft een ‘simpele verklaring’ voor het succes bij studentes. “Meisjes worden gewaardeerd op het DSC en er wordt veel voor ze georganiseerd.”
Dewis luncht

Het pas opgerichte Delftse vrouwennetwerk Dewis wordt steeds actiever. Dinsdag houdt het in het cultureel centrum de eerste van een reeks maandelijkse lunchlezingen, bedoeld om vrouwelijke wetenschappers te laten vertellen over hun werk, onderzoek en persoonlijke ervaringen aan de door mannen gedomineerde TU. Deze week hield Dewis een driedaagse training persoonlijke efficiëntie voor vrouwelijke wetenschappers aan de TU. Eerste gast op de lunchlezing is dr. Silvania Pereira (TNW), vooral bekend vanwege haar postdocschap in de groep van Nobelprijswinnaar John Hall.
Nieuw laboratorium

Het uitgebreide en gerenoveerde proces- en energielaboratorium van de faculteit 3mE is vorige week groots geopend. “Er waren meer dan 170 bezoekers, van de universiteit en daarbuiten”, vertelt prof.dr.ir. Peter Jansens (3mE). Ze proostten met champagne uit een soort champagnefabriekje op het nieuwe laboratorium, waarin de kantoren en werkplaatsen van vier leerstoelen zijn samengebracht. “Daarnaast is er een grote hal met proeffabrieken, die worden gebruikt voor grootschalige experimenten voor de procesindustrie en de energiesector”, aldus Jansens.

Jaartje wachten

De minderheidsregering CDA-VVD wil niet beslissen over een extra investering van 1 miljard euro in wetenschappelijk onderzoek. Het volgende kabinet moet zich erover buigen. Dat staat in de reactie van de ministerraad op het voorstel van de commissie Dynamisering, om het onderzoeksbudget fors te verhogen. De commissie bepleitte een half miljard euro extra voor onderzoeksfinancier NWO en een half miljard euro extra voor de universiteiten. Daarmee zou het ‘gestolde wantrouwen’ tussen overheid, universiteiten en bedrijfsleven doorbroken worden.

Het kabinet had de commissie ook gevraagd om advies over prestatiebekostiging in het wetenschappelijk onderzoek. Volgens de commissie is er in het huidige onderzoeksstelsel al genoeg beloning op grond van kwaliteit en is een forse wijziging nergens voor nodig. Ook daar wil het kabinet nog niet op reageren.
Pronks prijs

Prof.dr. Jack Pronk hoort over ruim een maand of hij dit jaar de prestigieuze Prijs van Wetenschap & Maatschappij krijgt. Pronk is een van de acht genomineerden voor de prijs voor onderzoek dat de maatschappij kan veranderen. De onderscheiding . 25 duizend euro, een kunstwerk en een heleboel media-aandacht . wordt uitgereikt door de Avond van Wetenschap en Maatschappij. Die organisatie werd in 2000 opgericht op initiatief van onder anderen prins Willem-Alexander en een aantal kopstukken uit de omroep, industrie en wetenschap.
Onderbetaald

Academici verdienen in het hoger onderwijs bijna een kwart minder dan in het bedrijfsleven. Dat staat in een rapport van Sociaal Economisch Onderzoek, een instituut van de Universiteit van Amsterdam. De cijfers gaan over 2004. Een academicus in de collectieve sector heeft gemiddeld een achterstand van 12 procent op zijn evenknie in het bedrijfsleven. Maar er zijn fikse afwijkingen. Zo verdienen rechters juist 16 procent meer en ook in academische ziekenhuizen is het loon 7 procent hoger. Daarentegen krijgt een academicus in het voortgezet onderwijs een derde minder uitbetaald dan in het bedrijfsleven.

Voor vrouwen is de kloof tussen collectieve sector en bedrijfsleven kleiner. Dat komt doordat zij in het bedrijfsleven worden onderbetaald ten opzichte van hun mannelijke collega’s. Aan de universiteit loopt de man bijna twee keer zo ver achter op het bedrijfsleven als de vrouw: 22 tegen 13 procent.
Containers onder vuur

Geen paniek voor de buitenlandse studenten die in de containerwoningen aan de Leeghwaterstraat wonen. Hun spaceboxen zijn dertig minuten brandwerend, net zoals alle normale woningen in Nederland horen te zijn. Afgelopen week raakten, na het rapport over de Schipholbrand, containercomplexen in opspraak. “Veel containerwoningen voldoen aan de eisen van tijdelijke bewoning, maar niet aan de eisen van permanente bewoning”, zegt prof.dr. Ben Ale van veiligheidskunde. “Voor tijdelijke bewoning geldt een brandwering van twintig minuten, voor permanente bewoning dertig minuten.” Vaak worden containers geplaatst als bouwkeet en is twintig minuten brandwering genoeg. “Maar als ze worden gestapeld en er in wordt gewoond, is er een hoger risico op brand”, zegt Ale. “Er wordt in die woningen gekookt en gerookt.” Ramon Schimmel van huisvester Duwo: “We hebben de containers express niet te hoog gestapeld en extra brandwerend materiaal in de woningen verwerkt.”
Levensvraag

Opmerkelijke uitspraken van een gelovige wetenschapper. Volgens nanotechnoloog prof.dr. Cees Dekker zijn er ‘geen fundamentele onmogelijkheden’ om vanuit dode moleculen een levende cel te maken. Dekker zegt dat in het maandblad Quest. De Delftenaar wijst op de bouw van steeds complexere nanostructuren. “Uiteindelijk kunnen we er steeds meer moleculen bij doen, zodat het systeem iets functioneels gaat doen. Wat gebeurt er als we dit stap voor stap doorzetten? Misschien eindigen we dan over vijftig tot honderd jaar met iets dat lijkt op een levende cel.” Dekker en Quest laten onvermeld dat dergelijke ‘levenscheppende’ experimenten al volop gaande zijn. In 2002 maakte een New Yorkse onderzoeksgroep een werkend poliovirus door losse stukjes DNA aan elkaar te ‘rijgen’. En sinds drie jaar probeert de Amerikaanse DNA-onderzoeker Craig Venter samen met Nobelprijswinnaar Hamilton Smith een complete bacterie te vervaardigen uit losse onderdelen.
Glareloos

Opnieuw heeft vliegtuigfabrikant Boeing laten weten voor zijn nieuwe superjumbo 787 geen gebruik te maken van het in Delft ontwikkelde lichtgewicht materiaal glare. Nieuwe tests zouden hebben uitgewezen dat glare meer nadelen heeft dan het op koolstofvezels gebaseerde alternatief torayca. Glare zou onder meer te gevoelig zijn voor roest, onthult Boeing-kopstuk Andrew Magill in NRC Handelsblad. De TU Delft trekt die conclusies in twijfel: koolstofvezels zouden het slecht doen bij brand. De nieuwe 787 wordt naar verwachting in 2008 in gebruik genomen.
Herstel

Bij het nieuwsartikel over het overlijden van Hans Kramers (Delta 28) is per abuis de verkeerde portretfoto geplaatst. De man op de foto is niet Hans, maar Hendrik Anthony Kramers, de grote natuurkundige die al in 1952 overleed. De redactie biedt haar excuses aan voor deze vervelende persoonsverwisseling.
Duitse vliegtuigjes

Modelvliegtuigjes op een centimeter hoogte over de grond laten scheren, dat vinden Duitse scholieren wel leuk. Althans, dat verwacht de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. Vrijdag 29 september krijgt de faculteit veertig scholieren van vlak over de grens op bezoek. Zij doen mee aan een wedstrijd vliegtuig bouwen en lanceren. Wie het verst vliegt met een lichtgewicht houten toestel van zeventig centimeter, wint vijfhonderd euro. Met het spel hoopt de faculteit nieuwe buitenlandse bachelorstudenten aan te trekken. “Het afgelopen jaar is het aantal Duitse L&R-studenten gestegen van zes naar veertien”, zegt Jacqueline Papendrecht van L&R. “We willen deze trend de komende jaren doorzetten.”
Nieuwe columnist

Onderzoeker drs. Daan Schuurbiers van de werkgroep biotechnologie en maatschappij (TNW) is de nieuwe vaste columnist van Delta. Schuurbiers volgt dr. Piet Westendorp (IO) op, die na een jaar columnistenschap Delta’s columnpagina heeft verlaten. Schuurbiers (1975) studeerde filosofie en scheikunde in Amsterdam en werkte voor zijn komst naar Delft als projectleider bij de Europese Federatie voor Biotechnologie.
Leren debatteren

Studenten die hun retorische gaven willen aanscherpen kunnen woensdag 4 oktober terecht bij Delft Debatteert, de onlangs opgerichte Delftse studentendebatvereniging die is voortgekomen uit Studium Generale. Studenten kunnen zich bekwamen in verfijnde maar voor de buitenstaander obscure technieken als de 3V-methode, het wegduwdebat en het labelen. De cursus, zo stelt de studentendebatvereniging, helpt studenten niet alleen vaardiger debatteren, maar leert ze ook hun ‘presentatie te verbeteren en manier van denken te verhelderen.’ Op 18 oktober krijgt de snelcursus een vervolg in de vorm van een debatavond, waar een jury over de prestatie- en debatteerkwaliteiten van een aantal studenten zal oordelen.

www.delftdebatteert.nl
Schoon vervoer

Duurzame waterstofproductie, verbeterde accu’s voor hybride auto’s en brandstofproductie met behulp van zonne-energie – een paar voorbeelden van technische hoogstandjes waar acht Delftse promovendi de komende vier jaar aan werken. De TU en Shell hebben besloten de handen ineen te slaan om het toekomstige personen- en goederenvervoer schoner te maken. De promovendi beginnen hun werk volgende maand binnen het vierjarige samenwerkingsverband Shell/TU Delft Sustainable Mobility Programme. De TU betaalt in totaal 1,5 miljoen euro, Shell het dubbele.
Meisjes

Het Delftsch Studenten Corps meldt trots dat er tijdens de Owee ‘maar liefst 68 meisjes’ lid zijn geworden van de studentenvereniging. Het DSC, waar vier jaar geleden voor het eerst een vrouwelijke president aantrad, is geen mannenbolwerk meer, zo luidt de boodschap. Barbara Koppelman, één van de twee vrouwen in de vijfkoppige senaat van het DSC, heeft een ‘simpele verklaring’ voor het succes bij studentes. “Meisjes worden gewaardeerd op het DSC en er wordt veel voor ze georganiseerd.”
Dewis luncht

Het pas opgerichte Delftse vrouwennetwerk Dewis wordt steeds actiever. Dinsdag houdt het in het cultureel centrum de eerste van een reeks maandelijkse lunchlezingen, bedoeld om vrouwelijke wetenschappers te laten vertellen over hun werk, onderzoek en persoonlijke ervaringen aan de door mannen gedomineerde TU. Deze week hield Dewis een driedaagse training persoonlijke efficiëntie voor vrouwelijke wetenschappers aan de TU. Eerste gast op de lunchlezing is dr. Silvania Pereira (TNW), vooral bekend vanwege haar postdocschap in de groep van Nobelprijswinnaar John Hall.
Nieuw laboratorium

Het uitgebreide en gerenoveerde proces- en energielaboratorium van de faculteit 3mE is vorige week groots geopend. “Er waren meer dan 170 bezoekers, van de universiteit en daarbuiten”, vertelt prof.dr.ir. Peter Jansens (3mE). Ze proostten met champagne uit een soort champagnefabriekje op het nieuwe laboratorium, waarin de kantoren en werkplaatsen van vier leerstoelen zijn samengebracht. “Daarnaast is er een grote hal met proeffabrieken, die worden gebruikt voor grootschalige experimenten voor de procesindustrie en de energiesector”, aldus Jansens.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.