Onderwijs

Kort nieuws

AntillenDe TU Delft gaat op de Nederlandse Antillen meehelpen aan het opbouwen van een kennisinfrastructuur op het gebied van water.

De universiteit tekende daartoe vorige week een samenwerkingsovereenkomst met de Universiteit Nederlandse Antillen, het Caribbean Water Technology Research Institute, de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland en de Surinaamse Waterleiding Maatschappij. De eerste projecten starten begin volgend jaar. Het gaat onder meer om zeewaterontzouting met behulp van windmolens en zonnecellen en opharding van drinkwater door middel van kalkkorrels. Ook de invloed van de nieuwe staatkundige verhoudingen op de beleidsmatige aspecten van drinkwater komen aan bod. De partijen verzorgen in 2008 ook colleges en workshops op het gebied van watertechnologie op de Antillen.
Toegankelijk

Wat gebeurt er als minister Plasterk het collegegeld verhoogt? Vrij weinig, menen wetenschappers. “Waarschijnlijk gaan er dan evenveel jongeren studeren als nu”, zegt Dinand Webbink van het Centraal Plan Bureau. “Er zal alleen een tijdelijk effect optreden”, voorspelt Uulkje de Jong van het SCO-Kohnstamm Instituut. Volgens het Twentse instituut voor hoger onderwijs-politiek valt ook internationaal geen bewijs te vinden dat verhoogde collegegelden het onderwijs schaden. Dat is wel waar de studentenbonden voor vrezen. Het kabinet wil vrijdag over de onderwijsbegroting praten.(HOP)
3TU-studentenfracties

De progressieve studentenfracties van Delft (AAG), Eindhoven (Campus Coalitie) en Twente (PF) trekken sinds kort gezamenlijk op. Onlangs waren ze zelfs op de koffie bij het ministerie van OCW. Minister Plasterk had geen tijd voor ze, maar ze werden ontvangen door zijn ambtenaren met wie ze spraken over de bekostiging van het hoger onderwijs. De fracties maken zich zorgen over plannen voor een aan leerrechten verwant bekostigingsstelsel. Ze zijn bang dat techniekstudenten door de studiedruk daarvan extra de dupe worden. Verder drongen ze vergeefs aan op het schrappen van de beperking van de overheidsbekostiging tot de eerste studie. Voor techniekstudenten zou een vervolgstudie als economie of bedrijfskunde na het behalen van het diploma zinvol zijn, vinden de fracties. Maar de ambtenaren zouden hooguit willen onderzoeken of een uitzondering mogelijk is voor excellente studenten.
Lodewijks

Hoogleraar prof.dr.ir. Gabriël Lodewijks (38) wordt per 1 december één dag in de week chief technology officer van de Schiphol Group. Hij gaat zich bezighouden met technologische ontwikkelingen die relevant zijn voor Schiphol. Te denken valt aan (iris)scans voor passagiers, automatische afhandeling van bagage en de vermindering van geluidsoverlast en schadelijke emissie. Verder bepaalt hij mede welke researchprojecten Schiphol uitvoert. Lodewijks is sinds 2000 hoogleraar transport engineering en logistiek en coördineerde de onderzoeksactiviteiten van de TU en de Schiphol Group.
Genadezesje

Zwakke promovendi . vooral buitenlandse . staan soms onder zoveel druk om niet te falen, dat hun begeleiders grote delen van hun proefschrift schrijven. Althans, dat gebeurt volgens een anonieme oud-medewerker van de Wageningen Universiteit bij zijn oude werkgever. De man schreef grote delen van de proefschriften van twee van zijn promovendi zelf. Gebeuren dat soort dingen in Delft ook? Frederik de Wit, voorzitter van promovendivereniging Promood, denkt van niet. Wel vraagt hij zich af wat er nog van het stuk van de oorspronkelijke auteur over is ‘als iets zeven tot acht keer verbeterd moet worden’. Volgens De Wit is de kwaliteit van de proefschriften in Delft over het algemeen hoog, al zijn er altijd uitzonderingen. “Ik heb ook wel wat promoties meegemaakt waarbij de commissie gehakt maakte van een proefschrift. Uiteindelijk kregen de promovendi natuurlijk wel hun bul, soms omdat ze nou eenmaal al zo ver waren en soms omdat het proefschrift bijvoorbeeld al wel voor een groot deel gepubliceerd was.”
Jonge Akademie

De Delftse fysicus dr.ir. Lieven Vandersypen van het Kavli Institute of Nanoscience is een van de tien nieuwe leden van De Jonge Akademie. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen richtte deze club in 2005 op voor jonge onderzoekers die zich wetenschappelijk hebben bewezen en nog geen tien jaar zijn gepromoveerd. Vandersypen (35) heeft een van de eerste en een van de meest complexe kwantumberekeningen ooit gemaakt. Hij zette een onderzoekslijn op waarbij gebruik wordt gemaakt van atomaire lagen van koolstof en werkt samen met chemici, computerwetenschappers, elektrotechnici en materiaalkundigen. Zijn nieuwe onderzoeksprogramma is met vijf andere onderzoeken beloond met een miljoenensubsidie van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie. Vandersypen kan daarmee de komende vijf a’ zes jaar onderzoek doen naar fundamentele elektronische processen in grafeen, een laag grafiet van één atoom dik, en daaruit elektronische devices maken.
Diefstal

Het aantal aangiftes voor diefstal uit panden van de TU Delft en andere bedrijven in de TU-wijk is dit jaar hoger dan in 2006. Werd er toen in totaal negen keer aangifte gedaan, in de eerste negen maanden van 2007 staat de teller al op 13. Dat staat op de website van de politie Haaglanden. Deze maakte de getallen vorige week openbaar. Het aantal diefstallen uit auto’s nam dit jaar juist af. Slechts zes keer werd tot nu toe een auto opengebroken, tegen tien keer in 2006. Studenten die op de campus wonen, hadden dit jaar weinig te duchten van woninginbrekers. Zij lieten de studentencomplexen helemaal links liggen. In 2006 werd er nog twee keer aangifte gedaan van woningdiefstal. Fietsen blijven intussen gewild. Achttien keer werd er in de maanden januari tot en met september aangifte gedaan van fietsendiefstal, tegen negentien maal in 2006.
Aanjagen

Studenten zouden een aanjaagfunctie moeten vervullen bij het bedenken van plannen voor het gebruik van ict in het onderwijs. Die boodschap gaf college van bestuurlid Paul Rullmann vorige week aan de studentenraad (sr). Rullmann zei het logisch te vinden dat studenten met ideeën komen, omdat zij veel meer dan zijn eigen generatie zijn opgegroeid met ict. Plannen die ouderen maken, kunnen niet altijd rekenen op de instemming van de sr. De studenten wisten niet zo goed raad met het verzoek, maar namen het maar ter harte.
Onregelmatigheidstoeslag

De toelage van 40 procent voor werktijden tussen 18.00 uur en 20.00 uur gaat verdwijnen. Dat staat in het onderhandelaarsakkoord over de nieuwe cao universiteiten. De voorgenomen maatregel treft een kleine groep medewerkers: ondersteunend personeel met een salarisschaal lager dan 11, dat in onregelmatige diensten werkt. In Delft gaat het volgens Hans van Schagen van de Abvakabo waarschijnlijk vooral om enkele portiers en om personeel van het Interfacultair Reactor Instituut. Zij gaan er mogelijk honderden euro’s per jaar op achteruit. Tijdens een ledenraadpleging van de Abvakabo op 15 november stuitte de ingreep op veel kritiek. Van Schagen geeft toe dat het voor de betrokkenen hard kan aankomen. Waarom zijn de bonden dan akkoord gegaan? “Cao-onderhandelingen zijn een kwestie van geven en nemen. De VSNU heeft hier hard op ingezet. De bonden stonden met de rug tegen de muur.” De Abvakabo gaat proberen het college van bestuur te bewegen om de gevolgen voor betrokkenen te repareren.
Laptops

College van bestuurlid Paul Rullmann reageerde vorige week geïrriteerd op een weinig enthousiaste brief van de studentenraad (sr) over het gebruik van laptops in het onderwijs. De sr vindt dat de TU het gebruik van laptops niet zou moeten aanbevelen aan eerstejaars studenten. De raad vindt dat de draagbare computers op dit moment nauwelijks een onderwijskundige meerwaarde hebben, terwijl ze studenten wel op kosten jagen. Rullmann noemde de brief waarin de sr dat heeft opgeschreven tijdens een gezamenlijke vergadering ‘remmend’. “We zetten in op laptopgebruik. Denk met ons mee naar voren”, zei hij tegen de raad. Rullmann vindt niet dat studenten van de TU kunnen verwachten dat deze voor iedereen een desktop computer heeft. “Het worden er juist steeds minder. Mensen zullen pc’s met zes man moeten delen. Terwijl docenten er met laptopgebruik van uit kunnen gaan, dat iedereen achter een scherm zit.”
Garantiemaanden

De TU Delft gaat uitzoeken of het mogelijk is om buitenlandse studenten garantiemaanden te geven voor bestuurs- of commissiewerk. Dat beloofde college van bestuurlid Paul Rullmann de studentenraad (sr) tijdens de overlegvergadering vorige week. Volgens de sr doen verschillende Nederlandse universiteiten dat al. Rullmann zei te weten dat het formeel niet mag, maar hij wil wel laten uitzoeken hoe de andere universiteiten daar een mouw aan passen.
Kortingskaart

CDA-minister Camiel Eurlings van verkeer wil ex-studenten graag als treinreizigers behouden. Daarom gaat hij hen samen met de NS een aantrekkelijk aanbod doen. Het inleveren van de OV-jaarkaart, enkele dagen na afloop van de studiefinanciering, is voor veel studenten een ‘emotioneel moment’, schrijft het ministerie in het actieplan ‘Groei op het spoor’. Studenten zouden namelijk gehecht zijn aan hun OV-jaarkaart en vaak nog geen auto hebben. Minister Eurlings wil dat het aantal treinreizigers jaarlijks met vijf procent toeneemt en beschouwt ex-studenten daarom als een belangrijke doelgroep.

De Nederlandse Spoorwegen denken aan een gratis voordeelurenkaart of enkele dagen vrij reizen. Het kabinet wacht het voorstel af, maar trekt voor deze regeerperiode alvast vijftien miljoen euro uit. De privacywetgeving kan nog voor problemen zorgen. De NS kan niet zomaar alle namen en adressen van de IB-groep krijgen. De overheid wil deze barrière slechten. (HOP)

Antillen

De TU Delft gaat op de Nederlandse Antillen meehelpen aan het opbouwen van een kennisinfrastructuur op het gebied van water. De universiteit tekende daartoe vorige week een samenwerkingsovereenkomst met de Universiteit Nederlandse Antillen, het Caribbean Water Technology Research Institute, de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland en de Surinaamse Waterleiding Maatschappij. De eerste projecten starten begin volgend jaar. Het gaat onder meer om zeewaterontzouting met behulp van windmolens en zonnecellen en opharding van drinkwater door middel van kalkkorrels. Ook de invloed van de nieuwe staatkundige verhoudingen op de beleidsmatige aspecten van drinkwater komen aan bod. De partijen verzorgen in 2008 ook colleges en workshops op het gebied van watertechnologie op de Antillen.
Toegankelijk

Wat gebeurt er als minister Plasterk het collegegeld verhoogt? Vrij weinig, menen wetenschappers. “Waarschijnlijk gaan er dan evenveel jongeren studeren als nu”, zegt Dinand Webbink van het Centraal Plan Bureau. “Er zal alleen een tijdelijk effect optreden”, voorspelt Uulkje de Jong van het SCO-Kohnstamm Instituut. Volgens het Twentse instituut voor hoger onderwijs-politiek valt ook internationaal geen bewijs te vinden dat verhoogde collegegelden het onderwijs schaden. Dat is wel waar de studentenbonden voor vrezen. Het kabinet wil vrijdag over de onderwijsbegroting praten.(HOP)
3TU-studentenfracties

De progressieve studentenfracties van Delft (AAG), Eindhoven (Campus Coalitie) en Twente (PF) trekken sinds kort gezamenlijk op. Onlangs waren ze zelfs op de koffie bij het ministerie van OCW. Minister Plasterk had geen tijd voor ze, maar ze werden ontvangen door zijn ambtenaren met wie ze spraken over de bekostiging van het hoger onderwijs. De fracties maken zich zorgen over plannen voor een aan leerrechten verwant bekostigingsstelsel. Ze zijn bang dat techniekstudenten door de studiedruk daarvan extra de dupe worden. Verder drongen ze vergeefs aan op het schrappen van de beperking van de overheidsbekostiging tot de eerste studie. Voor techniekstudenten zou een vervolgstudie als economie of bedrijfskunde na het behalen van het diploma zinvol zijn, vinden de fracties. Maar de ambtenaren zouden hooguit willen onderzoeken of een uitzondering mogelijk is voor excellente studenten.
Lodewijks

Hoogleraar prof.dr.ir. Gabriël Lodewijks (38) wordt per 1 december één dag in de week chief technology officer van de Schiphol Group. Hij gaat zich bezighouden met technologische ontwikkelingen die relevant zijn voor Schiphol. Te denken valt aan (iris)scans voor passagiers, automatische afhandeling van bagage en de vermindering van geluidsoverlast en schadelijke emissie. Verder bepaalt hij mede welke researchprojecten Schiphol uitvoert. Lodewijks is sinds 2000 hoogleraar transport engineering en logistiek en coördineerde de onderzoeksactiviteiten van de TU en de Schiphol Group.
Genadezesje

Zwakke promovendi . vooral buitenlandse . staan soms onder zoveel druk om niet te falen, dat hun begeleiders grote delen van hun proefschrift schrijven. Althans, dat gebeurt volgens een anonieme oud-medewerker van de Wageningen Universiteit bij zijn oude werkgever. De man schreef grote delen van de proefschriften van twee van zijn promovendi zelf. Gebeuren dat soort dingen in Delft ook? Frederik de Wit, voorzitter van promovendivereniging Promood, denkt van niet. Wel vraagt hij zich af wat er nog van het stuk van de oorspronkelijke auteur over is ‘als iets zeven tot acht keer verbeterd moet worden’. Volgens De Wit is de kwaliteit van de proefschriften in Delft over het algemeen hoog, al zijn er altijd uitzonderingen. “Ik heb ook wel wat promoties meegemaakt waarbij de commissie gehakt maakte van een proefschrift. Uiteindelijk kregen de promovendi natuurlijk wel hun bul, soms omdat ze nou eenmaal al zo ver waren en soms omdat het proefschrift bijvoorbeeld al wel voor een groot deel gepubliceerd was.”
Jonge Akademie

De Delftse fysicus dr.ir. Lieven Vandersypen van het Kavli Institute of Nanoscience is een van de tien nieuwe leden van De Jonge Akademie. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen richtte deze club in 2005 op voor jonge onderzoekers die zich wetenschappelijk hebben bewezen en nog geen tien jaar zijn gepromoveerd. Vandersypen (35) heeft een van de eerste en een van de meest complexe kwantumberekeningen ooit gemaakt. Hij zette een onderzoekslijn op waarbij gebruik wordt gemaakt van atomaire lagen van koolstof en werkt samen met chemici, computerwetenschappers, elektrotechnici en materiaalkundigen. Zijn nieuwe onderzoeksprogramma is met vijf andere onderzoeken beloond met een miljoenensubsidie van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie. Vandersypen kan daarmee de komende vijf a’ zes jaar onderzoek doen naar fundamentele elektronische processen in grafeen, een laag grafiet van één atoom dik, en daaruit elektronische devices maken.
Diefstal

Het aantal aangiftes voor diefstal uit panden van de TU Delft en andere bedrijven in de TU-wijk is dit jaar hoger dan in 2006. Werd er toen in totaal negen keer aangifte gedaan, in de eerste negen maanden van 2007 staat de teller al op 13. Dat staat op de website van de politie Haaglanden. Deze maakte de getallen vorige week openbaar. Het aantal diefstallen uit auto’s nam dit jaar juist af. Slechts zes keer werd tot nu toe een auto opengebroken, tegen tien keer in 2006. Studenten die op de campus wonen, hadden dit jaar weinig te duchten van woninginbrekers. Zij lieten de studentencomplexen helemaal links liggen. In 2006 werd er nog twee keer aangifte gedaan van woningdiefstal. Fietsen blijven intussen gewild. Achttien keer werd er in de maanden januari tot en met september aangifte gedaan van fietsendiefstal, tegen negentien maal in 2006.
Aanjagen

Studenten zouden een aanjaagfunctie moeten vervullen bij het bedenken van plannen voor het gebruik van ict in het onderwijs. Die boodschap gaf college van bestuurlid Paul Rullmann vorige week aan de studentenraad (sr). Rullmann zei het logisch te vinden dat studenten met ideeën komen, omdat zij veel meer dan zijn eigen generatie zijn opgegroeid met ict. Plannen die ouderen maken, kunnen niet altijd rekenen op de instemming van de sr. De studenten wisten niet zo goed raad met het verzoek, maar namen het maar ter harte.
Onregelmatigheidstoeslag

De toelage van 40 procent voor werktijden tussen 18.00 uur en 20.00 uur gaat verdwijnen. Dat staat in het onderhandelaarsakkoord over de nieuwe cao universiteiten. De voorgenomen maatregel treft een kleine groep medewerkers: ondersteunend personeel met een salarisschaal lager dan 11, dat in onregelmatige diensten werkt. In Delft gaat het volgens Hans van Schagen van de Abvakabo waarschijnlijk vooral om enkele portiers en om personeel van het Interfacultair Reactor Instituut. Zij gaan er mogelijk honderden euro’s per jaar op achteruit. Tijdens een ledenraadpleging van de Abvakabo op 15 november stuitte de ingreep op veel kritiek. Van Schagen geeft toe dat het voor de betrokkenen hard kan aankomen. Waarom zijn de bonden dan akkoord gegaan? “Cao-onderhandelingen zijn een kwestie van geven en nemen. De VSNU heeft hier hard op ingezet. De bonden stonden met de rug tegen de muur.” De Abvakabo gaat proberen het college van bestuur te bewegen om de gevolgen voor betrokkenen te repareren.
Laptops

College van bestuurlid Paul Rullmann reageerde vorige week geïrriteerd op een weinig enthousiaste brief van de studentenraad (sr) over het gebruik van laptops in het onderwijs. De sr vindt dat de TU het gebruik van laptops niet zou moeten aanbevelen aan eerstejaars studenten. De raad vindt dat de draagbare computers op dit moment nauwelijks een onderwijskundige meerwaarde hebben, terwijl ze studenten wel op kosten jagen. Rullmann noemde de brief waarin de sr dat heeft opgeschreven tijdens een gezamenlijke vergadering ‘remmend’. “We zetten in op laptopgebruik. Denk met ons mee naar voren”, zei hij tegen de raad. Rullmann vindt niet dat studenten van de TU kunnen verwachten dat deze voor iedereen een desktop computer heeft. “Het worden er juist steeds minder. Mensen zullen pc’s met zes man moeten delen. Terwijl docenten er met laptopgebruik van uit kunnen gaan, dat iedereen achter een scherm zit.”
Garantiemaanden

De TU Delft gaat uitzoeken of het mogelijk is om buitenlandse studenten garantiemaanden te geven voor bestuurs- of commissiewerk. Dat beloofde college van bestuurlid Paul Rullmann de studentenraad (sr) tijdens de overlegvergadering vorige week. Volgens de sr doen verschillende Nederlandse universiteiten dat al. Rullmann zei te weten dat het formeel niet mag, maar hij wil wel laten uitzoeken hoe de andere universiteiten daar een mouw aan passen.
Kortingskaart

CDA-minister Camiel Eurlings van verkeer wil ex-studenten graag als treinreizigers behouden. Daarom gaat hij hen samen met de NS een aantrekkelijk aanbod doen. Het inleveren van de OV-jaarkaart, enkele dagen na afloop van de studiefinanciering, is voor veel studenten een ‘emotioneel moment’, schrijft het ministerie in het actieplan ‘Groei op het spoor’. Studenten zouden namelijk gehecht zijn aan hun OV-jaarkaart en vaak nog geen auto hebben. Minister Eurlings wil dat het aantal treinreizigers jaarlijks met vijf procent toeneemt en beschouwt ex-studenten daarom als een belangrijke doelgroep.

De Nederlandse Spoorwegen denken aan een gratis voordeelurenkaart of enkele dagen vrij reizen. Het kabinet wacht het voorstel af, maar trekt voor deze regeerperiode alvast vijftien miljoen euro uit. De privacywetgeving kan nog voor problemen zorgen. De NS kan niet zomaar alle namen en adressen van de IB-groep krijgen. De overheid wil deze barrière slechten. (HOP)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.