Onderwijs

Kort nieuws

KouwenhovenHoogleraar quantumtransport prof.dr.ir. Leo Kouwenhoven is benoemd tot universiteitshoogleraar. De onderscheiding is voorbehouden aan professoren met uitzonderlijke verdiensten die gezien worden als boegbeeld binnen de universiteit.

De andere universiteitshoogleraren zijn prof. dr.ir. Hans Mooij en prof.dr. Cees Dekker. Kouwenhoven (44) is verbonden aan het Kavli-instituut. Vorig jaar won hij de NWO-Spinozapremie. Het meest spraakmakend is zijn onderzoek aan quantumbits, bouwstenen van een mogelijke quantumcomputer.
Bursalen

De ene aio is als promovendus in dienst van een universiteit, de ander doet hetzelfde werk met een beurs en met weinig sociale zekerheid. “Onwenselijk”, vindt minister Plasterk. Maar hij kan er juridisch niets tegen doen. Plasterk reageerde deze week op een vorig jaar verzonden brief van Abvakabo-FNV, die bezorgd is over de grote statusverschillen tussen promovendi. “Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid zijn zaken van de universiteiten zelf”, schrijft de minister. Met andere woorden: de bonden moeten het met de universiteiten uitvechten. Plasterk ziet graag dat de universiteiten één lijn trekken en gezamenlijk afspreken of promovendi wel of geen werknemer zijn. De Delftse promovendivereniging Promood trok vorig jaar al aan de bel over dit onderwerp. Het college van bestuur van de TU Delft zei toen eerst de landelijke discussie over de bursalen te willen afwachten, alvorens te beslissen over hun status.
Delft Kennisstad

Eric Pasveer, hoofd ruimtelijke ordening van de gemeente Delft, gaat op dinsdag 4 maart de discussie aan met Kees Kaan, praktijkhoogleraar architectonisch ontwerpen aan de faculteit Bouwkunde. In een lezing bij historische vereniging Delfia Batavorum gaat Pasveer in op de relatie tussen de stad en de Technische Universiteit. Daarbij wordt niet alleen het verleden, maar ook de toekomst belicht, zoals de herinrichting van de TU-campus en Technopolis. Stedenbouwkundige Pasveer werkte onder andere bij BVR en ondersteunde veel Nederlandse gemeenten bij het maken van gedurfde plannen en projecten. Als hoofd ruimtelijke ordening van de gemeente Delft is hij intensief betrokken bij de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de TU en aanverwante kennislocaties, zoals bedrijvenpark Technopolis en de nieuwe Schieoevers. De lezing wordt gehouden in de bovenzaal van DOK, Vesteplein 100. Aanvang 20.00 uur, entree gratis.
Groeistuip

De TU Delft is de sterkst groeiende universiteit van Nederland. In december stonden er 15.713 studenten ingeschreven. Dat betekent een toename van 5,2 procent ten opzichte van een jaar geleden, meer dan aan elke andere universiteit. De groei gaat ten koste van de studentenaantallen elders. De TU Eindhoven is zelfs gekrompen: daar studeren nu 2,2 procent minder studenten dan vorig jaar. De groei in Delft is het gevolg van de gunstige instroomcijfers. In 2007 nam het aantal eerstejaars met 15 procent toe.
Bio-Imaging

Nobelprijswinnaar prof. John. E. Walker (chemie, 1997) is eregast op het symposium ‘Bio-imaging’ dat studievereniging LIFE op 6 maart organiseert op de Goleaeus Laboratoria in Leiden. Walker helderde de structuur op van een energie-eiwit in de cel. Verder spreken prof. Christoph Gerber (Scanning Tunneling Microscope) en dr. Serge Rombouts (MRI). Deelnemers bezoeken ook het nieuwe Cell Observatory waar ze kennismaken met diverse beeldtechnieken.

www.lifesciencesymposium.nl
Mohammed-cartoon

Dat de TU Delft een omstreden cartoon van de profeet Mohammed heeft verwijderd, betekent niet dat de vrijheid van meningsuiting onder druk staat, stelt minister Plasterk in antwoord op kamervragen van de PVV. “Uit de diverse berichten over deze kwestie blijkt dat meerdere motieven een rol hebben gespeeld bij het verwijderen van de afbeelding”, zegt de PvdA-bewindsman. “Ik zie in dit incident geen bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting.” De afbeelding stond op de website van Studium Generale bij de aankondiging van een lezing van arabist Hans Jansen. Die lezing ging niet over cartoons of cartoonrellen, maar over het leven van Mohammed. SG-hoofd Coen Vermeren zei in Delta: “Ik hou van de vrijheid van meningsuiting en van een vrij academisch debat, maar je gaat de spreker op deze wijze opzadelen met bezoekers die komen voor een cartoondebat. Je krijgt dan een discussie die afleidt.” (HOP)
Cradle2cradle

Ecochemicus Michael Braungart geeft op 5 maart in Amsterdam een lezing over zijn principe ‘afval = voedsel’. Samen met architect William McDonough schreef hij het boek ‘Cradle-to-cradle’. Daarin gaan ze uit van volledige recyclebaarheid van materialen. Natuurlijk materiaal gaat retour natuur en overig spul wordt de grondstof voor andere producten. Na Nike en Ford adviseren de ecogoeroes nu ook de Chinese overheid. Locatie: RAI , Forumzaal. Open vanaf 18:30, lezing 19:30 – 20:00, Entree: 70 euro.

www.theprojectnetwork.nl
Promotiegeschiedenis

‘Het ontstaan en het verdwijnen van Waterstof en Methaan onder den invloed van het organische leven.’ Zo luidde in 1905 de titel van het eerste proefschrift dat in Delft werd verdedigd. De eer voor dit debuut kwam de scheikundig ingenieur Nicolaas Louis Söhngen (1878-1934) toe. Zeven jaar later promoveerde voor het eerst aan de toenmalige Technische Hogeschool een vrouwelijke onderzoeker, Jeanne Egbertine van Amstel (1888-1930) met haar onderzoek ‘De temperatuursinvloed op physiologische processen der alcoholgist.’ Deze proefschriften en vele anderen die een belangrijke stempel hebben gedrukt op de geschiedenis van de TU, zoals de promotie van Cornelis Willem Lely en de proefschriften van Spinozaprijswinnaars René de Borst en Leo Kouwenhoven, staan prominent vermeld op de site van de TU Delft Repository. Op deze website zijn verder vijfendertighonderd van de ruim vijfduizend Delftse dissertaties toegankelijk.

www.library.tudelft.nl
Copromotor

Ook in Delft mogen universitaire docenten voortaan als copromotor optreden. De TU heeft het promotiereglement aangepast. Dat is nu meer in overeenstemming met wat aan andere Nederlandse universiteiten gebruikelijk is. Tot nu toe moest men ten minste universitair hoofddocent zijn om die rol te kunnen spelen, terwijl in de praktijk UD’s dikwijls veel werk verzetten bij de begeleiding van promovendi. Ook de terminologie is aangepast. In Delft werd tot nu toe afwijkend gesproken van ‘toegevoegd promotor’.
Tribler

P2P-Next, een pan-Europees consortium met 21 industriële partners, omroepen, mediabedrijven en onderzoeksinstituten heeft een subsidie van negentien miljoen euro gekregen van de Europese Unie om vier jaar onderzoek te doen naar toepassingen van peer-to-peer (P2P) technologie voor toekomstige Internet Televisie. De TU, die al jaren werkt aan het P2P-programma Tribler, speelt hierin een belangrijker rol. Daarnaast zijn onder meer de BBC en de European Broadcasting Union betrokken. P2P wordt genoemd als de volgende grote stap in de verspreiding van Internet media. Gebruikmakend van de bestaande breedbandverbinding, dient iedere computer, ook wel peer genoemd, zowel als cliënt als server. Hierdoor is het met een P2P-netwerk mogelijk om films, muziek en tv-programma’s te verspreiden. Het onderzoeksconsortium wil onder meer een platform maken waarmee gebruikers zelf live interactieve programma’s kunnen uitzenden via hun pc of tv. Er zijn plannen om de technologie te testen tijdens grote omroepevenementen.

Kouwenhoven

Hoogleraar quantumtransport prof.dr.ir. Leo Kouwenhoven is benoemd tot universiteitshoogleraar. De onderscheiding is voorbehouden aan professoren met uitzonderlijke verdiensten die gezien worden als boegbeeld binnen de universiteit. De andere universiteitshoogleraren zijn prof. dr.ir. Hans Mooij en prof.dr. Cees Dekker. Kouwenhoven (44) is verbonden aan het Kavli-instituut. Vorig jaar won hij de NWO-Spinozapremie. Het meest spraakmakend is zijn onderzoek aan quantumbits, bouwstenen van een mogelijke quantumcomputer.
Bursalen

De ene aio is als promovendus in dienst van een universiteit, de ander doet hetzelfde werk met een beurs en met weinig sociale zekerheid. “Onwenselijk”, vindt minister Plasterk. Maar hij kan er juridisch niets tegen doen. Plasterk reageerde deze week op een vorig jaar verzonden brief van Abvakabo-FNV, die bezorgd is over de grote statusverschillen tussen promovendi. “Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid zijn zaken van de universiteiten zelf”, schrijft de minister. Met andere woorden: de bonden moeten het met de universiteiten uitvechten. Plasterk ziet graag dat de universiteiten één lijn trekken en gezamenlijk afspreken of promovendi wel of geen werknemer zijn. De Delftse promovendivereniging Promood trok vorig jaar al aan de bel over dit onderwerp. Het college van bestuur van de TU Delft zei toen eerst de landelijke discussie over de bursalen te willen afwachten, alvorens te beslissen over hun status.
Delft Kennisstad

Eric Pasveer, hoofd ruimtelijke ordening van de gemeente Delft, gaat op dinsdag 4 maart de discussie aan met Kees Kaan, praktijkhoogleraar architectonisch ontwerpen aan de faculteit Bouwkunde. In een lezing bij historische vereniging Delfia Batavorum gaat Pasveer in op de relatie tussen de stad en de Technische Universiteit. Daarbij wordt niet alleen het verleden, maar ook de toekomst belicht, zoals de herinrichting van de TU-campus en Technopolis. Stedenbouwkundige Pasveer werkte onder andere bij BVR en ondersteunde veel Nederlandse gemeenten bij het maken van gedurfde plannen en projecten. Als hoofd ruimtelijke ordening van de gemeente Delft is hij intensief betrokken bij de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de TU en aanverwante kennislocaties, zoals bedrijvenpark Technopolis en de nieuwe Schieoevers. De lezing wordt gehouden in de bovenzaal van DOK, Vesteplein 100. Aanvang 20.00 uur, entree gratis.
Groeistuip

De TU Delft is de sterkst groeiende universiteit van Nederland. In december stonden er 15.713 studenten ingeschreven. Dat betekent een toename van 5,2 procent ten opzichte van een jaar geleden, meer dan aan elke andere universiteit. De groei gaat ten koste van de studentenaantallen elders. De TU Eindhoven is zelfs gekrompen: daar studeren nu 2,2 procent minder studenten dan vorig jaar. De groei in Delft is het gevolg van de gunstige instroomcijfers. In 2007 nam het aantal eerstejaars met 15 procent toe.
Bio-Imaging

Nobelprijswinnaar prof. John. E. Walker (chemie, 1997) is eregast op het symposium ‘Bio-imaging’ dat studievereniging LIFE op 6 maart organiseert op de Goleaeus Laboratoria in Leiden. Walker helderde de structuur op van een energie-eiwit in de cel. Verder spreken prof. Christoph Gerber (Scanning Tunneling Microscope) en dr. Serge Rombouts (MRI). Deelnemers bezoeken ook het nieuwe Cell Observatory waar ze kennismaken met diverse beeldtechnieken.

www.lifesciencesymposium.nl
Mohammed-cartoon

Dat de TU Delft een omstreden cartoon van de profeet Mohammed heeft verwijderd, betekent niet dat de vrijheid van meningsuiting onder druk staat, stelt minister Plasterk in antwoord op kamervragen van de PVV. “Uit de diverse berichten over deze kwestie blijkt dat meerdere motieven een rol hebben gespeeld bij het verwijderen van de afbeelding”, zegt de PvdA-bewindsman. “Ik zie in dit incident geen bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting.” De afbeelding stond op de website van Studium Generale bij de aankondiging van een lezing van arabist Hans Jansen. Die lezing ging niet over cartoons of cartoonrellen, maar over het leven van Mohammed. SG-hoofd Coen Vermeren zei in Delta: “Ik hou van de vrijheid van meningsuiting en van een vrij academisch debat, maar je gaat de spreker op deze wijze opzadelen met bezoekers die komen voor een cartoondebat. Je krijgt dan een discussie die afleidt.” (HOP)
Cradle2cradle

Ecochemicus Michael Braungart geeft op 5 maart in Amsterdam een lezing over zijn principe ‘afval = voedsel’. Samen met architect William McDonough schreef hij het boek ‘Cradle-to-cradle’. Daarin gaan ze uit van volledige recyclebaarheid van materialen. Natuurlijk materiaal gaat retour natuur en overig spul wordt de grondstof voor andere producten. Na Nike en Ford adviseren de ecogoeroes nu ook de Chinese overheid. Locatie: RAI , Forumzaal. Open vanaf 18:30, lezing 19:30 – 20:00, Entree: 70 euro.

www.theprojectnetwork.nl
Promotiegeschiedenis

‘Het ontstaan en het verdwijnen van Waterstof en Methaan onder den invloed van het organische leven.’ Zo luidde in 1905 de titel van het eerste proefschrift dat in Delft werd verdedigd. De eer voor dit debuut kwam de scheikundig ingenieur Nicolaas Louis Söhngen (1878-1934) toe. Zeven jaar later promoveerde voor het eerst aan de toenmalige Technische Hogeschool een vrouwelijke onderzoeker, Jeanne Egbertine van Amstel (1888-1930) met haar onderzoek ‘De temperatuursinvloed op physiologische processen der alcoholgist.’ Deze proefschriften en vele anderen die een belangrijke stempel hebben gedrukt op de geschiedenis van de TU, zoals de promotie van Cornelis Willem Lely en de proefschriften van Spinozaprijswinnaars René de Borst en Leo Kouwenhoven, staan prominent vermeld op de site van de TU Delft Repository. Op deze website zijn verder vijfendertighonderd van de ruim vijfduizend Delftse dissertaties toegankelijk.

www.library.tudelft.nl
Copromotor

Ook in Delft mogen universitaire docenten voortaan als copromotor optreden. De TU heeft het promotiereglement aangepast. Dat is nu meer in overeenstemming met wat aan andere Nederlandse universiteiten gebruikelijk is. Tot nu toe moest men ten minste universitair hoofddocent zijn om die rol te kunnen spelen, terwijl in de praktijk UD’s dikwijls veel werk verzetten bij de begeleiding van promovendi. Ook de terminologie is aangepast. In Delft werd tot nu toe afwijkend gesproken van ‘toegevoegd promotor’.
Tribler

P2P-Next, een pan-Europees consortium met 21 industriële partners, omroepen, mediabedrijven en onderzoeksinstituten heeft een subsidie van negentien miljoen euro gekregen van de Europese Unie om vier jaar onderzoek te doen naar toepassingen van peer-to-peer (P2P) technologie voor toekomstige Internet Televisie. De TU, die al jaren werkt aan het P2P-programma Tribler, speelt hierin een belangrijker rol. Daarnaast zijn onder meer de BBC en de European Broadcasting Union betrokken. P2P wordt genoemd als de volgende grote stap in de verspreiding van Internet media. Gebruikmakend van de bestaande breedbandverbinding, dient iedere computer, ook wel peer genoemd, zowel als cliënt als server. Hierdoor is het met een P2P-netwerk mogelijk om films, muziek en tv-programma’s te verspreiden. Het onderzoeksconsortium wil onder meer een platform maken waarmee gebruikers zelf live interactieve programma’s kunnen uitzenden via hun pc of tv. Er zijn plannen om de technologie te testen tijdens grote omroepevenementen.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.