Onderwijs

Kort nieuws

PrijsvraagEen team van vier masterstudenten van verschillende faculteiten roept wetenschappers en studenten op om hen te helpen bij het oplossen van een wetenschappelijk probleem.

Ze werken zelfs aan een prijsvraag. De vier hopen zo voor te blijven op Lockheed Martin, dat ook zoekt naar een betaalbare manier om energie te halen uit zeewater. De studenten doen hun onderzoek in het kader van de Design Challenge. Die is dit jaar voor het eerst in het leven geroepen om te experimenteren met interfacultaire masterprogramma’s. Volgens de teamleider, Jody Verpoort (TBM), zoekt de wetenschap al dertig jaar naar een betaalbare manier om energie te halen uit warmteverschillen in oceaanwater. Als het de studenten lukt een bruikbaar ontwerp te maken van een energiecentrale waarin dit mogelijk is, realiseert het opdrachtgevende energiebedrijf dat misschien op Curaçao. De studenten moeten eind januari met hun plan komen.

,Vlamingen

Het aantal Nederlandse studenten in Vlaanderen stijgt fors, terwijl het aantal Vlamingen in Nederland juist afneemt. Dat blijkt uit het rapport over ‘wederzijdse onderwijsparticipatie’. De overgrote meerderheid van haar Vlaamse studenten blijft tijdens de studie in het thuisland wonen. Onder de Nederlandse universiteiten trekt Maastricht verreweg de meeste Vlamingen: 451. Daarna volgt de TU Delft met 239 Vlaamse inschrijvingen. Van oudsher is de faculteit luchtvaart- en ruimtevaarttechniek populair bij Vlamingen. (HOP)

,Vage vlekken

Dr.ir. Koos Huijssen (Electrotechniek, Wiskunde en Informatica) heeft een methode ontwikkeld om het beeld van medische echo’s te verbeteren. Hij promoveerde deze week op zijn onderzoek.
Echoscopie maakt het mogelijk om zonder te snijden, toch in het lichaam te kijken. Een zogenoemde transducer stuurt geluidsgolven met ultrahoge frequentie het lichaam in en vangt weerkaatste golven weer op. De teruggekaatste golven worden vertaald in een beeld. Artsen en speciaal opgeleide echoscopisten gebruiken deze beelden om organen als hart, lever en nieren, maar ook embryo’s te onderzoeken. Ze moeten nu nog genoegen nemen met vage vlekken. Maar het kan beter. Huijssen ontwikkelde een computermodel dat de vertaling van golven naar beeld verbetert. De ‘foto’ of het filmpje van de echo wordt hierdoor scherper.

‘Modeling of nonlinear medical diagnostic ultrasound’, dr.ir. J. Huijssen.

,Salsastrijd

Al weken dansen ze dag in dag uit en lopen ze zoveel mogelijk feestjes af. Alles om een zo groot mogelijke kans te maken de Dutch Open Salsa Championship te winnen. Acht dansers van de Delftse studentensalsavereniging SoSalsa doen zaterdag 18 oktober mee in de amateurcategorie. Of ze een goede kans maken, weet Maurice Smits (Luchtvaart- en ruimtevaarttechniekstudent, 24) niet. “We hebben een goede show, maar ik weet niet wat de tegenstanders doen. Om te winnen, moeten we de technieken goed uitvoeren, op de maat dansen en met uitstraling, dus vooral niet als een zoutzak.” Na het Nederlandse kampioenschap voor amateurs en professionele dansers, kunnen dansers en toeschouwers nog tot vier uur ‘s nachts blijven dansen in de Evenementenhal in Rijswijk. 

,Chemiedag

De TU Delft grijpt de Dag van de Chemie op zaterdag 18 oktober aan om het scheikundegebouw open te stellen voor publiek. Het thema duurzame energie. Daarom laat de TU onder meer zien hoe ver het staat met de ontwikkeling van zonnecellen, brandstofcellen en CO2-opvang. Bezoekers kunnen zelf een brandstofcel maken en elektriciteit produceren. Er is ook een kinderhoek. 

,Genvoedsel

Europese consumenten kopen zonder bedenkingen genetisch gemodificeerd voedsel. Dat, terwijl in 2005 nog driekwart van de Europeanen tegen was. Dit blijkt uit een groot Europees onderzoek dat is Nederland is uitgevoerd door de sectie biotechnologie en samenleving van de faculteit Technische Natuurwetenschappen. Veel producten met genetisch gemodificeerde bestanddelen zijn er eigenlijk niet in Nederland, maar consumenten kopen ze zonder bezwaar. De onderzoekers stellen vast dat consumenten blijkbaar anders doen dan ze zeggen. Niet principes maar  vooral voedingswaarde en prijs blijken een rol te spelen bij de keuze voor producten. Veel mensen weten bovendien niet eens dat zij genetisch gemanipuleerd eten kopen. Daaruit kan de conclusie worden getrokken dat mensen daar dus ook niet erg bezorgd over zijn, aldus de onderzoekers.

,Ranglijst

Hoogleraren vinden dat de beste technische universiteit in Eindhoven staat, concludeert Elsevier in het themanummer Studeren van oktober 2008. Dat blijkt wel een erg algemene conclusie. Elsevier verstaat onder techniek namelijk alleen bouwkunde, elektrotechniek, technische informatica, technische bestuurskunde, natuurkunde, wiskunde en werktuigbouwkunde. Andere technische studierichtingen komen niet aan bod. Op basis van de studentenoordelen kan Elsevier in de technische hoek geen ‘winnaar’ aanwijzen. 

,Zwaar

Weer verlaat een directeur marketing en communicatie (M&C) binnen korte tijd de TU, dit keer Martine Muller. Dat doet bij velen de vraag rijzen wat er aan de hand is bij M&C. Paul Rullmann van het college van bestuur (cvb) zegt dat er geen sprake is van één oorzaak. Hij had Muller graag gehouden, maar zij kan de drukke baan niet combineren met haar privéleven. Hij hoopt dat Mullers opvolger het ingezette beleid van professionalisering voortzet. Over Mullers voorgangers zegt Rullmann dat er wel eens verschillen van inzicht zijn geweest, maar dat de omloopsnelheid in het veld van marketing en communicatie misschien ook wel hoger is dan in andere vakgebieden. Hans Krul, secretaris van het cvb, voegt daaraan toe dat de directeur M&C van de TU Delft een moeilijke baan heeft. “Al was het maar omdat heel veel mensen denken dat ze het beter weten. Daar heeft een afdeling als juridische zaken bijvoorbeeld nauwelijks last van.”

,Bamboe

“Met bamboe kun je meer dan Xenos ermee doet”, zegt ir. Pablo van der Lugt. Volgens hem is het een gemiste kans dat het sterke en snelgroeiende reuzengras niet zo vaak gebruikt wordt. Hij promoveert volgende week op een onderzoek naar de mogelijkheden van het gebruik van bamboe in moderne producten.
Hij daagde twintig ontwerpers uit iets van bamboe te ontwerpen. “Acht producten komen ook echt op de markt en vijf ontwerpers hebben al een nieuw ontwerpproject met bamboe opgestart.”
Van der Lugt berekende de eco-kosten van bamboe. “Dat getal drukt de milieubelasting van een product uit, van winning van het materiaal tot het weer afval wordt.” Bamboe heeft hogere eco-kosten dan lokaal verbouwd hout. Dat komt volgens Van der Lugt vooral door het vervoer vanuit China. Hij ziet hierin overigens geen reden bamboe links te laten liggen. “In die eco-kosten is de groeisnelheid van bamboe niet meegenomen. Zo haal je meer grondstof van een hectare vruchtbare grond.”

Pablo van der Lugt in ‘Kassa’ op Radio 1

Prijsvraag

Een team van vier masterstudenten van verschillende faculteiten roept wetenschappers en studenten op om hen te helpen bij het oplossen van een wetenschappelijk probleem. Ze werken zelfs aan een prijsvraag. De vier hopen zo voor te blijven op Lockheed Martin, dat ook zoekt naar een betaalbare manier om energie te halen uit zeewater. De studenten doen hun onderzoek in het kader van de Design Challenge. Die is dit jaar voor het eerst in het leven geroepen om te experimenteren met interfacultaire masterprogramma’s. Volgens de teamleider, Jody Verpoort (TBM), zoekt de wetenschap al dertig jaar naar een betaalbare manier om energie te halen uit warmteverschillen in oceaanwater. Als het de studenten lukt een bruikbaar ontwerp te maken van een energiecentrale waarin dit mogelijk is, realiseert het opdrachtgevende energiebedrijf dat misschien op Curaçao. De studenten moeten eind januari met hun plan komen.

Vlamingen

Het aantal Nederlandse studenten in Vlaanderen stijgt fors, terwijl het aantal Vlamingen in Nederland juist afneemt. Dat blijkt uit het rapport over ‘wederzijdse onderwijsparticipatie’. De overgrote meerderheid van haar Vlaamse studenten blijft tijdens de studie in het thuisland wonen. Onder de Nederlandse universiteiten trekt Maastricht verreweg de meeste Vlamingen: 451. Daarna volgt de TU Delft met 239 Vlaamse inschrijvingen. Van oudsher is de faculteit luchtvaart- en ruimtevaarttechniek populair bij Vlamingen. (HOP)

Vage vlekken

Dr.ir. Koos Huijssen (Electrotechniek, Wiskunde en Informatica) heeft een methode ontwikkeld om het beeld van medische echo’s te verbeteren. Hij promoveerde deze week op zijn onderzoek.
Echoscopie maakt het mogelijk om zonder te snijden, toch in het lichaam te kijken. Een zogenoemde transducer stuurt geluidsgolven met ultrahoge frequentie het lichaam in en vangt weerkaatste golven weer op. De teruggekaatste golven worden vertaald in een beeld. Artsen en speciaal opgeleide echoscopisten gebruiken deze beelden om organen als hart, lever en nieren, maar ook embryo’s te onderzoeken. Ze moeten nu nog genoegen nemen met vage vlekken. Maar het kan beter. Huijssen ontwikkelde een computermodel dat de vertaling van golven naar beeld verbetert. De ‘foto’ of het filmpje van de echo wordt hierdoor scherper.

‘Modeling of nonlinear medical diagnostic ultrasound’, dr.ir. J. Huijssen.

Salsastrijd

Al weken dansen ze dag in dag uit en lopen ze zoveel mogelijk feestjes af. Alles om een zo groot mogelijke kans te maken de Dutch Open Salsa Championship te winnen. Acht dansers van de Delftse studentensalsavereniging SoSalsa doen zaterdag 18 oktober mee in de amateurcategorie. Of ze een goede kans maken, weet Maurice Smits (Luchtvaart- en ruimtevaarttechniekstudent, 24) niet. “We hebben een goede show, maar ik weet niet wat de tegenstanders doen. Om te winnen, moeten we de technieken goed uitvoeren, op de maat dansen en met uitstraling, dus vooral niet als een zoutzak.” Na het Nederlandse kampioenschap voor amateurs en professionele dansers, kunnen dansers en toeschouwers nog tot vier uur ‘s nachts blijven dansen in de Evenementenhal in Rijswijk. 

Chemiedag

De TU Delft grijpt de Dag van de Chemie op zaterdag 18 oktober aan om het scheikundegebouw open te stellen voor publiek. Het thema duurzame energie. Daarom laat de TU onder meer zien hoe ver het staat met de ontwikkeling van zonnecellen, brandstofcellen en CO2-opvang. Bezoekers kunnen zelf een brandstofcel maken en elektriciteit produceren. Er is ook een kinderhoek. 

Genvoedsel

Europese consumenten kopen zonder bedenkingen genetisch gemodificeerd voedsel. Dat, terwijl in 2005 nog driekwart van de Europeanen tegen was. Dit blijkt uit een groot Europees onderzoek dat is Nederland is uitgevoerd door de sectie biotechnologie en samenleving van de faculteit Technische Natuurwetenschappen. Veel producten met genetisch gemodificeerde bestanddelen zijn er eigenlijk niet in Nederland, maar consumenten kopen ze zonder bezwaar. De onderzoekers stellen vast dat consumenten blijkbaar anders doen dan ze zeggen. Niet principes maar  vooral voedingswaarde en prijs blijken een rol te spelen bij de keuze voor producten. Veel mensen weten bovendien niet eens dat zij genetisch gemanipuleerd eten kopen. Daaruit kan de conclusie worden getrokken dat mensen daar dus ook niet erg bezorgd over zijn, aldus de onderzoekers.

Ranglijst

Hoogleraren vinden dat de beste technische universiteit in Eindhoven staat, concludeert Elsevier in het themanummer Studeren van oktober 2008. Dat blijkt wel een erg algemene conclusie. Elsevier verstaat onder techniek namelijk alleen bouwkunde, elektrotechniek, technische informatica, technische bestuurskunde, natuurkunde, wiskunde en werktuigbouwkunde. Andere technische studierichtingen komen niet aan bod. Op basis van de studentenoordelen kan Elsevier in de technische hoek geen ‘winnaar’ aanwijzen. 

Zwaar

Weer verlaat een directeur marketing en communicatie (M&C) binnen korte tijd de TU, dit keer Martine Muller. Dat doet bij velen de vraag rijzen wat er aan de hand is bij M&C. Paul Rullmann van het college van bestuur (cvb) zegt dat er geen sprake is van één oorzaak. Hij had Muller graag gehouden, maar zij kan de drukke baan niet combineren met haar privéleven. Hij hoopt dat Mullers opvolger het ingezette beleid van professionalisering voortzet. Over Mullers voorgangers zegt Rullmann dat er wel eens verschillen van inzicht zijn geweest, maar dat de omloopsnelheid in het veld van marketing en communicatie misschien ook wel hoger is dan in andere vakgebieden. Hans Krul, secretaris van het cvb, voegt daaraan toe dat de directeur M&C van de TU Delft een moeilijke baan heeft. “Al was het maar omdat heel veel mensen denken dat ze het beter weten. Daar heeft een afdeling als juridische zaken bijvoorbeeld nauwelijks last van.”

Bamboe

“Met bamboe kun je meer dan Xenos ermee doet”, zegt ir. Pablo van der Lugt. Volgens hem is het een gemiste kans dat het sterke en snelgroeiende reuzengras niet zo vaak gebruikt wordt. Hij promoveert volgende week op een onderzoek naar de mogelijkheden van het gebruik van bamboe in moderne producten.
Hij daagde twintig ontwerpers uit iets van bamboe te ontwerpen. “Acht producten komen ook echt op de markt en vijf ontwerpers hebben al een nieuw ontwerpproject met bamboe opgestart.”
Van der Lugt berekende de eco-kosten van bamboe. “Dat getal drukt de milieubelasting van een product uit, van winning van het materiaal tot het weer afval wordt.” Bamboe heeft hogere eco-kosten dan lokaal verbouwd hout. Dat komt volgens Van der Lugt vooral door het vervoer vanuit China. Hij ziet hierin overigens geen reden bamboe links te laten liggen. “In die eco-kosten is de groeisnelheid van bamboe niet meegenomen. Zo haal je meer grondstof van een hectare vruchtbare grond.”

Pablo van der Lugt in ‘Kassa’ op Radio 1

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.