Onderwijs

Kort nieuws

MicrogolfweekDe Amsterdamse RAI is deze week het toneel van maar liefst vier conferenties over microgolf en radar. Het programma van de European Microwave Week 2008 omvat lezingen, workshops en korte cursussen.

Deelonderwerpen zijn microgolftechnologie (prof.ir. Peter Hoogeboom), draadloze technologie (dr. H. Nikookar), radar (prof.dr. O. Yarovyi) en microgolf IC’s (prof. John R. Young).

www.eumweek.com

,Strenger

 Universiteiten steunen het plan van staatssecretaris Van Bijsterveldt van onderwijs om de exameneisen in het voortgezet onderwijs te verzwaren. Volgens de huidige examenregels kunnen leerlingen hun diploma halen met louter onvoldoendes voor het centraal schriftelijk examen. Ze mogen deze namelijk compenseren met de resultaten van hun schoolexamen. De staatssecretaris geeft critici gelijk dat de geloofwaardigheid van het diploma daardoor in het geding is. Ze stelt daarom voor dat vanaf het schooljaar 2011-2012 alleen leerlingen slagen die gemiddeld een voldoende halen – ten minste een 5,45 – voor het centraal schriftelijk examen. Bovendien mogen ze op hun eindlijst hooguit één onvoldoende hebben voor de basisvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Universiteitenvereniging VSNU vindt dat de staatssecretaris nog wel een stapje verder had mogen gaan. De drie basisvakken zijn zo belangrijk voor het vervolgonderwijs dat ze eigenlijk alle drie met een voldoende afgesloten moeten worden. (HOP)

,Beurs

Loubna Aammari, eerstejaars studente technische informatica, kreeg vrijdag 17 oktober een informaticabeurs van 2400 euro. De beurs is een initiatief van de informaticaopleidingen van de drie technische universiteiten. Elke universiteit koos een kandidaat op basis van eindexamenresultaten en motivatie. “Ik was altijd al dol op wiskunde en daarbij sprak de breedte van de opleiding mij aan”, verklaart Aammari haar motivatie. “Er komt veel meer bij kijken dan ik eerst dacht. En het is erg leuk iets te produceren dat echt door anderen gebruikt kan worden.” Dat ze gekozen werd voor de informaticabeurs kwam als een totale verrassing. “Mijn eerste reactie was verbazing. Daarna kwam er al snel een glimlach op mijn gezicht. Toch wel een mooie meevaller…”

,Gevoel

Team Tangerine is de winnaar van de Ikea Innovatieprijs voor studenten aan de TU. Arjan Helmer, student industrieel ontwerpen, bedacht met zijn team een systeem waarbij de klant via internet beelden aan Ikea kan sturen. Het sleutelwoord is ‘gevoel’. “Stel je zit op het strand en ziet een mooie zonsondergang”, zegt Helmer, “dan kun je daar een foto van maken en die opsturen naar Ikea.” Daar zoekt men er een product bij dat hetzelfde gevoel oproept. “Zo heb je direct een band met het product”, legt Helmer uit. Het is de bedoeling dat er ook associatief (‘zoek een tafel bij deze stoel’) en vervangend (‘ik wil een nieuwe bank die lijkt op deze’) gezocht kan worden. Team Tangerine won met alleen het concept, want voor een dergelijk systeem is eerst nog wel nieuwe beeldherkenningssoftware nodig. 

www.ikea-delft.nl/competitie/nl

,Grants

Het college van bestuur beslist deze maand of het Grants-programma van de TU blijft bestaan. Via dit programma kunnen wetenschappelijke medewerkers een beurs aanvragen om collega’s uit het buitenland tijdelijk aan de TU te laten meedraaien. De rector heeft het programma na de toekenningsronde in juni stilgelegd in afwachting van de definitieve beslissing van het cvb. “Voordeel van het programma is dat elke wetenschapper het initiatief kan nemen voor een subsidieaanvraag. Het initiatief hoeft niet bij een hoogleraar te liggen”, zegt Geert Jan Olsder, voorzitter van de commissie. “Met de afschaffing van de commissie zou het moeilijker worden om subsidie te krijgen voor deze initiatieven. Het is mogelijk dat de aanvragen in de toekomst via de Delftse onderzoeksinstituten moeten worden ingediend. Het voordeel is dat er zo meer lijn komt in de aanvragen, het nadeel dat individuele initiatieven minder makkelijk gerealiseerd kunnen worden.”

,Mekelprijs

De winnaars van de Mekelprijs zijn weer bekend. Jaarlijks wordt deze prijs uitgereikt aan het beste essay van een masterstudent over de raakvlakken tussen ethiek en techniek. Tweejaarlijks is er ook een promovendi-variant. Vorige week werden beide prijzen uitgereikt. In de studentencategorie won Sergio Carrasco-Matros met zijn essay ‘Simple return mission to Mars’ en in de phd-categorie viel ‘Ethics in action’ van Delta-columnist Daan Schuurbiers in de prijzen. Beide winnen een certificaat en een cheque van duizend euro.

,Lintje

Sjoerd Dijkstra is 22 oktober tijdens zijn afscheidsreceptie benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn rol in het onderwijs en de organisatie van de TU. Dijkstra was jarenlang universitair hoofddocent en onderwijscoördinator binnen de afdeling Delft center for systems and control van de faculteit 3mE. Hij leverde belangrijke bijdragen aan een veelheid van toepassingen van de regeltechniek en was onder andere vakgroepbeheerder en secretaris van de ondernemingsraad.

,Belasting

Gemeenten kunnen afvalstoffenheffingen blijven verhalen op de langst zittende bewoner van een studentenhuis. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. De huidige wet maakt het niet mogelijk de lasten over alle bewoners te verdelen. De Hoge Raad boog zich over de inningsproblemen nadat de gemeente Den Bosch in hoger beroep was gegaan tegen een uitspraak van het plaatselijke gerechtshof. Dit stelde eerder een student in het gelijk die zich beklaagd had dat hij ook de afvalstoffenheffing van zijn huisgenoten moest betalen. De gemeente bracht daar tegenin dat deelaanslagen per bewoner op dit moment juridisch niet geoorloofd zijn, en kreeg gelijk. De LSVb wil dat de wet wordt aangepast en gaat een plan voor individuele verdeling naar de Tweede Kamer sturen. Daarnaast zouden gemeenten studieleningen niet langer als inkomen moeten zien, zodat studenten vaker in aanmerking kunnen komen voor kwijtschelding van lokale belastingen. De betalingsproblemen spelen alleen op de particuliere kamermarkt. (HOP)

,Convenant

De TU gaat onderzoek doen voor Rotterdamse plannen op gebied van energie, klimaat, duurzaamheid en water. Burgemeester Opstelten en rector Fokkema tekenen daartoe een convenant op het Kivi-Niria jaarcongres ‘Reinventing Delta Life’ op donderdag 30 oktober in de aula. Waterbouwkundige prof.dr.ir. Nick van de Giesen noemt als voorbeeldprojecten ‘Rotterdam Climate Initiative’ en ‘Rotterdam Climate Proof’. Het eerste richt zich op vermindering van CO2-uitstoot, het tweede op aanpassing aan klimaatverandering. De uitwerking van CO2-afvang en -opslag roept veel onderzoeksvragen op, net als de realisatie van ‘groene daken’ en waterpleinen in de stad als antwoord op wateropvang en -opslag. Daarnaast zijn warmte in de stad en veiligheid bij overstromingen onderwerpen van studie. Rotterdam is een van de zogenaamde hotspots in het onderzoekprogramma ‘Kennis voor Klimaat’ van de universiteiten van Utrecht en Wageningen. Via het convenant komt nu ook Delft in beeld met naast de TU het Unesco-instituut IHE en Deltares.

Microgolfweek

De Amsterdamse RAI is deze week het toneel van maar liefst vier conferenties over microgolf en radar. Het programma van de European Microwave Week 2008 omvat lezingen, workshops en korte cursussen. Deelonderwerpen zijn microgolftechnologie (prof.ir. Peter Hoogeboom), draadloze technologie (dr. H. Nikookar), radar (prof.dr. O. Yarovyi) en microgolf IC’s (prof. John R. Young).

www.eumweek.com

Strenger

 Universiteiten steunen het plan van staatssecretaris Van Bijsterveldt van onderwijs om de exameneisen in het voortgezet onderwijs te verzwaren. Volgens de huidige examenregels kunnen leerlingen hun diploma halen met louter onvoldoendes voor het centraal schriftelijk examen. Ze mogen deze namelijk compenseren met de resultaten van hun schoolexamen. De staatssecretaris geeft critici gelijk dat de geloofwaardigheid van het diploma daardoor in het geding is. Ze stelt daarom voor dat vanaf het schooljaar 2011-2012 alleen leerlingen slagen die gemiddeld een voldoende halen – ten minste een 5,45 – voor het centraal schriftelijk examen. Bovendien mogen ze op hun eindlijst hooguit één onvoldoende hebben voor de basisvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Universiteitenvereniging VSNU vindt dat de staatssecretaris nog wel een stapje verder had mogen gaan. De drie basisvakken zijn zo belangrijk voor het vervolgonderwijs dat ze eigenlijk alle drie met een voldoende afgesloten moeten worden. (HOP)

Beurs

Loubna Aammari, eerstejaars studente technische informatica, kreeg vrijdag 17 oktober een informaticabeurs van 2400 euro. De beurs is een initiatief van de informaticaopleidingen van de drie technische universiteiten. Elke universiteit koos een kandidaat op basis van eindexamenresultaten en motivatie. “Ik was altijd al dol op wiskunde en daarbij sprak de breedte van de opleiding mij aan”, verklaart Aammari haar motivatie. “Er komt veel meer bij kijken dan ik eerst dacht. En het is erg leuk iets te produceren dat echt door anderen gebruikt kan worden.” Dat ze gekozen werd voor de informaticabeurs kwam als een totale verrassing. “Mijn eerste reactie was verbazing. Daarna kwam er al snel een glimlach op mijn gezicht. Toch wel een mooie meevaller…”

Gevoel

Team Tangerine is de winnaar van de Ikea Innovatieprijs voor studenten aan de TU. Arjan Helmer, student industrieel ontwerpen, bedacht met zijn team een systeem waarbij de klant via internet beelden aan Ikea kan sturen. Het sleutelwoord is ‘gevoel’. “Stel je zit op het strand en ziet een mooie zonsondergang”, zegt Helmer, “dan kun je daar een foto van maken en die opsturen naar Ikea.” Daar zoekt men er een product bij dat hetzelfde gevoel oproept. “Zo heb je direct een band met het product”, legt Helmer uit. Het is de bedoeling dat er ook associatief (‘zoek een tafel bij deze stoel’) en vervangend (‘ik wil een nieuwe bank die lijkt op deze’) gezocht kan worden. Team Tangerine won met alleen het concept, want voor een dergelijk systeem is eerst nog wel nieuwe beeldherkenningssoftware nodig. 

www.ikea-delft.nl/competitie/nl

Grants

Het college van bestuur beslist deze maand of het Grants-programma van de TU blijft bestaan. Via dit programma kunnen wetenschappelijke medewerkers een beurs aanvragen om collega’s uit het buitenland tijdelijk aan de TU te laten meedraaien. De rector heeft het programma na de toekenningsronde in juni stilgelegd in afwachting van de definitieve beslissing van het cvb. “Voordeel van het programma is dat elke wetenschapper het initiatief kan nemen voor een subsidieaanvraag. Het initiatief hoeft niet bij een hoogleraar te liggen”, zegt Geert Jan Olsder, voorzitter van de commissie. “Met de afschaffing van de commissie zou het moeilijker worden om subsidie te krijgen voor deze initiatieven. Het is mogelijk dat de aanvragen in de toekomst via de Delftse onderzoeksinstituten moeten worden ingediend. Het voordeel is dat er zo meer lijn komt in de aanvragen, het nadeel dat individuele initiatieven minder makkelijk gerealiseerd kunnen worden.”

Mekelprijs

De winnaars van de Mekelprijs zijn weer bekend. Jaarlijks wordt deze prijs uitgereikt aan het beste essay van een masterstudent over de raakvlakken tussen ethiek en techniek. Tweejaarlijks is er ook een promovendi-variant. Vorige week werden beide prijzen uitgereikt. In de studentencategorie won Sergio Carrasco-Matros met zijn essay ‘Simple return mission to Mars’ en in de phd-categorie viel ‘Ethics in action’ van Delta-columnist Daan Schuurbiers in de prijzen. Beide winnen een certificaat en een cheque van duizend euro.

Lintje

Sjoerd Dijkstra is 22 oktober tijdens zijn afscheidsreceptie benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn rol in het onderwijs en de organisatie van de TU. Dijkstra was jarenlang universitair hoofddocent en onderwijscoördinator binnen de afdeling Delft center for systems and control van de faculteit 3mE. Hij leverde belangrijke bijdragen aan een veelheid van toepassingen van de regeltechniek en was onder andere vakgroepbeheerder en secretaris van de ondernemingsraad.

Belasting

Gemeenten kunnen afvalstoffenheffingen blijven verhalen op de langst zittende bewoner van een studentenhuis. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. De huidige wet maakt het niet mogelijk de lasten over alle bewoners te verdelen. De Hoge Raad boog zich over de inningsproblemen nadat de gemeente Den Bosch in hoger beroep was gegaan tegen een uitspraak van het plaatselijke gerechtshof. Dit stelde eerder een student in het gelijk die zich beklaagd had dat hij ook de afvalstoffenheffing van zijn huisgenoten moest betalen. De gemeente bracht daar tegenin dat deelaanslagen per bewoner op dit moment juridisch niet geoorloofd zijn, en kreeg gelijk. De LSVb wil dat de wet wordt aangepast en gaat een plan voor individuele verdeling naar de Tweede Kamer sturen. Daarnaast zouden gemeenten studieleningen niet langer als inkomen moeten zien, zodat studenten vaker in aanmerking kunnen komen voor kwijtschelding van lokale belastingen. De betalingsproblemen spelen alleen op de particuliere kamermarkt. (HOP)

Convenant

De TU gaat onderzoek doen voor Rotterdamse plannen op gebied van energie, klimaat, duurzaamheid en water. Burgemeester Opstelten en rector Fokkema tekenen daartoe een convenant op het Kivi-Niria jaarcongres ‘Reinventing Delta Life’ op donderdag 30 oktober in de aula. Waterbouwkundige prof.dr.ir. Nick van de Giesen noemt als voorbeeldprojecten ‘Rotterdam Climate Initiative’ en ‘Rotterdam Climate Proof’. Het eerste richt zich op vermindering van CO2-uitstoot, het tweede op aanpassing aan klimaatverandering. De uitwerking van CO2-afvang en -opslag roept veel onderzoeksvragen op, net als de realisatie van ‘groene daken’ en waterpleinen in de stad als antwoord op wateropvang en -opslag. Daarnaast zijn warmte in de stad en veiligheid bij overstromingen onderwerpen van studie. Rotterdam is een van de zogenaamde hotspots in het onderzoekprogramma ‘Kennis voor Klimaat’ van de universiteiten van Utrecht en Wageningen. Via het convenant komt nu ook Delft in beeld met naast de TU het Unesco-instituut IHE en Deltares.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.