Onderwijs

Kort nieuws

Bouwmeester
Voormalig decaan Bouwkunde prof.ir. Wytze Patijn blikt donderdag terug op zijn eerste jaar als stadsbouwmeester van Delft.

Volgens Patijn was het een enerverend jaar. Op de site van de historische vereniging Delfia Batavorum schrijft hij dat hij tijdens zijn lezing ‘zal ingaan op de welstandsnota, de kwaliteitskamer en een paar belangrijke projecten’, zoals de Spoorzone. ‘Een enorme uitdaging, waar de ruimtelijke kwaliteit een belangrijk agendapunt is.’ 

Lezing Wytze Patijn, donderdag 26 januari om 20.00 uur in DOK DelftToren

Op het plein voor de faculteit Industrieel Ontwerpen wordt donderdag 26 januari om 19.30 uur het kunstwerk Floppy Tower onthuld, dat kunstenaar Wim Schermer met een team van TU-studenten heeft gebouwd. De toren bestaat uit negen kubussen die aan kabels hangen, zodat de constructie kan bewegen in de wind.

www.wimschermer.nl


Broedplaats

De gemeente wil de creatieve sector in Delft verder ontwikkelen en wil daarover in debat met belangstellenden. De TU is ook betrokken, onder meer via het Delft Design and Technology Solutions Lab. De universiteit onderzoekt samen met de hogescholen op de campus en de gemeente of het haalbaar is om deze nieuwe broedplaats of ‘pre-incubator’ te beginnen. Bart Ahsmann, valorisatiemanager bij Industrieel Ontwerpen, geeft tijdens de debatavond op 1 februari een presentatie over het lab. Het is de bedoeling dat daar multidisciplinaire teams ‘van jonge afgestudeerden in samenwerking met gevestigde creatieve bedrijven en studenten’ nieuwe concepten ontwikkelen om ze daarna ‘commercieel uit te nutten’. ‘De ambitie is bestaande ‘taaie’ problemen aan te vatten, waar tot nu toe geen basis voor is om ze op te lossen en nieuwe businessconcepten te ontwikkelen voor de toekomst van de creatieve industrie’, aldus het persbericht.

Debatavond in TOP Delft, woensdag 1 februari om 20.30 uur. 


Motiveren

Lijst Bèta gaat onderzoeken wat studenten motiveert om te studeren. De studentenraadsfractie stelt dat studenten steeds vaker studeren puur omdat het moet, terwijl onderwijs juist zou moeten motiveren. Volgens Lijst Bèta hebben universiteiten als MIT en Harvard goede methodes ontwikkeld om hun studenten te motiveren, maar zijn die voor de TU Delft onbetaalbaar. Vandaar dat de fractie samen met de TU wil uitzoeken hoe die methodes te vertalen zijn naar Delft. Lijst Bèta kondigt alvast aan dat die methodes vervolgens getest zullen worden op de TU en bij succes worden ingevoerd. De fractie hoopt dat daarmee op termijn dwingende maatregelen als de harde knip en het bindend studieadvies overbodig worden.

www.lijstbeta.nl


Soap

De bewoners van het Delftse studentenhuis Het Bolkhuisch zijn vanaf 6 februari vier weken lang dagelijks te zien in het televisieprogramma Man bijt hond. De opnames zijn al in volle gang, meldt bewoonster Mariëlle Mulder in het huis-aan-huisblad Delft op Zondag. Het Bolkhuisch werd vorig jaar verkozen tot studentenhuis van het jaar. De makers van Man bijt Hond hebben de bewoners laten weten dat ze in de real life soap een breder beeld willen neerzetten van het studentenhuis dan alleen de clichés van bier en ranzigheid. 


Werkstraf

Twee mannen worden ervan verdacht de TU Delft in 2007 voor anderhalve ton euro te hebben opgelicht. Het bouwbedrijf van één van hen, een 57-jarige man uit Haarlem, stuurde de universiteit facturen voor werk dat nooit werd verricht. De ander, een 48-jarige Hagenaar, zorgde als uitzendkracht op de TU-afdeling financiën voor de uitbetaling voor in ieder geval twee facturen met een gezamenlijke waarde van 56 duizend euro. Het OM eiste deze week tegen de Hagenaar 240 uur werkstraf en een geldboete van 56 duizend euro. De Haarlemmer hoorde 240 uur werkstraf en drieduizend euro boete tegen zich eisen. Het AD meldt dat het het OM niet gelukt is om de Hagenaar te linken aan de grootste nepfactuur van 91 duizend euro. Het OM kon Delta voor de deadline niet meer informatie verstrekken. De uitspraak is over twee weken.

Delta, May 2003
Coastal managers in the Netherlands use the computer program Swan, which was developed at TU Delft, to calculate how the waves along the shallow coastline will behave during a storm. The US Navy also invested in the programme, which it wants to use to better plan coastal landing operations. 

“More than 1,000 institutes around the world are now using our program,” says Professor Wim Uijttewaal, head of the fluid mechanics laboratory at the faculty of Civil Engineering and Geosciences. His group made the programme publicly available under so-called general public license.

As the name indicates, Swan (Simulating Waves Nearshore) allows for calculations of waves near the shore, but not all the way up to the shore. The researchers now filled that gap with Swash, which stands for Simulating Waves till Shore. Put simply, with Swan the researchers continually estimate the size of the waves and subsequently make the needed adjustments. Swash is a more sophisticated programme. “With this model we use more details of the waves as input and calculate how they interact,” Prof. Uijttewaal’s colleague, Dr Marcel Zijlema explains. “It involves much more computing than Swan. We do the calculations with the supercomputer at SARA (Stichting Academisch Rekencentrum Amsterdam).”

Zijlema hopes to have the programme fully operational soon, so that everybody can use it in combination with Swan. “It will however always remain a very complicated programme,” he says. “You need a lot of expertise to use it. We will be able to offer support and service like we are already doing for Swan.”

Will this programme also be used by the US Navy for landing operations on coasts? Zijlema: “Swash is suited for this, but I don’t know if they are going to use it. We still must speak to them about this.”
The researcher himself is more interested in predicting the behaviour of waves in harbours. “The problem in harbours is the occurrence of so-called seiche’s, which are a type of standing waves that are a great nuisance for ships that are moored. The waves can grow very rapidly and cause the mooring lines to break.”

www.swanmodel.sf.net

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.