Onderwijs

Knappe koppen positief over eerste zomercursus

De zomercursus voor hoogbegaafde vwo-ers bij Geodesie is volgens de organisatoren goed bevallen. Uit de eerste reacties blijkt dat de scholieren erg enthousiast waren.

De TU verwacht nu goede toegang tot deze groep scholieren te hebben.

De eerste zomercursus voor hoogbegaafden was een initiatief van het Rotterdam Ability Program, een stichting voor hoogbegaafde scholieren. Deze stichting benaderde de Erasmus Universiteit in Rotterdam om de cursus te verzorgen. De Erasmus Universiteit schakelde vervolgens de TU Delft in voor één van de vier onderwerpen van de cursus, wiskunde.

Ten opzichte van de overige onderwerpen, economie, geschiedenis en kunst en cultuur was de belangstelling voor wiskunde overweldigend: van de 55 deelnemers wilden 30 het wiskundeprogramma volgen. Uiteindelijk zijn er 21 in deze groep geplaatst, om toch nog een beetje gelijke verdeling over de onderwerpen te hebben.

Als thema voor de wiskundeklas was ‘zeespiegelrijzing’ gekozen, wat abstract benaderd werd, met veel aandacht voor modelvorming. Zo hebben de scholieren een ruimtemeetmethode om de zeespiegelhoogte te bepalen uitgewerkt. Volgens ir. Frank Kenselaar, één van de drie organisatoren onder leiding van prof.dr. R.A.P. Klees van Geodesie, viel het abstractieniveau de scholieren eerst tegen; zij hadden bij wiskunde meer sommetjes en formules verwacht, maar de benadering van de TU viel volgens Kenselaar al snel in de smaak. Bij een korte evaluatie achteraf bleken de scholieren zeer enthousiast.

De hoogbegaafden hebben geen bijzondere behandeling gehad. ,,Ik kan niet zoveel met die mythe rondom hoogbegaafden. Ze pikten de stof wel sneller op dan normale studenten, maar verder zijn het gewone pubers met gewone behoeften”, aldus Kenselaar. ,,Als je ze vraagt wat ze willen drinken, willen de meesten gewoon cola en tijdens de pauze is er vooral aandacht voor elkaar en voor sport”, legt hij verder uit.
Afschrikken

Tot voor de cursus wisten de meesten van de groep niet dat zij tot hoogbegaafden gerekend worden. Zij werden door docenten van hun middelbare school geworven om mee te doen aan de cursus. De vele publiciteit rondom de zomercursus en rondom de affaire met Meike Vernooy (die als hoogbegaafde niet aan de studie geneeskunde mag beginnen omdat ze uitgeloot is) vonden de meeste scholieren storend. Volgens ir. Bernhard Lubbers, betrokken vanuit het Bureau van de universiteit, heeft de TU publiciteit niet gestimuleerd, ook om ‘normale’ studenten niet af te schrikken met het beeld dat je voor de TU hoogbegaafd zou moeten zijn.

In de herfstvakantie hebben de hoogbegaafden een terugkomdag in Delft. Ze werken dan nog verder aan hun thema en kunnen op de hele TU rondkijken. Lubbers verwacht dat de TU nu goede toegang tot de groep hoogbegaafden heeft, om ‘ze uiteindelijk binnen te loodsen’.

Volgend jaar wordt de zomercursus weer samen met de Erasmus Universiteit georganiseerd en aan de TU uitgebreid met een cursus bij Materiaalkunde. Daarnaast zijn er volgens Lubbers gesprekken gaande met een aantal faculteiten over aparte leerpaden voor hoogbegaafde studenten. In eerste instantie gaat het om de opleidingen geodesie, materiaalkunde en elektrotechniek.

Steven Hubeek

De zomercursus voor hoogbegaafde vwo-ers bij Geodesie is volgens de organisatoren goed bevallen. Uit de eerste reacties blijkt dat de scholieren erg enthousiast waren. De TU verwacht nu goede toegang tot deze groep scholieren te hebben.

De eerste zomercursus voor hoogbegaafden was een initiatief van het Rotterdam Ability Program, een stichting voor hoogbegaafde scholieren. Deze stichting benaderde de Erasmus Universiteit in Rotterdam om de cursus te verzorgen. De Erasmus Universiteit schakelde vervolgens de TU Delft in voor één van de vier onderwerpen van de cursus, wiskunde.

Ten opzichte van de overige onderwerpen, economie, geschiedenis en kunst en cultuur was de belangstelling voor wiskunde overweldigend: van de 55 deelnemers wilden 30 het wiskundeprogramma volgen. Uiteindelijk zijn er 21 in deze groep geplaatst, om toch nog een beetje gelijke verdeling over de onderwerpen te hebben.

Als thema voor de wiskundeklas was ‘zeespiegelrijzing’ gekozen, wat abstract benaderd werd, met veel aandacht voor modelvorming. Zo hebben de scholieren een ruimtemeetmethode om de zeespiegelhoogte te bepalen uitgewerkt. Volgens ir. Frank Kenselaar, één van de drie organisatoren onder leiding van prof.dr. R.A.P. Klees van Geodesie, viel het abstractieniveau de scholieren eerst tegen; zij hadden bij wiskunde meer sommetjes en formules verwacht, maar de benadering van de TU viel volgens Kenselaar al snel in de smaak. Bij een korte evaluatie achteraf bleken de scholieren zeer enthousiast.

De hoogbegaafden hebben geen bijzondere behandeling gehad. ,,Ik kan niet zoveel met die mythe rondom hoogbegaafden. Ze pikten de stof wel sneller op dan normale studenten, maar verder zijn het gewone pubers met gewone behoeften”, aldus Kenselaar. ,,Als je ze vraagt wat ze willen drinken, willen de meesten gewoon cola en tijdens de pauze is er vooral aandacht voor elkaar en voor sport”, legt hij verder uit.
Afschrikken

Tot voor de cursus wisten de meesten van de groep niet dat zij tot hoogbegaafden gerekend worden. Zij werden door docenten van hun middelbare school geworven om mee te doen aan de cursus. De vele publiciteit rondom de zomercursus en rondom de affaire met Meike Vernooy (die als hoogbegaafde niet aan de studie geneeskunde mag beginnen omdat ze uitgeloot is) vonden de meeste scholieren storend. Volgens ir. Bernhard Lubbers, betrokken vanuit het Bureau van de universiteit, heeft de TU publiciteit niet gestimuleerd, ook om ‘normale’ studenten niet af te schrikken met het beeld dat je voor de TU hoogbegaafd zou moeten zijn.

In de herfstvakantie hebben de hoogbegaafden een terugkomdag in Delft. Ze werken dan nog verder aan hun thema en kunnen op de hele TU rondkijken. Lubbers verwacht dat de TU nu goede toegang tot de groep hoogbegaafden heeft, om ‘ze uiteindelijk binnen te loodsen’.

Volgend jaar wordt de zomercursus weer samen met de Erasmus Universiteit georganiseerd en aan de TU uitgebreid met een cursus bij Materiaalkunde. Daarnaast zijn er volgens Lubbers gesprekken gaande met een aantal faculteiten over aparte leerpaden voor hoogbegaafde studenten. In eerste instantie gaat het om de opleidingen geodesie, materiaalkunde en elektrotechniek.

Steven Hubeek

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.