Kort

‘Kabinet moet jongeren helpen’

Het is hoog tijd dat de politiek rekening gaat houden met jongeren, vindt het jongerenplatform van de SER (Sociaal-Economische Raad). De hoge woonlasten, de flexibele arbeidsmarkt en de studieschulden moeten aangepakt worden. 
In de deze week verschenen verkenning ‘Veelbelovend’ bepleiten de jongeren onder meer een ‘generatietoets’ voor het kabinetsbeleid, zodat de gevolgen voor jongeren duidelijk worden. Het doel is een “eerlijke verdeling van kansen tussen generaties en tussen jongeren onderling”.

Leenstelsel
Voorzitter Maurice Knijnenburg van het SER Jongerenplatform wil onder meer “een reële compensatieregeling voor leenstelselstudenten, het verminderen van de druk op de woningmarkt voor starters en een structurele aanpak voor kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt”.
Ook moet er meer aandacht zijn voor studenten met een functiebeperking of een niet-westerse migratieachtergrond, die bijvoorbeeld met discriminatie te maken hebben als ze een stage zoeken. Andere aandachtspunten zijn hoge huurprijzen, pensioenen en de gevolgen van de coronapandemie. Verder waarschuwen de jongeren voor het “doorschuiven” van de rekening van de klimaatcrisis. (HOP, JvE/BB)

  • In de SER (Sociaal-Economische Raad) zijn werkgevers, werknemers en deskundigen verenigd. Ze adviseren het kabinet. Bij het jongerenplatform van de raad zijn studentenorganisaties ISO en LSVb betrokken, net als het LAKS en JOB (voor scholieren en mbo’ers). Verder zijn onder meer jongerenvakbonden, de klimaatbeweging, werkgevers en de Nationale Jeugdraad vertegenwoordigd.
HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.