Opinie

Judging books by their covers

‘Don’t judge a book by its cover’ goes the classic saying, but let’s be honest, how many times have you ever bought a book in your life partly because you liked how it looked? Ok, in principle, you didn’t only buy it because of its appearance, and at the time of purchase you weren’t judging its contents either, but let’s face it: unless you were specifically looking for it, you would have never even picked up the book in the first place, had the cover not caught your attention.

We like to think of ourselves as well-rounded, deep individuals, but we’re all guilty of shallowly judging contents by their outer appearance, and not only when it comes to books.If you go on youtube and watch ‘unboxing’ or ‘haul’ videos, in which people show what they bought or ordered, you’ll probably notice how much attention is paid to the product’s packaging, and not just the ‘functional’ packaging like the PC casing or lipstick tube, but everything down to the cardboard box and bubblewrap it came in. These things seem trivial at first, something the company that made the product would never even think to advertise. However, they reveal the nature of our true being — that we form first impressions of something in first moment we come into contact with it.Further, the charm of good packaging works past the moment of unboxing. Think of other products you use every day: what is it about them that makes them great to use, aside from fulfilling their intended purpose? The chair you’re sitting on, the lamp illuminating the room, your fancy android phone…all of these things were designed not only to fulfill a specific purpose but to be aesthetically pleasing as well. A chair wouldn’t be any less of a chair if it was ugly, but you probably still wouldn’t want to sit in it. That’s because the aesthetics of the chair adds to the general user experience.

The user experience – not just the functionality – is important to us as consumers, and companies are picking up on this quickly. I recently placed an order for some cosmetics, which arrived beautifully packaged in a lacquered box, complete with a ribbon and thank you note from the manufacturer. Though I don’t normally get too excited by these sorts of things, I was very impressed by this presentation. It was a small gesture, but it immediately formed a positive image of the company in my mind, even before I tried its products.The same philosophy can of course be applied to people. We like to say that we don’t want to be judged based on our appearance: a potential employer should hire us for our brains and capabilities, and a potential love interest should like our great personality (damn the good looks), so ‘packaging’ shouldn’t matter, right? To a certain extent, yes, but consider the people you’re meeting for the first time: they don’t have much to judge you by except your outermost layer, and if that can immediately put you in a positive perspective in their eyes, then why not give it that extra bit of effort? Changing your habits to improve your overall appearance is a small gesture that can make a big difference: it won’t automatically guarantee that everyone will like you, but it will definitely improve your user experience.Olga Motsyk is an MSc aerospace engineering student from Kiev, Ukraine. She can be reached at olgamotsyk@gmail.com

In een brief aan het college van bestuur schrijven de bonden dat de vorig jaar genomen maatregel tot een beheerst vacaturebeleid niet effectief zijn en wellicht zelfs niet goed wordt uitgevoerd. “Vacatures zouden eerst langs een herplaatsingscoördinator moeten gaan, maar vacatures worden niet altijd aangemeld”, zegt Hans van Schagen, voorzitter van de vakbonden.
Medewerkers zouden een achterstand hebben omdat gelijktijdig extern en intern zou worden geworven. ‘Of iemand geschikt is voor de openstaande functie speelt niet meer, wel of iemand meer dan geschikt is, wat men vaak in een externe kandidaat meent te zien’, schrijven de vakbonden. “Willen we iemand die goed en boventallig is een baan geven, of willen we uit een externe vijver vissen?”, zegt Van Schagen.

Directeur Human Resources Nynke Jansen zegt ‘veel voorbeelden te zien waarbij geschiktheid voor een functie speelt (of gewoon het enige criterium is) en waarbij interne kandidaten voorrang krijgen’. “Er zijn gevallen waar dat nog niet goed is doorgedrongen, maar dat zijn echt incidenten. Met regelmaat benadrukken we bij leidinggevenden wat de juiste procedure is.”

Bij sommige posities kan niet anders dan meteen extern gezocht worden, vindt Jansen. “Zo is de wetenschap erbij gebaat om regelmatig ook externe wetenschappers binnen te halen vanwege hun nieuwe ideeën.” Voor ondersteunende functies is het beleid om eerst intern te werven. “Tenzij dat niet zinvol is, zoals bij specialistische functies.” Vacatures worden sinds vorige week in het TU Nieuws gemeld zodat ze eerst intern onder de aandacht komen.

De bonden willen een overzicht met daarin de aanstellingen voor onbepaalde tijd, de huidige openstaande vacatures en de structurele functies die nu worden vervuld door externe inhuur. Zo wordt beter zichtbaar waar eventuele boventalligen zijn te plaatsen.

Verder willen de bonden mogelijk een tijdelijke vacaturestop, maar Jansen vindt dat ‘zeker voor een universiteit nooit een goed plan’. “Het geeft een slecht imago in de arbeidsmarkt en een universiteit heeft continue vernieuwing nodig van ideeën en kennis. Een belangrijke manier om die vernieuwing te krijgen is het aannemen van nieuwe mensen.” 

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.