Onderwijs

IO niet in vijf jaar te doen

De studie industrieel ontwerpen is alleen op papier binnen vijf jaar af te ronden, zegt ombudsman drs. Wil Knippenberg.De ombudsman lukte het niet om een nominale vierde- of vijfdejaars IO-student te traceren.

Hij ondernam die poging nadat enkele studenten geklaagd hadden dat door lotingen het onmogelijk is om de studie in vijf jaar te doen. Student ‘B’: ,,Vorig jaar was ik in eerste instantie ingeloot voor het verplichte vak handtekenen-3, maar de docent was ziek. Toen was het te laat om een ander vak te volgen.”

Studenten vinden nominaal studeren steeds belangrijker nu de studiefinanciering gekoppeld is aan de studieduur. ,,Er is een groep ontstaan die liever minder vrijheid heeft maar daarbij wel garantie voor toelating tot vakken binnen de planning”, schrijft een van de klagers.

De faculteit heeft het probleem ook gesignaleerd, zegt docent ir. Aad Bremer, voorzitter van de commissie curriculumherziening. Het aantal keuzevakken is uitgebreid en in bijzondere situaties, bijvoorbeeld vlak voor hun afstuderen of stage, kunnen studenten nu een verzoek indienen om een verplicht practicum of oefening in een bepaalde periode te doen. Ook zal de bekendmaking van de deelnemerslijsten per vak een week vervroegd worden, zodat studenten meer tijd hebben om een alternatief te regelen wanneer ze zijn uitgeloot. Bremer: ,,Met individuele maatregelen proberen we de ergste pijnpunten weg te nemen”.

De echte oplossing moet komen van het nieuwe curriculum. Het aantal tentamens is verminderd, er is meer projectonderwijs en minder ‘gekoppelde’ vakken. Bremer: ,,Ik vergelijk het oude curriculum altijd met een spoorwegnet. Als je een wissel mist, kom je snel in de problemen. Dat proberen we nu op te lossen.”

Het nieuwe curriculum is in september gestart voor de eerstejaars en zal ‘meelopen’ met deze lichting. In de zomer volgt een eerste evaluatie en zal blijken of de studeerbaarheid inderdaad is toegenomen.

Lotingen behoren echter ook in het nieuwe curriculum niet tot het verleden. Bremer: ,,Het aantal vakken waarvoor geloot moet worden neemt af, maar helemaal verdwijnen zullen de lotingen niet. Dit komt omdat sommige vakken erg populair zijn of praktische beperkingen hebben. Dan gaat het om practicumruimte of computerwerkplekken.”

Studenten zijn zonder uitzondering erg enthousiast en tevreden zijn over de inhoud van hun studie, schrijft Knippenberg. ,,Máár de faculteit heeft de laatste jaren te weinig aandacht besteed aan de studeerbaarheid.”

De studie industrieel ontwerpen is alleen op papier binnen vijf jaar af te ronden, zegt ombudsman drs. Wil Knippenberg.

De ombudsman lukte het niet om een nominale vierde- of vijfdejaars IO-student te traceren. Hij ondernam die poging nadat enkele studenten geklaagd hadden dat door lotingen het onmogelijk is om de studie in vijf jaar te doen. Student ‘B’: ,,Vorig jaar was ik in eerste instantie ingeloot voor het verplichte vak handtekenen-3, maar de docent was ziek. Toen was het te laat om een ander vak te volgen.”

Studenten vinden nominaal studeren steeds belangrijker nu de studiefinanciering gekoppeld is aan de studieduur. ,,Er is een groep ontstaan die liever minder vrijheid heeft maar daarbij wel garantie voor toelating tot vakken binnen de planning”, schrijft een van de klagers.

De faculteit heeft het probleem ook gesignaleerd, zegt docent ir. Aad Bremer, voorzitter van de commissie curriculumherziening. Het aantal keuzevakken is uitgebreid en in bijzondere situaties, bijvoorbeeld vlak voor hun afstuderen of stage, kunnen studenten nu een verzoek indienen om een verplicht practicum of oefening in een bepaalde periode te doen. Ook zal de bekendmaking van de deelnemerslijsten per vak een week vervroegd worden, zodat studenten meer tijd hebben om een alternatief te regelen wanneer ze zijn uitgeloot. Bremer: ,,Met individuele maatregelen proberen we de ergste pijnpunten weg te nemen”.

De echte oplossing moet komen van het nieuwe curriculum. Het aantal tentamens is verminderd, er is meer projectonderwijs en minder ‘gekoppelde’ vakken. Bremer: ,,Ik vergelijk het oude curriculum altijd met een spoorwegnet. Als je een wissel mist, kom je snel in de problemen. Dat proberen we nu op te lossen.”

Het nieuwe curriculum is in september gestart voor de eerstejaars en zal ‘meelopen’ met deze lichting. In de zomer volgt een eerste evaluatie en zal blijken of de studeerbaarheid inderdaad is toegenomen.

Lotingen behoren echter ook in het nieuwe curriculum niet tot het verleden. Bremer: ,,Het aantal vakken waarvoor geloot moet worden neemt af, maar helemaal verdwijnen zullen de lotingen niet. Dit komt omdat sommige vakken erg populair zijn of praktische beperkingen hebben. Dan gaat het om practicumruimte of computerwerkplekken.”

Studenten zijn zonder uitzondering erg enthousiast en tevreden zijn over de inhoud van hun studie, schrijft Knippenberg. ,,Máár de faculteit heeft de laatste jaren te weinig aandacht besteed aan de studeerbaarheid.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.