Onderwijs

Invoering MUB in volle gang

De nieuwe bestuursorganisatie van de TU staat in de startblokken. Het wachten is op het groene licht vanuit de Eerste Kamer. Komt dat niet op 18 februari, dan loopt de invoering van de MUB aan de TU gevaar.

br />
Voor alle duidelijkheid: de invoering van de wet Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie (MUB) is geen initiatief van de TU maar een wettelijke verplichting.

De minister van Onderwijs Ritzen vond dat de huidige bestuurlijke structuur van de universiteiten te log was. Deze paste niet meer in een tijd waarin bij iedere reorganisatie ‘flexibiliteit’ hoog in het vaandel staat. Om die reden stuurde hij de wet Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie naar het parlement.

Kortgezegd houdt de MUB in dat de meebesturende raden (universiteitsraad en faculteitsraden) vervangen worden door een stelsel van zeggenschap. De voorkeur van het cvb gaat daarbij uit naar invoering van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Verder komt er een heldere verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Zo wordt integraal management mogelijk gemaakt door de functies van decaan en secretaris-beheerder samen te voegen. De integraal manager is verantwoordelijk voor zowel onderwijs en onderzoek als de materiële en financiële middelen. De vakgroepen verdwijnen als bestuursorgaan. Ook het college van decanen verdwijnt. Het cvb wil nog nagaan of er een college van hoogleraren moet komen en wat daarvan de taken zijn.


Eerste kamer

De MUB is in september 1996 aangenomen door de Tweede Kamer. Verwacht wordt dat op 18 februari de Eerste Kamer zich over dit wetsvoorstel buigt.

Voorzitter van de werkgroep voor de invoering van de MUB aan de TU is Jos Veldhoven. ,,Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de invoering van de nieuwe bestuursstructuur in volle gang. Meer kunnen wij niet doen zolang het wetsvoorstel niet door de Eerste Kamer is. Pas als dat is gebeurd kan de minister een raad van toezicht benoemen. Die moet op de eerste plaats goedkeuring geven aan de keuze van het medezeggenschapsstelsel en staat verder het college van bestuur met raad en daad bij bij het besturen van de universiteit.”

De planning is dat de MUB op 1 september 1997 ingevoerd is aan de TU. Op dit moment staat het tijdspad enigszins onder druk omdat de behandeling van de MUB in de Eerste Kamer is vertraagd. In eerste instantie zou de Eerste Kamer het ontwerp al voor het kerstreces behandelen maar dat werd op het laatste moment 18 februari. Veldhoven: ,,Als de wet op die datum wordt aangenomen kunnen wijnog net op schema blijven.”

De keuze voor de datum van 1 september 1997 is in de eerste plaats praktisch. Veldhoven: ,,Verplicht is dat een universiteit, een jaar nadat de wet is aangenomen, met de nieuwe bestuursstructuur van start gaat. Aan de TU loopt de zittingstermijn van de huidige universiteitsraad af op 1 september. Het is niet zinvol om nieuwe verkiezingen te houden, als de u-raad toch uiterlijk februari 1998 verdwenen moet zijn. Daarom willen wij de overstap naar de nieuwe bestuursorganisatie meteen maken.”
Planning

Ondertussen zijn de voorbereidingen voor de invoering van de MUB vergevorderd. Allereerst moet er een definitieve keuze gemaakt worden voor het medezeggenschapsstelsel. Het college van bestuur heeft gekozen voor een ondernemingsraad zoals in het bedrijfsleven. Over invoering van de WOR zitten cvb en bonden wel op één lijn. Veldhoven: ,,Een discussiepunt is nog de definitieve vorm. Het cvb heeft een voorkeur voor een or bij beheerseenheden die uit hun leden een centrale or kiezen. De bonden hebben liever een or die onderdeelcommissies heeft op de faculteiten. Overleg hierover is nog gaande en we hopen dat in februari de keuze is gemaakt.”

Een ander belangrijk onderdeel van de MUB is de nieuwe inrichting van het bestuur van de faculteiten. Veldhoven: ,,De beslissingen daarover hangen mede af van de clustering. Pas als hierover een definitief besluit is genomen, kunnen er richtlijnen komen voor de bestuurlijke inrichting van een cluster. Een werkgroep houdt zich daarmee bezig. We hopen dat dit voor juni 1997 rond is.”

Ten slotte is er nog de kwestie van het college van hoogleraren. In eerste instantie was in de MUB de verplichting opgenomen dat een dergelijk college er moest komen. Door de Tweede Kamer is deze voorwaarde echter geschrapt. Veldhoven: ,,Een werkgroep bekijkt of het toch niet zinvol is zo’n college in te stellen voor de TU en op welke terreinen die het cvb zou kunnen adviseren. Het advies moet begin april klaar zijn, twee weken later moet het cvb een besluit nemen.”

De vraag is: wat gebeurt er met deze planning als de Eerste Kamer op 18 februari niet aan de MUB toekomt? Jos Veldhoven denkt daar liever niet aan. ,,Dan moeten er allerlei overgangsmaatregelen genomen worden . De zittingstermijn van de huidige raden moet verlengd worden of we moeten accepteren dat we een tijdje zonder raden zitten. Het zwartste scenario is dat we verkiezingen moeten houden voor een zeer tijdelijke u-raad. Maar ik denk en ik hoop dat dat niet nodig is.”
(A.S.)

De nieuwe bestuursorganisatie van de TU staat in de startblokken. Het wachten is op het groene licht vanuit de Eerste Kamer. Komt dat niet op 18 februari, dan loopt de invoering van de MUB aan de TU gevaar.

Voor alle duidelijkheid: de invoering van de wet Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie (MUB) is geen initiatief van de TU maar een wettelijke verplichting.

De minister van Onderwijs Ritzen vond dat de huidige bestuurlijke structuur van de universiteiten te log was. Deze paste niet meer in een tijd waarin bij iedere reorganisatie ‘flexibiliteit’ hoog in het vaandel staat. Om die reden stuurde hij de wet Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie naar het parlement.

Kortgezegd houdt de MUB in dat de meebesturende raden (universiteitsraad en faculteitsraden) vervangen worden door een stelsel van zeggenschap. De voorkeur van het cvb gaat daarbij uit naar invoering van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Verder komt er een heldere verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Zo wordt integraal management mogelijk gemaakt door de functies van decaan en secretaris-beheerder samen te voegen. De integraal manager is verantwoordelijk voor zowel onderwijs en onderzoek als de materiële en financiële middelen. De vakgroepen verdwijnen als bestuursorgaan. Ook het college van decanen verdwijnt. Het cvb wil nog nagaan of er een college van hoogleraren moet komen en wat daarvan de taken zijn.


Eerste kamer

De MUB is in september 1996 aangenomen door de Tweede Kamer. Verwacht wordt dat op 18 februari de Eerste Kamer zich over dit wetsvoorstel buigt.

Voorzitter van de werkgroep voor de invoering van de MUB aan de TU is Jos Veldhoven. ,,Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de invoering van de nieuwe bestuursstructuur in volle gang. Meer kunnen wij niet doen zolang het wetsvoorstel niet door de Eerste Kamer is. Pas als dat is gebeurd kan de minister een raad van toezicht benoemen. Die moet op de eerste plaats goedkeuring geven aan de keuze van het medezeggenschapsstelsel en staat verder het college van bestuur met raad en daad bij bij het besturen van de universiteit.”

De planning is dat de MUB op 1 september 1997 ingevoerd is aan de TU. Op dit moment staat het tijdspad enigszins onder druk omdat de behandeling van de MUB in de Eerste Kamer is vertraagd. In eerste instantie zou de Eerste Kamer het ontwerp al voor het kerstreces behandelen maar dat werd op het laatste moment 18 februari. Veldhoven: ,,Als de wet op die datum wordt aangenomen kunnen wijnog net op schema blijven.”

De keuze voor de datum van 1 september 1997 is in de eerste plaats praktisch. Veldhoven: ,,Verplicht is dat een universiteit, een jaar nadat de wet is aangenomen, met de nieuwe bestuursstructuur van start gaat. Aan de TU loopt de zittingstermijn van de huidige universiteitsraad af op 1 september. Het is niet zinvol om nieuwe verkiezingen te houden, als de u-raad toch uiterlijk februari 1998 verdwenen moet zijn. Daarom willen wij de overstap naar de nieuwe bestuursorganisatie meteen maken.”
Planning

Ondertussen zijn de voorbereidingen voor de invoering van de MUB vergevorderd. Allereerst moet er een definitieve keuze gemaakt worden voor het medezeggenschapsstelsel. Het college van bestuur heeft gekozen voor een ondernemingsraad zoals in het bedrijfsleven. Over invoering van de WOR zitten cvb en bonden wel op één lijn. Veldhoven: ,,Een discussiepunt is nog de definitieve vorm. Het cvb heeft een voorkeur voor een or bij beheerseenheden die uit hun leden een centrale or kiezen. De bonden hebben liever een or die onderdeelcommissies heeft op de faculteiten. Overleg hierover is nog gaande en we hopen dat in februari de keuze is gemaakt.”

Een ander belangrijk onderdeel van de MUB is de nieuwe inrichting van het bestuur van de faculteiten. Veldhoven: ,,De beslissingen daarover hangen mede af van de clustering. Pas als hierover een definitief besluit is genomen, kunnen er richtlijnen komen voor de bestuurlijke inrichting van een cluster. Een werkgroep houdt zich daarmee bezig. We hopen dat dit voor juni 1997 rond is.”

Ten slotte is er nog de kwestie van het college van hoogleraren. In eerste instantie was in de MUB de verplichting opgenomen dat een dergelijk college er moest komen. Door de Tweede Kamer is deze voorwaarde echter geschrapt. Veldhoven: ,,Een werkgroep bekijkt of het toch niet zinvol is zo’n college in te stellen voor de TU en op welke terreinen die het cvb zou kunnen adviseren. Het advies moet begin april klaar zijn, twee weken later moet het cvb een besluit nemen.”

De vraag is: wat gebeurt er met deze planning als de Eerste Kamer op 18 februari niet aan de MUB toekomt? Jos Veldhoven denkt daar liever niet aan. ,,Dan moeten er allerlei overgangsmaatregelen genomen worden . De zittingstermijn van de huidige raden moet verlengd worden of we moeten accepteren dat we een tijdje zonder raden zitten. Het zwartste scenario is dat we verkiezingen moeten houden voor een zeer tijdelijke u-raad. Maar ik denk en ik hoop dat dat niet nodig is.”
(A.S.)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.