Onderwijs

‘Investeren in communicatie’

Raymond Browne erkent dat de communicatie tussen het management en de sportverenigingen niet goed verloopt. “Daarin zullen we flink moeten investeren.”

Dinsdag sprak het hoofd sport en cultuur anderhalf uur met Michiel Roesink. In een verklaring over zijn aftreden als voorzitter van voetbalclub Ariston’80 hekelde Roesink vorige week het functioneren van het management. Een idee dat bij veel sportclubs leeft. “Als management hebben wij begrip voor zijn actie, maar we vinden het ook jammer dat hij gestopt is”, aldus Browne. “Het is zijn manier om blijk te geven van zijn betrokkenheid bij Ariston’80.”
Roesink verweet het management gebrekkige samenwerking en weinig betrokkenheid. Browne: “Of ik het daar mee eens ben, is niet relevant. Relevant is dat een club dat zo ervaart. Het zit ‘m in de verwachtingen die er leven. De TU is formeel veranderd van beleid. Met de introductie van de TU als sponsor is iets veranderd in de relatie. Dat die verandering niet op een staande ovatie bij Ariston’80 kan rekenen, begrijp ik. Om die relatie goed te krijgen, moeten beide partijen de tijd nemen om naar het eigen functioneren te kijken. Het zit blijkbaar diep. Deze gebeurtenissen maken duidelijk dat wij kennelijk tekortschieten als TU, management en sportcentrum in het uitleggen van waarmee we bezig zijn. De clubs voelen zich op een ongemakkelijke manier afhankelijk, maar we zullen het samen moeten doen.”
Roesink is gevraagd om een actieve rol te spelen bij de fine tuning van de als opgelegd ervaren sponsorcontracten. “Als ik iets kan doen wat goed is voor Ariston en de andere voetbalclubs, draag ik mijn steentje bij”, aldus de ex-preses.
Donderdag spreekt Browne met een afvaardiging van het Delftsch Studenten Sport Overleg (DSSO) over het door DSSO opgestelde ‘Aanbevelingsrapport relatie sportverenigingen-SnC’. Vrijdag staat het rapport geagendeerd op de overlegvergadering van het college van bestuur en de studentenraad.

service

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.