Onderwijs

Internationale bachelors vallen vaker uit dan Nederlandse

Eén op de vier internationale wo-bachelorstudenten vertrekt binnen vier jaar zonder diploma uit Nederland, becijfert de Inspectie van het Onderwijs. Hoe zit dat in Delft?

Aan het begin van dit collegejaar werden studenten wegwijs gemaakt op de campus. (Foto: Justyna Botor)

De Nederlandse universiteiten trekken steeds meer studenten uit het buitenland. Dat heeft voor- en nadelen, meent de Onderwijsinspectie. Internationalisering kan bijdragen aan een goed studieklimaat, maar zet ook de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs onder druk. Bovendien is de huisvesting een probleem.

Daarom is de vraag relevant of die studenten hier op de juiste plek zijn, menen de inspecteurs. Om daar zicht op te krijgen, kijken ze naar het studiesucces van bachelorstudenten sinds 2011. De uitkomst hebben ze in een factsheet samengevat.

Geen verschil
Binnen 
een jaar blijkt 17 procent van de internationale studenten weer vertrokken. Daarin is geen verschil tussen studenten van binnen en buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Misschien kiezen ze een opleiding in een ander land, maar daar zijn geen cijfers over. De inspectie noemt het ‘uitval’.

Wisselen van studie gebeurt ook veel. Van de niet-Europese studenten stapt 21 procent over naar een andere opleiding in Nederland. Onder de Europese internationals is dat 11 procent. 

Van de Nederlandse bachelorstudenten stopt slechts zes procent binnen een jaar met studeren. Wel switcht 28 procent van opleiding.

Grofweg een derde van de studenten kiest dus niet meteen de juiste bacheloropleiding, meent de inspectie. Dat geldt iets vaker voor niet-Europese internationals dan voor Europese. Nederlandse studenten zitten daar tussenin.

Ook in latere studiejaren stoppen de internationals vaker dan Nederlandse studenten. Na vier jaar is een kwart zonder bachelordiploma weg uit het Nederlandse hoger onderwijs, tegen negen procent van de Nederlanders.

Daar staat tegenover dat de resterende internationale studenten wel iets vaker hun diploma behalen. Dat is vooral bij Europese internationals het geval, en hun diploma is bovendien vaker van de opleiding waaraan ze begonnen waren.

De inspecteurs kunnen niet zeggen waarom zoveel internationale studenten voortijdig uit Nederland vertrekken: “De oorzaken hiervoor kunnen liggen bij de instelling of opleiding, maar het kan net zo goed dat het studeren in het buitenland in algemene zin niet goed bevalt.”

Cijfers TU Delft
Hoe zit dit alles aan de TU Delft? De beschikbare ‘executive indicators’ meten niet helemaal dezelfde dingen als de Inspectie van het Onderwijs. Wat bijvoorbeeld niet uit de cijfers te halen is, is hoeveel internationale bachelors van de TU binnen vier jaar uit Nederland vertrekken.

Wel is veel bekend over de verschillen tussen Nederlandse en internationale bachelorstudenten als het gaat om instroom, uitval binnen twaalf maanden en studieswitch binnen de TU. Die zetten we hieronder op een rij.

Instroom
Jaarlijks stromen er meer internationale bachelorstudenten in. Er zijn cijfers beschikbaar vanaf collegejaar 2017/2018. Het meetmoment is steeds december van het eerstgenoemde jaar.

Uitval
De uitval van bachelorstudenten binnen twaalf maanden is aan de TU Delft is op het eerste gezicht hoger dan het landelijk gemiddelde, zeker als je kijkt naar de Nederlandse studenten. Dit komt mede omdat de TU een ander onderscheid maakt tussen uitval en studieswitch dan de Inspectie, die een totaalplaatje maakt. Ook betreffen de studieswitchcijfers van de TU niet alleen de eerste twaalf maanden, maar de uitvalcijfers wel.

Studieswitch
Voortijdig binnen de TU Delft van studie switchen, komt onder Nederlandse bachelorstudenten veel meer voor dan onder internationale bachelorstudenten.

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.