Onderwijs

Inspraak studentenraden voorlopig nog onduidelijk

Het overleg over de bevoegdheden van de facultaire studentenraden lijkt vast te zitten. De raden zoeken nu hun eigen oplossing.

Murw vergaderd heeft de studentenraad van Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) ingestemd met een ‘kaal’ faculteitsreglement. Het bestuur van de faculteit heeft niet meer bevoegdheden opgenomen dan ze volgens de wet verplicht is. De raad van CiTG legt het hoofd in de schoot nadat duidelijk is geworden dat geen enkele studentenraad aanspraak kan maken op extra bevoegdheden. In de groepsraad, het overleg tussen college van bestuur en de decanen, is afgesproken de inspraak overal te handhaven op het wettelijke minimum.

Studentenraadslid Engelsman van CiTG: ,,Een discussie over inhoud was onmogelijk. De rector zei dat hij gebonden was aan afspraken in de groepsraad.” Engelsman hoopt dat de studenten toch nog extra invloed kunnen uitoefenen door een goede verhouding met het faculteitsbestuur. Decanen mogen van het college namelijk wel met hun eigen studentenraad afspraken te maken over extra bevoegdheden. Die moeten dan vastgelegd worden in een convenant.

Bij Technische Natuurkunde proberen de studenten het met juridische middelen: in samenspraak met onderwijsjurist W. Pors heeft de faculteit een college-proof reglement opgesteld, dat het college wettelijk niet màg afkeuren. Eind deze week verwacht TN uitsluitsel te krijgen van de advocaat.

Het zijn niet zozeer de faculteitsbesturen die tegen extra inspraak zijn. Zij lijken geneigd om hun studenten wel extra bevoegdheden te willen geven. Het is vooral het cvb dat zich daartegen verzet. Zij zegt uniformiteit na te streven in de faculteitsreglementen.

In een eerder gesprek tussen de centrale studentenraad en rector Wakker leek een opening te ontstaan. ,,We hadden afgesproken dat wij zouden inventariseren welke extra bevoegdheden nodig zijn”, zegt Rikje Okker van de centrale studentenraad. ,,De rector zou hetzelfde doen.” Volgens de studenten zou Wakker zijn teruggefloten in de vergadering van de groepsraad.

Wakker ontkent dat. De afspraak staat nog steeds. ,,We gaan kijken wat de faculteiten met de studentenraden hebben besproken. Daaruit nemen we de grootst gemene deler. Op basis daarvan komt het college met een voorstel.” Waar de meeste weerstand ligt tegen meer studenteninspraak vindt de rector ‘niet interessant’. ,,Wat telt is uiteindelijk het besluit van het college. Niet wie binnen de groepsraad voor of tegen is.”

Murw vergaderd heeft de studentenraad van Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) ingestemd met een ‘kaal’ faculteitsreglement. Het bestuur van de faculteit heeft niet meer bevoegdheden opgenomen dan ze volgens de wet verplicht is. De raad van CiTG legt het hoofd in de schoot nadat duidelijk is geworden dat geen enkele studentenraad aanspraak kan maken op extra bevoegdheden. In de groepsraad, het overleg tussen college van bestuur en de decanen, is afgesproken de inspraak overal te handhaven op het wettelijke minimum.

Studentenraadslid Engelsman van CiTG: ,,Een discussie over inhoud was onmogelijk. De rector zei dat hij gebonden was aan afspraken in de groepsraad.” Engelsman hoopt dat de studenten toch nog extra invloed kunnen uitoefenen door een goede verhouding met het faculteitsbestuur. Decanen mogen van het college namelijk wel met hun eigen studentenraad afspraken te maken over extra bevoegdheden. Die moeten dan vastgelegd worden in een convenant.

Bij Technische Natuurkunde proberen de studenten het met juridische middelen: in samenspraak met onderwijsjurist W. Pors heeft de faculteit een college-proof reglement opgesteld, dat het college wettelijk niet màg afkeuren. Eind deze week verwacht TN uitsluitsel te krijgen van de advocaat.

Het zijn niet zozeer de faculteitsbesturen die tegen extra inspraak zijn. Zij lijken geneigd om hun studenten wel extra bevoegdheden te willen geven. Het is vooral het cvb dat zich daartegen verzet. Zij zegt uniformiteit na te streven in de faculteitsreglementen.

In een eerder gesprek tussen de centrale studentenraad en rector Wakker leek een opening te ontstaan. ,,We hadden afgesproken dat wij zouden inventariseren welke extra bevoegdheden nodig zijn”, zegt Rikje Okker van de centrale studentenraad. ,,De rector zou hetzelfde doen.” Volgens de studenten zou Wakker zijn teruggefloten in de vergadering van de groepsraad.

Wakker ontkent dat. De afspraak staat nog steeds. ,,We gaan kijken wat de faculteiten met de studentenraden hebben besproken. Daaruit nemen we de grootst gemene deler. Op basis daarvan komt het college met een voorstel.” Waar de meeste weerstand ligt tegen meer studenteninspraak vindt de rector ‘niet interessant’. ,,Wat telt is uiteindelijk het besluit van het college. Niet wie binnen de groepsraad voor of tegen is.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.