Onderwijs

Inschrijving minors aangepakt

De inschrijving voor minors zal vanaf volgend jaar anders verlopen. Daarmee moeten problemen met overbelaste systemen die de toeloop op populaire vakken niet aankunnen, tot het verleden gaan behoren.

Bachelorstudenten, die maandag 2 mei om twaalf uur ’s middags klaarzaten om zich in te schrijven voor het minorvak van hun keuze, kunnen erover meepraten: de inschrijving voor minorvakken is dit jaar net als in 2010 problematisch verlopen. Een deel van de studenten kon anderhalf uur de website niet op. Toen het daarna wel lukte in het systeem te komen, hadden ze soms de pech dat de minor van hun keuze al vol zat.

De studentenraad (sr) vindt die situatie ongewenst en wil het onderwerp op 26 mei bespreken met het college van bestuur (cvb). “Het is gewoon een kwestie van capaciteitsuitbreiding, die ons overigens vorig jaar al was toegezegd door de TU. Dat is niet gebeurd”, stelt sr-voorzitter Caroline Streng. 

Ron van Velzen, hoofd informatiemanagement van onderwijs en studentenzaken (O&S), bestrijdt dat. De capaciteit is wel uitgebreid, maar de toestroom was zo groot dat ‘de ict-organisatie vermoedt dat studenten gebruik hebben gemaakt van scripts om er voor te zorgen dat ze op het moment van openen de eersten waren voor inschrijving’. “Het aantal gelijktijdige aanvragen was zo hoog dat de situatie vergelijkbaar was met een denial of service attack.”

Overigens ging het al eerder mis, want al bij het inloggen ontstonden er – onvoorziene – problemen met de authenticatieserver. De studentenraad stelt dat zij de problemen meteen wilde melden bij O&S, maar dat de verantwoordelijken met vakantie waren. “De suggestie dat er niets is gedaan, is pertinent onjuist”, reageert Van Velzen. “Binnen enkele minuten is de ict-organisatie van de capaciteitsproblemen op de hoogte gebracht en is men gaan werken aan een oplossing.”

Van Velzen stelt dat de huidige systematiek van ‘wie het eerst inschrijft heeft een plek’ en het beperkte aantal plekken bij sommige minors ook zonder technische problemen leidt tot een enorme stormloop in het systeem. Vandaar dat de minorinschrijving volgend jaar verandert. Studenten kunnen dan gedurende een bepaalde periode hun eerste en tweede keuze doorgeven. Daarna zal een computersysteem ‘random’ studenten indelen. “Vanzelfsprekend tot de maximumcapaciteit van een minor is bereikt”, voegt Van Velzen daaraan toe. 

Dat maximum aantal plaatsen is de studentenraad een doorn in het oog. Volgens de sr zijn sommige studenten zo wanhopig dat ze bereid hun medestudenten te betalen voor hun plekje bij de juiste minor. De raad schrijft aan het cvb dat er op de campus briefjes hingen van een student die 70 euro over had voor een plek bij de populaire minor international entrepreneurship and development.

De sr vindt dat studenten altijd de minor van hun keuze zouden moeten kunnen volgen. Daarvoor moet de capaciteit van sommige vakken worden uitgebreid. En voor studenten die ‘middels een bepaalde minor willen schakelen naar een andere masteropleiding’ wil de raad een uitzonderingspositie. ‘Aangezien het om het toekomstperspectief van deze studenten gaat’ zouden zij gegarandeerd plek moeten krijgen.

De VVD stelde begin dit jaar Kamervragen over 25 miljoen euro die voormalig minister Plasterk eind 2008 aan de universiteit schonk voor een nieuw pand voor Bouwkunde.

Na de brand bij Bouwkunde kreeg de TU ook 118,5 miljoen euro uitgekeerd van verzekeraars. Daarvan was zestig miljoen euro bestemd voor investering in vastgoed. Begin dit jaar had de TU al 55 miljoen euro uitgegeven aan herhuisvesting van Bouwkunde aan de Julianalaan en werd besloten dat de faculteit daar bleef zitten.

Dat was reden voor de VVD om te vragen of het waar is dat de TU de 25 miljoen euro voor een deel aan andere dingen heeft besteed. Ook wil de partij weten welke afspraken er zijn gemaakt met welke voorwaarden en of de universiteit zich daar aan heeft gehouden.

De VVD wil weten of het ministerie bereid is het bedrag – of een deel daarvan – terug te vorderen ‘nu het kennelijk niet is aangewend waarvoor het was bedoeld, namelijk nieuwbouw’.   

Het is al de tweede keer dat het ministerie de antwoorden op deze vragen uitstelt. Van Bijsterveldt schrijft dat ze er naar streeft de antwoorden uiterlijk 1 november aan de Kamer te zenden.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.