Onderwijs

Inperking topsalarissen: universiteiten krijgen uitstel, hogescholen niet

Universiteiten hoeven de bezoldiging van hun bestuurders nog niet te beperken tot 178 duizend euro. Hogescholen moeten al wel voldoen aan de strengere ‘Wet normering topinkomens’.

Daarover heeft minister Bussemaker een korte brief aan de Tweede Kamer geschreven. Voor universitaire bestuurders blijven de oude normen komend jaar gelden, maar hbo, mbo en voortgezet onderwijs krijgen meteen met de nieuwe wet te maken.

De nieuwe wet is op het nippertje aangenomen in de Eerste Kamer. De senatoren kwamen in de kerstvakantie terug om erover te stemmen. De wet die publiek gefinancierde topinkomens inperkt kon dan nog per 1 januari ingaan.

Er was weliswaar een meerderheid voor het wetsvoorstel van PvdA-minister Plasterk, maar regeringspartij VVD stemde tegen. Twee VVD-ministers (Schippers van Volksgezondheid en Blok van Wonen) lieten weten dat ze de wet komend jaar nog niet gaan uitvoeren. Het was te kort dag.

Hun PvdA-collega Bussemaker denkt daar kennelijk anders over, maar maakt een uitzondering voor de universiteiten. Dat doet ze mogelijk in navolging van Edith Schippers. Universiteiten zijn nauw verbonden met de academische ziekenhuizen, aldus de minister, en daarom wil ze in 2015 “zorgvuldig nieuwe afspraken” maken.

De stemming over de Wet normering topinkomens kwam een week nadat drie PvdA-senatoren een VVD-wetsvoorstel hadden getorpedeerd (de inperking van de vrije artsenkeuze) en het voortbestaan van het kabinet aan een zijden draadje hing.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken kondigde de verdere inperking van de salarissen vorig jaar al aan. “We vinden dat het in deze tijden, waarin aan iedereen gevraagd wordt om rustig aan te doen met publiek geld, redelijk is dat leidinggevenden en bestuurders niet meer verdienen dan een ministersalaris.” Als het aan hem ligt, gaan hoogleraren ook onder de norm vallen.

Tot nog toe mochten bestuurders in de publieke en semipublieke sector hooguit dertig procent meer verdienen dan een minister. Het ministerie van Onderwijs had al normen vastgesteld voor de diverse onderwijssectoren. Als een bestuurder te veel verdiende, werd dat geld teruggevorderd van de onderwijsinstelling.

De nieuwe salarisnorm van 178 duizend euro is inclusief vakantiegeld, pensioenbijdrage en belaste onkostenvergoeding. De norm geldt voor nieuwe bestuurders. De contracten van huidige bestuurders worden niet meteen opengebroken: ze krijgen vier jaar de tijd om hun salaris zo nodig te verlagen.

De ChristenUnie wilde dat de Tweede Kamer in de kerstvakantie een spoeddebat zou houden over de uitspraken van de VVD-ministers, maar de partij kreeg daar geen meerderheid voor. Ook over het uitstel voor het wetenschappelijk onderwijs zijn meteen Kamervragen gesteld. Het is flauwekul om universiteiten uitstel te verlenen terwijl de wet ruim op tijd is aangekondigd, meent de Socialistische Partij. Daar moet Bussemaker nog op antwoorden.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.