Opinie

Ingezonden brief

Medewerkers verrichten goed werkWat dacht u toen u Delta 17 opensloeg en de kop ‘Reorganisatie mislukt’ zag staan?  De or heeft deze woorden gebruikt in een overlegvergadering met het college van bestuur.

Harde woorden, dat wel. De financiële doelstellingen zijn niet gehaald, de verhouding WP-OBP (wetenschappelijk personeel en ondersteunend personeel) wel. De systemen waarmee gewerkt moest worden, waren niet op orde. Daar heeft iedereen last van gehad, denkt u aan het uitblijven van betaling van declaraties, aan leveranciers, Peoplesoft etc. Door persoonlijk ingrijpen van de finance&control- en personeel&organisatie-medewerkers werd vaak de schade beperkt.
De or onderkent uiteraard dat er ook onderdelen zijn gelukt. De behaalde successen zijn niet in het minst te danken aan de inzet van u, medewerkers van de TU Delft, de mensen van de universiteits dienst in het bijzonder.
De ondernemingsraad beseft als geen ander dat een reorganisatie altijd een risico is, een nieuw gebied, waarin zaken niet goed worden ingeschat. Nu staan we aan de vooravond van het Verbeterplan OOD. Hoe waken we er met zijn allen voor dat niet dezelfde fouten worden gemaakt? Het verbeterplan (getrokken door mevrouw drs. Anka Mulder, directeur onderwijs&studentenzaken) wordt momenteel aan de or gepresenteerd. Er zijn enkele projecten gedefinieerd. De or zal deze ontwikkelingen zorgvuldig monitoren. In ieder geval dient het transparant te zijn.
Wij houden u op de hoogte. Wist u dat onze or vergaderingen openbaar zijn? Als er een voor u interessant onderwerp op de agenda staat, bent u van harte welkom. 

Namens de Ondernemingsraad TU Delft, Dineke Heersma, Voorzitter 

Senz storm umbrellas have won three major international awards recently. In addition to the Good Design Award 2008, the most prestigious Japanese design award, the Delft-based company also won the Japanese Deshima Award for the most successful Dutch product introduction in Japan. Closer to home, the Design Management Europe Award was presented in Wales for implementing design philosophy and design culture in business operations. 

Medewerkers verrichten goed werk

Wat dacht u toen u Delta 17 opensloeg en de kop ‘Reorganisatie mislukt’ zag staan?  De or heeft deze woorden gebruikt in een overlegvergadering met het college van bestuur. Harde woorden, dat wel. De financiële doelstellingen zijn niet gehaald, de verhouding WP-OBP (wetenschappelijk personeel en ondersteunend personeel) wel. De systemen waarmee gewerkt moest worden, waren niet op orde. Daar heeft iedereen last van gehad, denkt u aan het uitblijven van betaling van declaraties, aan leveranciers, Peoplesoft etc. Door persoonlijk ingrijpen van de finance&control- en personeel&organisatie-medewerkers werd vaak de schade beperkt.
De or onderkent uiteraard dat er ook onderdelen zijn gelukt. De behaalde successen zijn niet in het minst te danken aan de inzet van u, medewerkers van de TU Delft, de mensen van de universiteits dienst in het bijzonder.
De ondernemingsraad beseft als geen ander dat een reorganisatie altijd een risico is, een nieuw gebied, waarin zaken niet goed worden ingeschat. Nu staan we aan de vooravond van het Verbeterplan OOD. Hoe waken we er met zijn allen voor dat niet dezelfde fouten worden gemaakt? Het verbeterplan (getrokken door mevrouw drs. Anka Mulder, directeur onderwijs&studentenzaken) wordt momenteel aan de or gepresenteerd. Er zijn enkele projecten gedefinieerd. De or zal deze ontwikkelingen zorgvuldig monitoren. In ieder geval dient het transparant te zijn.
Wij houden u op de hoogte. Wist u dat onze or vergaderingen openbaar zijn? Als er een voor u interessant onderwerp op de agenda staat, bent u van harte welkom. 

Namens de Ondernemingsraad TU Delft, Dineke Heersma, Voorzitter 

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.