Onderwijs

‘Ik ben optimistisch over Afrika’

Na zijn eerste kennismaking met de computer wist de Nigeriaanse student Chimay: dit is de toekomst. Meer dan twintig jaar later geldt prof.dr. Anumba als een vooraanstaande onderzoeker op het gebied van bouwinformatica. Deze week benoemt de TU Delft hem tot eredoctor.

Wat was uw eerste reactie toen u hoorde dat u een Delfts eredoctoraat krijgt?

“Ik was aangenaam verrast en diep vereerd dat zo’n prestigieuze universiteit me deze eer bewijst.”

Hoe bekend bent u met het onderzoek op de TU Delft?

“Ik heb bij verschillende Delftse promoties in de promotiecommissie gezeten. En ik heb binnen Europese onderzoeksprojecten met Delftse wetenschappers samengewerkt.”

U bent opgegroeid in Nigeria. Droomde u er van een architect te worden?

“Ja, maar tegelijkertijd wilde ik ook wetenschapper worden. Toen ik ging studeren, koos ik voor een opleiding die elementen van architectuur en civiele techniek in zich verenigde. Na het halen van mijn bachelor ben ik naar Groot-Brittannië gegaan om verder te studeren; de economische situatie in Nigeria was nogal beroerd. Ik ben uiteindelijk gepromoveerd aan de universiteit van Leeds. Ik was van plan om ooit weer naar Nigeria terug te keren om te werken aan één van de universiteiten daar.”

Maar dat is nooit gebeurd?

“Ik ben in Groot-Brittannië gebleven, ja. Tegen de tijd dat ik ging promoveren, besloot ik dat het nuttig zou zijn om als civiel ingenieur ervaring op te doen in de Britse industrie. Daarna was het een kwestie van carrièrekeuzes maken. Maar ik bezoek Nigeria vaak en heb met twee Nigeriaanse universiteiten afspraken gemaakt voor een gasthoogleraarschap.”

Hoe raakte u geïnteresseerd in computer-aided engineering?

“Op de universiteit van Jos zag ik voor de allereerste keer een computer. Het was fascinatie op het eerste gezicht. Ik begreep instinctief dat die computer de toekomst vertegenwoordigde en ik kon haast niet wachten om ‘m te leren gebruiken.”

De afgelopen decennia is ict steeds belangrijker geworden voor het ontwerpen en bouwen van architectuur.

“Veel dingen die nu in de bouw gebeuren zouden zonder ict onmogelijk zijn geweest. Projectteams met deelnemers uit verschillende uithoeken van de wereld kunnen nu effectief samenwerken. En een technologie als intelligent agents ondersteunt ontwerpers en ingenieurs bij het nemen van beslissingen: het splitst complexe problemen op in behapbare brokstukken.”

Na uw promotie werkte u ruim drie jaar in de Britse industrie, maar uiteindelijk keerde u terug naar de universiteit. Waarom?

“Ik had inmiddels de ervaring en de professionele kwalificaties die ik wilde. Ik had ook gemerkt dat ik het onderzoek miste. Maar die ervaring in de industrie heeft me geholpen de praktische problemen te begrijpen waar ingenieurs tegenaan lopen, en onderzoek op te zetten om die problemen te helpen oplossen. En studeren stellen het op prijs dat ik tijdens mijn colleges voorbeelden uit de praktijk kan geven.”

Wat zijn de onderzoeksprojecten waarover u nu enthousiast bent?

“Ik heb nu een team van zestien promovendi die onderzoek doen naar manieren om met ict het ontwerp- en bouwproces te verfijnen. Een interessant recent project draait om het integreren van draadloze communicatie en semantic webtechnologie. (Bij semantic web, een soort vervolg op het world wide web, moeten documenten op het web zonder tussenkomst van mensen door computers kunnen worden geanalyseerd – JP). Een voorbeeld: als een site-manager in een bouwput op een bepaalde plek een bepaalde taak gaat uitvoeren, wordt dat getraceerd en krijgt hij de specifieke informatie waar hij om verlegen zit. Zonder dat hij er om hoeft te vragen.”

U hebt honderden publicaties op uw naam staan. Kunt u die werklust verklaren?

“Ik houd ervan om praktische problemen oplossen en dingen te doen die nog niet eerder zijn gedaan. En het geeft voldoening om te zien hoe mijn onderzoekstudenten zich ontwikkelen tot zelfstandige wetenschappers.”

Afrika en duurzame ontwikkeling zijn dit jaar de thema’s van de dies natalis. De TU Delft lijkt optimistisch over de mogelijkheden voor ingenieurs om met innovatieve projecten het milieu, de leefomstandigheden en het levenspeil van Afrikanen te verbeteren.

“Ik deel dat optimisme. Er kan nog veel worden gedaan op dat gebied. Mijn werk als wetenschapper zou ontwerp- en bouwprocessen in veel Afrikaanse landen efficiënter kunnen maken, en nieuwe mogelijkheden kunnen scheppen voor Afrikaanse bedrijven om in wereldwijde projecten samen te werken met buitenlandse bedrijven. Maar het probleem is dat veel Afrikaanse landen beroerd worden geregeerd. Politici blijken vaak niet in staat een heldere visie neer te zetten voor de toekomst, laat staan die te verwezenlijken.”

Chimay Anumba. (Foto: Chimay Anumba)
WIE IS CHIMAY ANUMBA?

Prof.dr. Chimay Anumba (40) werd geboren in Nigeria, maar maakte in Groot-Brittannië carrière als civiel ingenieur en (vooral) wetenschapper. Hij is hoogleraar constructie en bouwinformatica aan de universiteit van Loughborough en leidt het Center for innovative and collaborative engineering (Cice). Hij was gasthoogleraar aan onder meer MIT en Stanford. Zijn laatste boek is ‘Concurrent Engineering in Construction Projects’ (2006).

Wat was uw eerste reactie toen u hoorde dat u een Delfts eredoctoraat krijgt?

“Ik was aangenaam verrast en diep vereerd dat zo’n prestigieuze universiteit me deze eer bewijst.”

Hoe bekend bent u met het onderzoek op de TU Delft?

“Ik heb bij verschillende Delftse promoties in de promotiecommissie gezeten. En ik heb binnen Europese onderzoeksprojecten met Delftse wetenschappers samengewerkt.”

U bent opgegroeid in Nigeria. Droomde u er van een architect te worden?

“Ja, maar tegelijkertijd wilde ik ook wetenschapper worden. Toen ik ging studeren, koos ik voor een opleiding die elementen van architectuur en civiele techniek in zich verenigde. Na het halen van mijn bachelor ben ik naar Groot-Brittannië gegaan om verder te studeren; de economische situatie in Nigeria was nogal beroerd. Ik ben uiteindelijk gepromoveerd aan de universiteit van Leeds. Ik was van plan om ooit weer naar Nigeria terug te keren om te werken aan één van de universiteiten daar.”

Maar dat is nooit gebeurd?

“Ik ben in Groot-Brittannië gebleven, ja. Tegen de tijd dat ik ging promoveren, besloot ik dat het nuttig zou zijn om als civiel ingenieur ervaring op te doen in de Britse industrie. Daarna was het een kwestie van carrièrekeuzes maken. Maar ik bezoek Nigeria vaak en heb met twee Nigeriaanse universiteiten afspraken gemaakt voor een gasthoogleraarschap.”

Hoe raakte u geïnteresseerd in computer-aided engineering?

“Op de universiteit van Jos zag ik voor de allereerste keer een computer. Het was fascinatie op het eerste gezicht. Ik begreep instinctief dat die computer de toekomst vertegenwoordigde en ik kon haast niet wachten om ‘m te leren gebruiken.”

De afgelopen decennia is ict steeds belangrijker geworden voor het ontwerpen en bouwen van architectuur.

“Veel dingen die nu in de bouw gebeuren zouden zonder ict onmogelijk zijn geweest. Projectteams met deelnemers uit verschillende uithoeken van de wereld kunnen nu effectief samenwerken. En een technologie als intelligent agents ondersteunt ontwerpers en ingenieurs bij het nemen van beslissingen: het splitst complexe problemen op in behapbare brokstukken.”

Na uw promotie werkte u ruim drie jaar in de Britse industrie, maar uiteindelijk keerde u terug naar de universiteit. Waarom?

“Ik had inmiddels de ervaring en de professionele kwalificaties die ik wilde. Ik had ook gemerkt dat ik het onderzoek miste. Maar die ervaring in de industrie heeft me geholpen de praktische problemen te begrijpen waar ingenieurs tegenaan lopen, en onderzoek op te zetten om die problemen te helpen oplossen. En studeren stellen het op prijs dat ik tijdens mijn colleges voorbeelden uit de praktijk kan geven.”

Wat zijn de onderzoeksprojecten waarover u nu enthousiast bent?

“Ik heb nu een team van zestien promovendi die onderzoek doen naar manieren om met ict het ontwerp- en bouwproces te verfijnen. Een interessant recent project draait om het integreren van draadloze communicatie en semantic webtechnologie. (Bij semantic web, een soort vervolg op het world wide web, moeten documenten op het web zonder tussenkomst van mensen door computers kunnen worden geanalyseerd – JP). Een voorbeeld: als een site-manager in een bouwput op een bepaalde plek een bepaalde taak gaat uitvoeren, wordt dat getraceerd en krijgt hij de specifieke informatie waar hij om verlegen zit. Zonder dat hij er om hoeft te vragen.”

U hebt honderden publicaties op uw naam staan. Kunt u die werklust verklaren?

“Ik houd ervan om praktische problemen oplossen en dingen te doen die nog niet eerder zijn gedaan. En het geeft voldoening om te zien hoe mijn onderzoekstudenten zich ontwikkelen tot zelfstandige wetenschappers.”

Afrika en duurzame ontwikkeling zijn dit jaar de thema’s van de dies natalis. De TU Delft lijkt optimistisch over de mogelijkheden voor ingenieurs om met innovatieve projecten het milieu, de leefomstandigheden en het levenspeil van Afrikanen te verbeteren.

“Ik deel dat optimisme. Er kan nog veel worden gedaan op dat gebied. Mijn werk als wetenschapper zou ontwerp- en bouwprocessen in veel Afrikaanse landen efficiënter kunnen maken, en nieuwe mogelijkheden kunnen scheppen voor Afrikaanse bedrijven om in wereldwijde projecten samen te werken met buitenlandse bedrijven. Maar het probleem is dat veel Afrikaanse landen beroerd worden geregeerd. Politici blijken vaak niet in staat een heldere visie neer te zetten voor de toekomst, laat staan die te verwezenlijken.”

Chimay Anumba. (Foto: Chimay Anumba)
WIE IS CHIMAY ANUMBA?

Prof.dr. Chimay Anumba (40) werd geboren in Nigeria, maar maakte in Groot-Brittannië carrière als civiel ingenieur en (vooral) wetenschapper. Hij is hoogleraar constructie en bouwinformatica aan de universiteit van Loughborough en leidt het Center for innovative and collaborative engineering (Cice). Hij was gasthoogleraar aan onder meer MIT en Stanford. Zijn laatste boek is ‘Concurrent Engineering in Construction Projects’ (2006).

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.