Onderwijs

Idealen domineren opening collegejaar

De opening van het collegejaar bracht tot nu toe pleidooien voor gewetensvorming bij studenten, beroepstrots bij docenten, emancipatie van allochtonen en meer. Veel toespraken waren idealistisch van toon.

De meeste universiteiten en hogescholen vieren de start van het nieuwe collegejaar op de eerste maandag van september, maar enkele instellingen zijn deze week al van start gegaan.

Karakter
Het karakter van studenten en docenten stond centraal bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Voormalig landbouwminister Cees Veerman zei daar dat docenten hun beroepstrots moesten hernemen. Collegevoorzitter Ron Bormans wees er onder meer op dat hogescholen moeten werken aan de “persoonlijke ontwikkeling en gewetensvorming” van hun studenten. Tot slot riep voorzitter Fons van Wieringen van de Onderwijsraad in herinnering dat het hbo van oudsher bijdroeg aan de emancipatie van achtergestelde groepen als arbeiderskinderen en vrouwen.

Achtergesteld
Dat laatste zal rector Bas Kortmann van de Radboud Universiteit Nijmegen als muziek in de oren hebben geklonken. Hij vertelde hoezeer katholieken rond 1900 nog achtergesteld werden – er waren destijds maar twee katholieke hoogleraren – en trok een vergelijking met moslims nu. Hij maakt zich zorgen over de opkomst van de PVV.

Open staan
In Delft liet voorzitter Dirk Jan van den Berg zich minder duidelijk over de PVV uit, maar hij benadrukte wel dat, “welke coalitie ook de uitkomst is”, Nederland open moet blijven staan voor “andere kleuren, culturen, kleding en keukens”. Verder hield hij het klassieke pleidooi voor extra overheidsinvesteringen en drukte hij studenten op het hart hun talent niet te verspillen.

Zuur
De Hogeschool Inholland liet een trendwatcher opdraven om over de toekomst van onderwijs en technologie te praten. Klaarblijkelijk keek voorzitter Geert Dales liever niet achterom, zeker niet na alle publiciteit rond de Inholland-opleiding met het dubieuze afstudeertraject. Wel zei hij het “zuur” te vinden dat dit nieuws ertoe leidde dat het hele hbo werd ‘weggezet als een sector waar men maar wat doet’. Dat heeft het hbo ‘gegriefd’, meent hij. Hij was het eens met andere bestuurders en noemde het hbo een ‘waanzinnige emancipatiemotor’.

,

Moralisme
Een ander soort moralisme spreidde Frans Leijnse ten toon. Hij was ooit voorzitter van de HBO-raad en is nu lector. Aan de Hogeschool Windesheim hekelde hij de kleinzerigheid in de discussies over onderzoek aan de hogescholen. Waarom zou een hoogleraar aan een hogeschool zich lector moeten noemen en niet de titel professor mogen dragen? Dat is iets ‘wat in de rest van de wereld evenmin begrepen wordt’. En het hbo zou zich moeten distantiëren van de term ‘toegepast onderzoek’, want dat klinkt neerbuigend. Moet zulk onderzoek soms aan een lagere standaard te voldoen dan ander onderzoek? Volgens hem is het een valse tegenstelling.

Mariëlle van Kooten (22) is de nieuwe lijsttrekker van de Delftse gemeenteraadspartij Studenten Techniek In Politiek (Stip) bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. De in 2006 aan de TU begonnen studente luchtvaart- en ruimtevaarttechniek wil op het gebied van ondernemerschap meer investeren in startende ondernemers, het Stip-initiatief Yes!Delft uitbouwen en een eenduidige marketingstrategie voor Science Port Holland. Daarnaast wil ze meer investeringen in Delft als fietsstad, meer woningen voor starters, jongeren en studenten en Delft als proeftuin voor de TU. Stip heeft nu twee zetels in de raad. Daarnaast levert de partij een wethouder in het college: Lian Merkx, met de portefeuille binnenstad & cultuur en duurzaamheid & milieu.

De meeste universiteiten en hogescholen vieren de start van het nieuwe collegejaar op de eerste maandag van september, maar enkele instellingen zijn deze week al van start gegaan.

Karakter
Het karakter van studenten en docenten stond centraal bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Voormalig landbouwminister Cees Veerman zei daar dat docenten hun beroepstrots moesten hernemen. Collegevoorzitter Ron Bormans wees er onder meer op dat hogescholen moeten werken aan de “persoonlijke ontwikkeling en gewetensvorming” van hun studenten. Tot slot riep voorzitter Fons van Wieringen van de Onderwijsraad in herinnering dat het hbo van oudsher bijdroeg aan de emancipatie van achtergestelde groepen als arbeiderskinderen en vrouwen.

Achtergesteld
Dat laatste zal rector Bas Kortmann van de Radboud Universiteit Nijmegen als muziek in de oren hebben geklonken. Hij vertelde hoezeer katholieken rond 1900 nog achtergesteld werden – er waren destijds maar twee katholieke hoogleraren – en trok een vergelijking met moslims nu. Hij maakt zich zorgen over de opkomst van de PVV.

Open staan
In Delft liet voorzitter Dirk Jan van den Berg zich minder duidelijk over de PVV uit, maar hij benadrukte wel dat, “welke coalitie ook de uitkomst is”, Nederland open moet blijven staan voor “andere kleuren, culturen, kleding en keukens”. Verder hield hij het klassieke pleidooi voor extra overheidsinvesteringen en drukte hij studenten op het hart hun talent niet te verspillen.

Zuur
De Hogeschool Inholland liet een trendwatcher opdraven om over de toekomst van onderwijs en technologie te praten. Klaarblijkelijk keek voorzitter Geert Dales liever niet achterom, zeker niet na alle publiciteit rond de Inholland-opleiding met het dubieuze afstudeertraject. Wel zei hij het “zuur” te vinden dat dit nieuws ertoe leidde dat het hele hbo werd ‘weggezet als een sector waar men maar wat doet’. Dat heeft het hbo ‘gegriefd’, meent hij. Hij was het eens met andere bestuurders en noemde het hbo een ‘waanzinnige emancipatiemotor’.

Moralisme
Een ander soort moralisme spreidde Frans Leijnse ten toon. Hij was ooit voorzitter van de HBO-raad en is nu lector. Aan de Hogeschool Windesheim hekelde hij de kleinzerigheid in de discussies over onderzoek aan de hogescholen. Waarom zou een hoogleraar aan een hogeschool zich lector moeten noemen en niet de titel professor mogen dragen? Dat is iets ‘wat in de rest van de wereld evenmin begrepen wordt’. En het hbo zou zich moeten distantiëren van de term ‘toegepast onderzoek’, want dat klinkt neerbuigend. Moet zulk onderzoek soms aan een lagere standaard te voldoen dan ander onderzoek? Volgens hem is het een valse tegenstelling.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.