Onderwijs

Huurders krijgen duidelijkheid

Ongeveer twintig ex-studenten die bijna twee jaar geleden van huisvester Duwo een huuropzegging kregen, ontvangen binnenkort een brief van de verhuurder. Na de opzegging bleef ongewis wanneer ze weg zouden moeten.


Dat verklaart Sander Jongerling, teamleider beheer van huisvester Duwo. Waarschijnlijk krijgen de ex-studenten een jaar de tijd om te verhuizen. Die termijn hanteert Duwo ook in de twee weken geleden aangekondigde aanscherping van de doorstroming. Aanleiding voor het afhandelen van de oude zaak is een actie van Hans Talmons ‘juridische toezichtcommissie’, een afsplitsing van de Algemene bewonersorganisatie (Abo). Hij eist in een brief onmiddellijke intrekking van de huuropzegging en schadevergoeding voor ongeveer vijftig huurders die destijds de opzeggingsbrief kregen en daardoor in onzekerheid hebben gezeten. ‘Twintig tot dertig’ van hen zouden vanwege de onzekerheid zijn verhuisd.


In de brief en in een toelichting stelt Talmon dat de opzegging ging om niet-studentenwoningen en dat onder meer een caissière die nooit student is geweest een opzeggingsbrief kreeg. De zaak raakte volgens hem na de opzegging in het slop. Omdat Duwo twee weken geleden aankondigde het doorstromingsbeleid aan te scherpen, kwam Talmon in actie. “Duwo moet eerst deze oude zaak oplossen.”


Volgens Jongerling is de brief van Talmon aanleiding om de twintig resterende huurders voor wie de situatie nog ongewis is snel duidelijkheid te geven. “Hans houdt je scherp”, stelt Jongerling. Duwo gaat niet in op de eisen van Talmon. Jongerling weerspreekt dat de opzegging ook gold voor niet-studenten en niet-studentenwoningen.


Volgens Jongerling heeft Duwo in 2007 in zijn bestand gekeken wie ouder was dan dertig jaar en nog in een studentencomplex woonde. “Die ruim zestig mensen kregen eind 2007 drie maanden de tijd om aan te tonen dat ze nog studeerden. Aan degenen die niet reageerden of geen student meer waren, werd in maart 2008 de huur opgezegd in verband met de doorstroming.” Binnen zes maanden, per 1 november 2008, zouden ze moeten vertrekken.

Daarna werd het stil. “Parallel met de opzegging liep er overleg met de Abo.


Uitkomst was dat er een proefproces zou komen en dat de datum van 1 november zou vervallen. Toen viel het Abo-bestuur, waarbij Talmon rol speelde, en trad er vertraging op”, vertelt Jongerling. Nu er een nieuw bestuur is, kan Duwo volgens hem verder met de groep waarvan destijds de huur is opgezegd. Concreet kan hij over de brief nog niets zeggen, behalve dat die in de lijn zal liggen met het doorstromingsbeleid dat Duwo onlangs aankondigde.

Duwo legt studenten die al voor 2006 een studentenwoning betrokken een campuscontract voor. Sinds 2006 wordt standaard met dergelijke contracten gewerkt. Door dat contract moeten studenten binnen zes maanden na afstuderen verhuizen. Ex-studenten in studentenwoningen wordt de huur opgezegd. Zij moeten binnen een jaar verhuizen. Duwo wil eventueel met een proefproces bezien of de maatregel juridisch standhoudt.

If you’d like to comment on anything appearing on the English Page or on a university-related matter, or if you have a question or suggestion for us, send your emails to d.mcmullin@tudelft.nl. We welcome all feedback from our readers. Letters intended for publication should include your name and be no longer than 350 words. This edition of Delta is also available online at www.delta.tudelft.nl, where you can also access the English Page archive.

Dat verklaart Sander Jongerling, teamleider beheer van huisvester Duwo. Waarschijnlijk krijgen de ex-studenten een jaar de tijd om te verhuizen. Die termijn hanteert Duwo ook in de twee weken geleden aangekondigde aanscherping van de doorstroming.

Aanleiding voor het afhandelen van de oude zaak is een actie van Hans Talmons ‘juridische toezichtcommissie’, een afsplitsing van de Algemene bewonersorganisatie (Abo). Hij eist in een brief onmiddellijke intrekking van de huuropzegging en schadevergoeding voor ongeveer vijftig huurders die destijds de opzeggingsbrief kregen en daardoor in onzekerheid hebben gezeten. ‘Twintig tot dertig’ van hen zouden vanwege de onzekerheid zijn verhuisd.

In de brief en in een toelichting stelt Talmon dat de opzegging ging om niet-studentenwoningen en dat onder meer een caissière die nooit student is geweest een opzeggingsbrief kreeg. De zaak raakte volgens hem na de opzegging in het slop. Omdat Duwo twee weken geleden aankondigde het doorstromingsbeleid aan te scherpen, kwam Talmon in actie. “Duwo moet eerst deze oude zaak oplossen.”

Volgens Jongerling is de brief van Talmon aanleiding om de twintig resterende huurders voor wie de situatie nog ongewis is snel duidelijkheid te geven. “Hans houdt je scherp”, stelt Jongerling. Duwo gaat niet in op de eisen van Talmon. Jongerling weerspreekt dat de opzegging ook gold voor niet-studenten en niet-studentenwoningen.

Volgens Jongerling heeft Duwo in 2007 in zijn bestand gekeken wie ouder was dan dertig jaar en nog in een studentencomplex woonde. “Die ruim zestig mensen kregen eind 2007 drie maanden de tijd om aan te tonen dat ze nog studeerden. Aan degenen die niet reageerden of geen student meer waren, werd in maart 2008 de huur opgezegd in verband met de doorstroming.” Binnen zes maanden, per 1 november 2008, zouden ze moeten vertrekken.

Daarna werd het stil. “Parallel met de opzegging liep er overleg met de Abo. Uitkomst was dat er een proefproces zou komen en dat de datum van 1 november zou vervallen. Toen viel het Abo-bestuur, waarbij Talmon rol speelde, en trad er vertraging op”, vertelt Jongerling.

Nu er een nieuw bestuur is, kan Duwo volgens hem verder met de groep waarvan destijds de huur is opgezegd. Concreet kan hij over de brief nog niets zeggen, behalve dat die in de lijn zal liggen met het doorstromingsbeleid dat Duwo onlangs aankondigde.

Duwo legt studenten die al voor 2006 een studentenwoning betrokken een campuscontract voor. Sinds 2006 wordt standaard met dergelijke contracten gewerkt. Door dat contract moeten studenten binnen zes maanden na afstuderen verhuizen. Ex-studenten in studentenwoningen wordt de huur opgezegd. Zij moeten binnen een jaar verhuizen. Duwo wil eventueel met een proefproces bezien of de maatregel juridisch standhoudt.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.