Onderwijs

Hulp voor studenten na ‘Hilversum’

Nadat een TU-student vorige week onder bedreiging van een neppistool zendtijd bij het NOS-journaal opeiste, biedt de TU studenten die daar behoefte aan hebben de mogelijkheid om bij elkaar te komen.

Of studenten daar al gebruik van hebben gemaakt is niet bekend. Indien nodig kunnen zij ook terecht bij een studieadviseur of studentenpsycholoog. De universiteit meldt op haar website erg geschrokken te zijn van de gebeurtenissen in Hilversum.

Marion Vredeling, lid van de ondernemingsraad (or), wil dat de TU het initiatief Meldpunt Bezorgd? weer onder de aandacht brengt. Op haar aandringen komt het onderwerp op de agenda van de or-commissie veiligheid, gezondheid, welzijn & milieu. 

Bij het ‘Meldpunt Bezorgd?’ kunnen studenten, promovendi en medewerkers van de TU terecht als zij zien dat een ander binnen de universiteit in moeilijkheden verkeert, zonder dat die persoon hulp zoekt.

De universiteit sloot in 2009 een overeenkomst met het meldpunt met als doel dat diverse partijen beter zicht hebben en houden op eventuele grote problemen bij studenten, promovendi of medewerkers.

Het meldpunt is bereikbaar op nummer 0900-0400405. 

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.