Onderwijs

Huisstijl viert eerste verjaardag

De secretariaten en de sectiebeheerders van Ontwerpen, Constructie en Productie (OCP) zijn vlot overgestapt op de nieuwe huisstijl, vindt huisstijlcoördinator bij OCP Eva Hoeks.

,,We hebben de nieuwe richtlijnen tijdens een bijeenkomst gepresenteerd. Dat werkt beter dan ze schriftelijk doorgeven.”

De secretariaten en de sectiebeheerders van Ontwerpen, Constructie en Productie (OCP) zijn vlot overgestapt op de nieuwe huisstijl, vindt huisstijlcoördinator bij OCP Eva Hoeks. ,,We hebben de nieuwe richtlijnen tijdens een bijeenkomst gepresenteerd. Dat werkt beter dan ze schriftelijk doorgeven.”

Enkele andere medewerkers van OCP hebben nog een duwtje in de rug nodig om de huisstijl te accepteren, merkt Hoeks. ,,Soms vergeten ze het. Anderen vinden het moeilijk om brochures of ander materiaal met het oude logo weg te gooien. En weer anderen zien er blijkbaar het nut niet van in om zich aan deze regels te houden. Als communicatiemedewerkers attenderen wij hen erop dat de TU een huisstijl heeft. Meestal helpt dat.”

Een jaar geleden werd aan de TU Delft de nieuwe huisstijl geïntroduceerd. Vanuit de directie Marketing & Communicatie van de Universiteitsdienst zijn Ineke Boneschansker en Michel Kok daarbij nauw betrokken geweest. Het verhaal van de onwillige medewerkers is hun bekend. Kok: ,,Het best is om de discussie aan te gaan. Niet iedereen weet welke mogelijkheden hij of zij heeft binnen de huisstijl. Medewerkers die er moeite mee hebben, moeten contact opnemen met de huisstijlcoördinator. Vaak blijkt dat er meer ruimte is voor eigen profilering dan zij denken. Sommige medewerkers vinden onze richtlijnen zelfs veel te ruim.”

Soms kan de onwilligheid ontstaan omdat het bijvoorbeeld lastig werken is met bepaalde sjablonen. Boneschansker: ,,Het is heel belangrijk dat medewerkers dit melden bij de huisstijlcoördinator. Veel wetenschappers gebruiken het computerprogramma LateX. Onze eerste sjablonen waren ontwikkeld voor Word. Na opmerkingen van wetenschappers hebben we ze ook voor LateX laten maken.”

Volgens Kok is een huisstijl iets dynamisch. ,,Dat betreft natuurlijk niet de fundamenten ervan. Er zijn bepaalde richtlijnen die vastliggen. Wel streven we ernaar om de beschikbaarheid en de gebruiksvriendelijkheid van de huisstijl waar mogelijk te verbeteren.”

Iedere twee maanden is er overleg met de huisstijlcoördinatoren van de beheerseenheden. Knelpunten van de huisstijl komen dan op tafel. Boneschansker: ,,Het is niet zo dat iedere klacht tot een aanpassing leidt. We spreken ze met de groep door. Blijkt dat diverse beheerseenheden dezelfde klacht hebben, dan zoeken we gezamenlijk naar een oplossing.”
Website

Van de faculteit OCP gebruikt intussen een groot deel van de medewerkers zonder probleem de nieuwe huisstijl. Hoeks: ,,De huisstijl-website is daarbij een goed hulpmiddel. Het is gemakkelijk om daarvan sjablonen te downloaden voor drukwerk en powerpointpresentaties. Ook ikzelf heb nog veel aan de site. Als er vragen zijn, kijk ik regelmatig voor de zekerheid nog even op de site, voordat ik een antwoord geef.”

De huisstijl-website is recentelijk uitgebreid met advies voor presentatiedia’s en het gebruik van Engels. Boneschansker: ,,Het zijn algemene adviezen zoals: hoe zorg je dat je slides leesbaar zijn en hoe kun je dia’s het best gebruiken als ondersteuning bij je presentatie? Over het gebruik van Engels staan wat algemene tips op de site. Ook hebben we een lijst toegevoegd van vertalers met wie wij goede ervaringen hebben.”

Boneschansker en Kok constateren dat de huisstijl langzaam maar zeker doordringt in alle regionen van de TU Delft. Kok: ,,Natuurlijk zijn de kopjes in de kantine nog niet allemaal aangepast. Alle servies in één keer vernieuwen is op het moment gewoon te duur. Nu wordt het vervangen als er iets stukvalt. Ook hebben medewerkers bijvoorbeeld nog grote voorraden pennen met het oude logo. Voor persoonlijk gebruik maken we daar geen punt van. Maar als je een pen weggeeft, moet het er wel een zijn met het nieuwe logo. De TU Delft vindt het erg belangrijk om naar buiten ‘één gezicht’ te hebben.”

www.huisstijl.tudelft.nl . .

De secretariaten en de sectiebeheerders van Ontwerpen, Constructie en Productie (OCP) zijn vlot overgestapt op de nieuwe huisstijl, vindt huisstijlcoördinator bij OCP Eva Hoeks. ,,We hebben de nieuwe richtlijnen tijdens een bijeenkomst gepresenteerd. Dat werkt beter dan ze schriftelijk doorgeven.”

Enkele andere medewerkers van OCP hebben nog een duwtje in de rug nodig om de huisstijl te accepteren, merkt Hoeks. ,,Soms vergeten ze het. Anderen vinden het moeilijk om brochures of ander materiaal met het oude logo weg te gooien. En weer anderen zien er blijkbaar het nut niet van in om zich aan deze regels te houden. Als communicatiemedewerkers attenderen wij hen erop dat de TU een huisstijl heeft. Meestal helpt dat.”

Een jaar geleden werd aan de TU Delft de nieuwe huisstijl geïntroduceerd. Vanuit de directie Marketing & Communicatie van de Universiteitsdienst zijn Ineke Boneschansker en Michel Kok daarbij nauw betrokken geweest. Het verhaal van de onwillige medewerkers is hun bekend. Kok: ,,Het best is om de discussie aan te gaan. Niet iedereen weet welke mogelijkheden hij of zij heeft binnen de huisstijl. Medewerkers die er moeite mee hebben, moeten contact opnemen met de huisstijlcoördinator. Vaak blijkt dat er meer ruimte is voor eigen profilering dan zij denken. Sommige medewerkers vinden onze richtlijnen zelfs veel te ruim.”

Soms kan de onwilligheid ontstaan omdat het bijvoorbeeld lastig werken is met bepaalde sjablonen. Boneschansker: ,,Het is heel belangrijk dat medewerkers dit melden bij de huisstijlcoördinator. Veel wetenschappers gebruiken het computerprogramma LateX. Onze eerste sjablonen waren ontwikkeld voor Word. Na opmerkingen van wetenschappers hebben we ze ook voor LateX laten maken.”

Volgens Kok is een huisstijl iets dynamisch. ,,Dat betreft natuurlijk niet de fundamenten ervan. Er zijn bepaalde richtlijnen die vastliggen. Wel streven we ernaar om de beschikbaarheid en de gebruiksvriendelijkheid van de huisstijl waar mogelijk te verbeteren.”

Iedere twee maanden is er overleg met de huisstijlcoördinatoren van de beheerseenheden. Knelpunten van de huisstijl komen dan op tafel. Boneschansker: ,,Het is niet zo dat iedere klacht tot een aanpassing leidt. We spreken ze met de groep door. Blijkt dat diverse beheerseenheden dezelfde klacht hebben, dan zoeken we gezamenlijk naar een oplossing.”
Website

Van de faculteit OCP gebruikt intussen een groot deel van de medewerkers zonder probleem de nieuwe huisstijl. Hoeks: ,,De huisstijl-website is daarbij een goed hulpmiddel. Het is gemakkelijk om daarvan sjablonen te downloaden voor drukwerk en powerpointpresentaties. Ook ikzelf heb nog veel aan de site. Als er vragen zijn, kijk ik regelmatig voor de zekerheid nog even op de site, voordat ik een antwoord geef.”

De huisstijl-website is recentelijk uitgebreid met advies voor presentatiedia’s en het gebruik van Engels. Boneschansker: ,,Het zijn algemene adviezen zoals: hoe zorg je dat je slides leesbaar zijn en hoe kun je dia’s het best gebruiken als ondersteuning bij je presentatie? Over het gebruik van Engels staan wat algemene tips op de site. Ook hebben we een lijst toegevoegd van vertalers met wie wij goede ervaringen hebben.”

Boneschansker en Kok constateren dat de huisstijl langzaam maar zeker doordringt in alle regionen van de TU Delft. Kok: ,,Natuurlijk zijn de kopjes in de kantine nog niet allemaal aangepast. Alle servies in één keer vernieuwen is op het moment gewoon te duur. Nu wordt het vervangen als er iets stukvalt. Ook hebben medewerkers bijvoorbeeld nog grote voorraden pennen met het oude logo. Voor persoonlijk gebruik maken we daar geen punt van. Maar als je een pen weggeeft, moet het er wel een zijn met het nieuwe logo. De TU Delft vindt het erg belangrijk om naar buiten ‘één gezicht’ te hebben.”

www.huisstijl.tudelft.nl . .

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.