Onderwijs

Hoogleraar Wijnolst nieuwe voorzitter MKB

Prof.dr.ir. Niko Wijnolst wordt de nieuwe voozitter van MKB-Nederland, de organisatie die de belangen van het midden- en kleinbedrijf behartigt. Wijnolst, deeltijd hoogleraar rederijkunde bij de faculteit Werktuigbouw en Maritieme Techniek, volgt op 24 juni de vertrekkende VVD-er Jan Kamminga op.

br />

Volgens Kamminga haalt MKB-Nederland met Wijnolst iemand binnen die de wetenschap en ondernemingswereld in zich verenigt. ,,We zochten iemand die creatief is, zelf ageert en de kracht van argumenten kent”, aldus Kamminga op een persconferentie afgelopen maandag in het hoofdkantoor van de organisatie in Delft. Wijnolst was volgens hem door een headhunter opgespoord, en uiteindelijk gekozen uit een groep van ongeveer dertig kandidaten.

Wijnolst zei ‘zeer vereerd’ te zijn en zichzelf een ‘luxe-paard’ te voelen, hoewel hij aanvankelijk enige tijd nodig had om de ‘potentie’ van de functie in te zien.

Wijnolst, die afgelopen najaar door een interview in Delta beroering veroorzaakte vanwege zijn uitlatingen over verzelfstandiging van de vakgroep Maritieme Techniek en ‘luizejobs’ aan de TU, is op dit moment voor tweeëneenhalve dag deeltijd hoogleraar bij de vakgroep ontwerp en exploitatie van maritieme objecten. Daarnaast bekleedt hij zeven commissariaten bij bedrijven in de scheepvaart- en transportsector. Hoewel bekend is dat het voorzitterschap van MKB-Nederland veel tijd kost, is Wijnolst niet van plan één van zijn functies neer te leggen. Zijn deeltijd-professoraat wil hij terugbrengen tot een dag in de week.

De keuze van Wijnolst is enigszins verrassend omdat hij niet uit het midden- of kleinbedrijf afkomstig is, en daarnaast geen politieke binding of ervaring heeft. Wijnolst bracht hier tegenin dat hij politieke ervaring heeft opgedaan door zijn inbreng in het nieuwe Nederlandse scheepvaartbeleid. Dit nieuwe beleid is volgens hem in Europa een unieke zaak, en heeft Nederland op scheepvaartgebied weer aan de top gebracht.

Naast zijn nadruk op ‘pragmatische wetenschap’ wil Wijnolst MKB-Nederland ook internationaal de weg wijzen. ,,Ik ben van nature kosmopoliet. Ik houd ervan internationaal te zijn.” Met ,,goed onderbouwd beleid op basis van argumenten” wil Wijnolst invulling geven aan zijn nieuwe functie. Hij zei de dialoog met beleidmakers in Nederland te willen ‘professionaliseren’, in plaats van de barricade op te gaan.

Wijnolst zal op 24 juni bij de Algemene Ledenvergandering van MKB-Nederland bindend worden voorgedragen. Tot die tijd breekt er voor hem een periode aan van ‘samen optrekken’ met de huidige voorzitter Kamminga, wat onder meer een aantal internationale bezoeken inhoudt. Kamminga, die makelaar in Groningen wordt, zal zijn internationale functies op het gebied van midden- en kleinbedrijf voorlopig wel blijven vervullen. (K.V.)

Kees Versluis

Prof.dr.ir. Niko Wijnolst wordt de nieuwe voozitter van MKB-Nederland, de organisatie die de belangen van het midden- en kleinbedrijf behartigt. Wijnolst, deeltijd hoogleraar rederijkunde bij de faculteit Werktuigbouw en Maritieme Techniek, volgt op 24 juni de vertrekkende VVD-er Jan Kamminga op.

Volgens Kamminga haalt MKB-Nederland met Wijnolst iemand binnen die de wetenschap en ondernemingswereld in zich verenigt. ,,We zochten iemand die creatief is, zelf ageert en de kracht van argumenten kent”, aldus Kamminga op een persconferentie afgelopen maandag in het hoofdkantoor van de organisatie in Delft. Wijnolst was volgens hem door een headhunter opgespoord, en uiteindelijk gekozen uit een groep van ongeveer dertig kandidaten.

Wijnolst zei ‘zeer vereerd’ te zijn en zichzelf een ‘luxe-paard’ te voelen, hoewel hij aanvankelijk enige tijd nodig had om de ‘potentie’ van de functie in te zien.

Wijnolst, die afgelopen najaar door een interview in Delta beroering veroorzaakte vanwege zijn uitlatingen over verzelfstandiging van de vakgroep Maritieme Techniek en ‘luizejobs’ aan de TU, is op dit moment voor tweeëneenhalve dag deeltijd hoogleraar bij de vakgroep ontwerp en exploitatie van maritieme objecten. Daarnaast bekleedt hij zeven commissariaten bij bedrijven in de scheepvaart- en transportsector. Hoewel bekend is dat het voorzitterschap van MKB-Nederland veel tijd kost, is Wijnolst niet van plan één van zijn functies neer te leggen. Zijn deeltijd-professoraat wil hij terugbrengen tot een dag in de week.

De keuze van Wijnolst is enigszins verrassend omdat hij niet uit het midden- of kleinbedrijf afkomstig is, en daarnaast geen politieke binding of ervaring heeft. Wijnolst bracht hier tegenin dat hij politieke ervaring heeft opgedaan door zijn inbreng in het nieuwe Nederlandse scheepvaartbeleid. Dit nieuwe beleid is volgens hem in Europa een unieke zaak, en heeft Nederland op scheepvaartgebied weer aan de top gebracht.

Naast zijn nadruk op ‘pragmatische wetenschap’ wil Wijnolst MKB-Nederland ook internationaal de weg wijzen. ,,Ik ben van nature kosmopoliet. Ik houd ervan internationaal te zijn.” Met ,,goed onderbouwd beleid op basis van argumenten” wil Wijnolst invulling geven aan zijn nieuwe functie. Hij zei de dialoog met beleidmakers in Nederland te willen ‘professionaliseren’, in plaats van de barricade op te gaan.

Wijnolst zal op 24 juni bij de Algemene Ledenvergandering van MKB-Nederland bindend worden voorgedragen. Tot die tijd breekt er voor hem een periode aan van ‘samen optrekken’ met de huidige voorzitter Kamminga, wat onder meer een aantal internationale bezoeken inhoudt. Kamminga, die makelaar in Groningen wordt, zal zijn internationale functies op het gebied van midden- en kleinbedrijf voorlopig wel blijven vervullen. (K.V.)

Kees Versluis

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.