Onderwijs

Hoog opgeleid? Hoge eisen

Jonge hoogopgeleiden willen ‘meer van alles’. Die conclusie valt te trekken uit het jaarlijkse onderzoek van Intermediair onder bijna 5000 hoogopgeleiden.

De ondervraagden zijn somber over arbeidsmarkt. Een magere 12 procent vindt die gunstig of zeer gunstig; vorig jaar was dat 73 procent.
Niettemin koesteren de hoogopgeleiden hoge salarisverwachtingen. Ruim 60 procent verwacht in de eerstvolgende baan meer te gaan verdienen. Dat is meer dan voorgaande jaren.

Ook stijgt het aantal mensen dat vindt dat voor hun huidige baan meer horen te verdienen. In 2007 was dat 33 procent, vorig jaar 38 procent en nu 41 procent.

De hoogopgeleiden verwachten daarnaast ook nog eens dat ze over vijf jaar ‘een leuke uitdagende baan’ hebben (73 procent). Bijna evenveel (71 procent) wil ‘gelukkig blijven’ en bijna de helft denkt over vijf jaar ‘intellectueel gegroeid’ te zijn.

Hoogopgeleiden willen niet alleen meer, ze moeten naar hun idee ook meer. Langer werken bijvoorbeeld. De ondervraagden verwachten op hun 66e met pensioen te kunnen gaan, waar dat in 2005 nog 64 jaar was. De leeftijd waarop ze met pensioen willen houdt daarmee overigens gelijke tred. Die steeg van 59 jaar in 2005 naar 61 nu.

Margit Tamás (43) is lijsttrekker voor Abvakabo FNV. Ze werd geboren in Hongarije en werkt al elf jaar bij Bouwkunde. Daar is zij docent visualisatietechnieken en leidinggevende bij de vakgroep mediastudies. Ze koos voor de Abvakabo FNV vanwege de grote landelijke achterban van deze bond. “Die achterban kan mij voeden. De bond heeft een breed draagvlak en ervaring bij conflicten.”

Stelling: Door teruglopende inkomsten heeft de TU te maken met grote begrotingsproblemen en moeten er keuzes worden gemaakt als het gaat om investeringen. Het creëren van extra onderwijszalen moet daarin voorrang krijgen.
Tamás: “We moeten meer naar avondcolleges gaan als dat een goede oplossing is. Dan heb je alle zalen die je wilt hebben. Misschien hebben we over een paar jaar wel minder studenten. Ik vind wel dat studenten goede stoelen moeten hebben, goed moeten kunnen schrijven en dat docenten goed hoorbaar moeten zijn.”

Stelling: Faculteiten moeten meer vrijheid krijgen wat betreft personeelsbeleid.
Tamás: “Ik heb zo’n vermoeden dat faculteiten kunnen doen wat ze willen. Het zou wel mooi zijn als er normen komen voor personeelsbeleid. Als je bijvoorbeeld een afdelingssecretaris mist, zou je die eerst binnen de universiteit moeten zoeken en niet daarbuiten.”

De ondervraagden zijn somber over de arbeidsmarkt. Een magere 12 procent vindt die gunstig of zeer gunstig; vorig jaar was dat 73 procent.
Niettemin koesteren de hoogopgeleiden hoge salarisverwachtingen. Ruim 60 procent verwacht in de eerstvolgende baan meer te gaan verdienen. Dat is meer dan voorgaande jaren.

Ook stijgt het aantal mensen dat vindt dat ze in hun huidige baan meer horen te verdienen. In 2007 was dat 33 procent, vorig jaar 38 procent en nu 41 procent.

De hoogopgeleiden verwachten daarnaast ook dat ze over vijf jaar ‘een leuke uitdagende baan’ hebben (73 procent). Bijna evenveel (71 procent) wil ‘gelukkig blijven’ en bijna de helft denkt over vijf jaar ‘intellectueel gegroeid’ te zijn.

Hoogopgeleiden wíllen niet alleen meer, ze móeten naar hun idee ook meer. Langer werken bijvoorbeeld. De ondervraagden verwachten op hun 66e met pensioen te kunnen gaan, waar dat in 2005 nog 64 jaar was. De leeftijd waarop ze met pensioen willen stijgt overigens even snel: van 59 jaar in 2005 naar 61 nu.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.