Onderwijs

Hogescholen stellen bsa uit, universiteiten niet

Ook dit collegejaar hoeven eerstejaars hbo-studenten vanwege de coronacrisis niet aan de bsa-norm te voldoen. Universiteiten laten de beslissing liever over aan opleidingen.

Foto ter illustratie. (Foto: Dalia Madi)

Medio maart bleek dat hogescholen en universiteiten verschillend denken over de toepassing van het bindend studieadvies (bsa) in coronatijd. De hogescholen besloten al snel dat het bsa voor álle eerstejaars moest worden uitgesteld. Iedereen mocht door naar het tweede jaar en de ontbrekende vakken later inhalen. Een enkele hogeschool schortte het bsa zelfs helemaal op.


Andere koers

Een deel van de universiteiten voer een andere koers. Wageningen bijvoorbeeld verlaagde de norm voor het bsa, maar schafte hem niet af. Andere universiteiten gingen checken of de vertraging die studenten opliepen wel echt door de coronacrisis kwam. Eerste analyses wezen bovendien uit dat studenten in de eerste coronagolf nauwelijks minder studiepunten hadden behaald.


In het vandaag bijgewerkte ‘servicedocument’ voor het hoger onderwijs, blijkt die verschillende benadering opnieuw. Het hbo geeft alle eerstejaars nu al uitstel van het bsa, maar de universiteiten zien daar geen aanleiding voor. “Aangezien het universitaire onderwijs aan eerstejaars vrijwel volledig wordt aangeboden en er afgelopen studiejaar bij eerstejaars nauwelijks studievertraging is ontstaan, verwachten universiteiten vooralsnog geen studievertraging bij de huidige eerstejaars.”


In de knel

Ze blijven het studieaanbod en de studievoortgang van studenten nauwkeurig monitoren. Indien nodig zal “een specifieke opleiding” alsnog een coulancemaatregel nemen voor eerstejaars.” En als individuele studenten in de knel komen, kan het bsa altijd worden uitgesteld, maar dat is business as usual.


Afgelopen academisch jaar nam het aantal studenten met een aangehouden advies (uitstel van het bsa) aan de TU Delft flink toe. Elf procent van die groep maakte gebruik van de coronaregeling van de TU Delft: in verband met het coronavirus werd toen automatisch uitstel verleend aan studenten die tussen de 30 tot en 44 studiepunten behaalden en in maart een tussentijds positief advies ontvingen (zie tabel).De Landelijke Studentenvakbond is teleurgesteld. “De situatie voor de huidige eerstejaars is alleen maar ingewikkelder geworden omdat zij helemaal geen onderwijs buiten de coronacrisis kennen”, zegt voorzitter Lyle Muns. Ook vindt hij het vreemd dat de hogescholen wel generiek uitstel verlenen en de universiteiten niet.


Naar aanleiding van de coronacrisis is er veel discussie over het bsa. De Tweede Kamer wil dat minister Van Engelshoven met de instellingen gaat praten over de afschaffing ervan. Zij voelt er wel wat voor, maar het hoger onderwijs heeft grote bedenkingen. Ook Rob Mudde, vice-rector magnificus van de TU Delft, ziet zo’n afschaffing niet zitten. We hebben het niet voor niks, het is een serieuze test om te kijken of een student succesvol zal zijn. Het systeem werkt behoorlijk goed en ik vind het jammer dat hier steeds aan gesleuteld wordt,“ antwoordde hij vorige maand in een overleg met de centrale studentenraad van de TU.  


HOP, Hein Cuppen / Delta, Annebelle de Bruijn

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.