Onderwijs

Hogescholen blij met hun plek binnen NWO

Het lijkt een formaliteit, maar hogescholen zien het als blijk van erkenning: vanaf volgend jaar gaat onderzoeksfinancier NWO het overheidsgeld voor hbo-onderzoek verdelen.


Tot nu toe verdeelt NWO alleen geld onder wetenschappers van universiteiten en onderzoeksinstituten. De onderzoekers sturen hun voorstellen in en commissies van deskundigen kiezen de beste uit.


Hogescholen hebben hun eigen organisatie voor het verdelen van onderzoeksgeld: de Stichting Innovatie Alliantie (SIA). Die zal vanaf volgend jaar als ‘regieorgaan’ onder NWO vallen. Deze week zetten minister Bussemaker van OCW en voorzitter Thom de Graaf van de HBO-raad hun handtekening onder een convenant dat hiervoor zorgt, samen met onder meer de bestuurders van werkgeversorganisaties en de voorzitter van NWO. Afgelopen najaar werd het convenant al aangekondigd.


Voorlopig lijkt alleen het postadres te veranderen. Extra geld komt er niet. De stichting krijgt een eigen budget en blijft zelfstandig binnen NWO. Niemand kan vertellen of er iets gaat veranderen aan de verdeling van het geld, al is het volgens de partijen wel de bedoeling dat NWO en SIA van elkaar gaan leren.


De verwachting is wel dat het hbo-onderzoek permanent bij de onderzoeksfinanciering gaat horen. Hbo-onderzoek is allang geen experiment meer, het heeft voet aan de grond gekregen. Het regieorgaan moet daarom een ‘meerjarenvisie’ maken en de bestuursleden worden voor vijf jaar benoemd, met een mogelijke verlenging van nog eens vijf jaar. Het convenant benadrukt ook het ‘eigen karakter’ van hbo-onderzoek.


Het convenant is dus een nieuwe stap in de emancipatie van het hbo-onderzoek. Sinds een jaar of tien zijn er lectoren in het hbo. De RAAK-subsidies voor toegepast onderzoek in samenwerking met het regionale bedrijfsleven bestaan pas sinds 2005. Het hbo-onderzoek is jong, maar heeft een voet tussen de deur.


Grote blunders zijn er in het hbo-onderzoek niet gemaakt. Wat er ook voor affaires rondwaren in het hbo, de lectoren blijven buiten schot. Hoewel ze soms kritiek krijgen omdat ze te weinig bijdragen aan het onderwijs, stelt niemand ter discussie of hogescholen überhaupt onderzoek moeten doen.


Dat zal ook niet meer gebeuren, benadrukken de ondertekenaars met dit convenant. Er komen nog evaluaties aan, maar in principe is het de bedoeling om dit convenant over tien jaar voort te zetten.


Niet voor niets combineerde minister Bussemaker de ondertekening met een werkbezoek aan de Hogeschool Leiden, waar ze werd voorgelicht over het onderzoek dat daar wordt verricht naar jeugdzorg en naar genomics.
 

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.