Campus

Hoe verder na Nashville?

Na alle commotie rondom Marc de Vries’ naam onder de Nashville-verklaring, rijst de vraag: hoe nu verder met diversiteit aan de TU Delft? TrueU komt met suggesties.

Julien van Campen: “Ik zie nog niet zo veel rolmodellen.” (Foto: Connie van Uffelen)

Nee, het was niet de bedoeling dat zijn naam of handtekening onder de Nashville-verklaring verscheen. En nee, hij had mensen nooit kwaad willen doen met zijn uitspraken. In een interview met Delta bood hoogleraar Marc de Vries onlangs zijn oprechte excuses aan aan mensen die door zijn toedoen waren beschadigd.

Die excuses zijn ‘meer dan aanvaard’, zegt Julien van Campen namens TrueU, het LHBT-netwerk van de TU Delft. De affaire heeft volgens Van Campen laten zien dat de universiteit op dit moment niet ‘Delfts’ kan optreden. “Dus niet slagvaardig en kritisch tegelijkertijd”, aldus Van Campen. “Daardoor heeft De Vries meer schade opgelopen. Als het college van bestuur meteen een standpunt had ingenomen, was de focus van De Vries weggehaald.”

Niet effectief communiceren
Volgens Van Campen had het college kunnen zeggen: ‘We zijn in gesprek met De Vries en nemen afstand van de Nashville-verklaring’. “Dan was het klaar geweest. Nu heeft het weken geduurd. Dat gun ik niemand. Het lijkt alsof de universiteit hierover niet effectief kan communiceren.”

Het college kwam een dag na het eerste bericht over De Vries met een verklaring op intranet, waarin het meldde dat de TU ‘staat voor diversiteit’ en dat iedereen elkaar ‘met respect’ dient te behandelen. “Het hijsen van de regenboogvlag tijdens  de dies was een mooi gebaar, maar vervolgens werd er in de diesrede niet aan gerefereerd”, zegt Van Campen. “Het is een tweeslachtige houding.”

Voortrekkersrol
De TU zou zich volgens TrueU juist actief moeten mengen in het debat en een voortrekkersrol moeten nemen. “Techniek kan bij uitstek een bedreiging vormen voor minderheden”, zegt Van Campen. “Je kunt bijvoorbeeld een  algoritme hebben  dat aan jouw internetgedrag kan zien tot welke minderheid je behoort. Dan is het een paar stappen verder om met een ander foefje iemands vrijheden in te perken. Zodra ethiek de TU raakt, moeten we daar kritisch over denken. Nu ethiek in verschillende bacheloropleidingen wordt opgenomen, zou dit een mooie kapstok zijn om het over diversiteit te hebben.”

TrueU heeft meer suggesties om het diversiteitsbeleid nader vorm te geven:

  • Neem diversiteit op in de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO, een onderwijscertificaat voor docenten in het wetenschappelijk onderwijs, red.). “Bij groepswerk bijvoorbeeld moet je als docent zelf maar zien hoe je minderheden goed kunt laten samenwerken. We vragen ons af of collega’s de bagage hebben om dat goed te doen.”
  • Doe elke maand iets aan diversiteit op de campus: een pubquiz, een spandoek, posters die de gedachten prikkelen of bijvoorbeeld een verhalenwedstrijd.
  • Zorg voor meer rolmodellen. “Ik ben zelf open over mijn homoseksualiteit en kreeg laatst een berichtje van een student die het fijn vond dat er een rolmodel was”, zegt Van Campen. “Ik zie nog niet zo veel rolmodellen.”
  • Maak decanen medeverantwoordelijk voor het diversiteitsbeleid, door ze bijvoorbeeld ook  jaarlijks te laten rapporteren aan het Diversity Office.
  • Gebruik communicatiekanalen meer, stuur bijvoorbeeld een mail vanuit het college van bestuur.

Wat TrueU nu zelf doet is:

  • Overleggen met LHBT+verenigingen van de Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam over hoe dit soort situaties is aan te pakken. “Misschien lezingen met Studium Generale of workshops organiseren”, zegt Van Campen.
  • Met werkgeversorganisatie Workplace Pride overleggen hoe de discussie over diversiteit is vorm te geven. “Universiteiten en hogescholen zijn maar weinig aangesloten”, zegt Van Campen. “Misschien is dit het moment om anderen er bij te betrekken.”
  • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college.

Hoger op de agenda
Collegelid Rob Mudde meldt dat het onderwerp diversiteit door de commotie rondom de Nashville-verklaring ‘nog hoger op de agenda is komen te staan’. “Het is belangrijk dat iedereen weet dat zij of hij welkom is bij de TU Delft. Meningen en overtuigingen kunnen botsen, maar voorop staat dat we elkaar met respect behandelen, ondanks die verschillen.”

Volgens Mudde is nu de fase aangebroken waarin thema’s uit de Vision on Integrity ‘norm moeten worden’. “TrueU doet daar een aantal zeer interessante suggesties voor, zoals diversiteit opnemen in de BKO.” Op 2 april is er een open meeting waarin iedereen kan meepraten over de Vision on Integrity.

Nieuwsredacteur Connie van Uffelen

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

c.j.c.vanuffelen@tudelft.nl

Comments are closed.