Onderwijs

Het Jaar van het Mycelium

Het Jaar van het Mycelium, zo doopte bibliothecaris Waaijers 1997 tijdens zijn nieuwjaarsrede. In de herfst immers moet er plotseling een nieuwe bibliotheek zijn, als een paddestoel uit de grond geschoten.

Volgens Waaijers wordt het komend jaar ‘zwoegen en zweten’ voor zijn medewerkers. Ondergronds, weliswaar, en nauwelijks merkbaar voor de rest van de TU.

Bij Civiele Techniek geen bloed, zweet en tranen, maar lief zijn voor elkaar. Decaan d’Angremond sprak bij het nieuwe jaar de hoop uit dat zijn medewerkers niet uit het oog verliezen dat alles aan een universiteit mensenwerk is. ,,Mensenwerk in de zin dat wij allemaal het recht hebben om eens een foutje te maken. Mensenwerk ook in de zin dat achter elke medewerker een Mens schuilgaat die, gewoon collegiaal, menselijk wil worden aangesproken. Als wij het zo druk hebben dat wij voor dat laatste geen tijd hebben of maken, dan kunnen wij onze ambities wel vergeten.”

Ook decaan Klein Woud, van Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek , deed een beroep op de collegialiteit. Hij had het over topsport; Wimbledon, de Olympische Spelen en het EK voetbal passeerden de revue. Klein Woud analyseerde dat de gouden plakken vooral door teamwork zijn binnengesleept. En ook bij WbMT geldt dat teamwork aan de basis van succes staat. Tevredenheid was er bij Geodesie , al zou de faculteit graag verhuizen richting Mekelweg. De eigen identiteit moet behouden blijven wanneer Geodesie samengaat met het veel grotere Civiele Techniek, benadrukt decaan Bogaerts, maar hij zag ook een voordeel van clustering: ,,Vroeger gingen de excellente civiel-studenten geodesie studeren. Zo’n situatie zou in de toekomst ook niet gek zijn.”

Ook in de andere nieuwjaarsspeeches natuurlijk veel aandacht voor de clustering en reorganisaties. Decaan Van Katwijk ( Technische Wiskunde en Informatica ) vroeg zich af of de plannen wel sporen met de reorganisatie op de eigen faculteit. Maar hij ziet het niet somber in: overtuigd vertelt hij dat de efficiëncy op zijn faculteit model zal staan voor de nieuwe TU-structuur. De TWI-efficiency is immers van hoog niveau.

De geluiden bij Industrieel Ontwerpen zijn niet veel anders. Decaan Dirken is vol vertrouwen. 1997 Wordt voor IO een jaar van veranderingen (opgaan in een superfaculteit). Maar: ,,Wij zijn al efficiënt en hebben het mooiste vak ter wereld! Dus daar komen wij doorheen en maken wij iets moois van”, aldus een optimistische Dirken.

Wat een verschil met Scheikundige Technologie en Materiaalkunde . ,,Het schip der faculteit verkeert nog steeds in stormachtig weer, en is zoekende naar een juiste koers voor de toekomst”, klonk het daar. STM kijkt terug op een vervelend jaar. ,,Een jaar van stagnatie, tegenslagen en toenemende onzekerheden.” Ook door de laag uitgevallen beoordeling van de visitatiecommissie ‘heeft de faculteit veel averij opgelopen’, meldde scheidend decaan Grievink in zijn lange rede, die hij afsloot met de hoop dat de faculteit in 1997 weer goede kansen worden gegund.

Moeilijke tijden zijn het ook voor de Nederlandse lucht- en ruimtevaart . Het afgelopen jaar stond in het teken van het failliet van Fokker. Volgens decaan Van Ingen van L&R is dat één van de belangrijke oorzaken van de terugval van het aantal eerstejaars studenten met bijna 25 procent. Toch lijkt het er volgens hem op dat het zwaar weer voor de vliegtuigindustrie ook ‘nieuw elan en ondernemingslust’ teweeg heeft gebracht.

Electrotechniek heeft het slechte tij weten te keren. Was het motto vorig jaar nog ‘zorgelijk maar stabiel’, dit jaar luidde de leus voor de nieuwjaarstoespraak ‘het behoud van veranderingsrichting: een kwestie van doorzetten en vastberadenheid’. Een strijdlustig motto, waaruit zelfvertrouwen spreekt. Met recht, houdt decaan Bakker zijn toehoorders voor. Door enkele structurele meevallers is de financiële situatie verbeterd.

Technische Bestuurskunde en WTM gingen in op hun aanstaande fusie. Volgens decaan Jochems (WTM) laat die nog even op zich wachten. September acht hij niet reëel. Hij pleit voor een zogenaamde ‘LAT-periode’ van enkele jaren, waarin TB en WTM kunnen ‘samenscholen’ en naar gemeenschappelijke woonruimte kunnen zoeken. Secretaris-beheerder Peerdeman van TB, die het nieuwe jaar al bij de Kerstlunch overdacht, bezag de fusie in termen van een mierenhoop, waarin twee soorten mieren moeten samenleven. Alleen door te ‘striduleren’ ofwel communiceren, kan de zwakste soort zich handhaven. ,,Nu zijn wij niet zo goed in communiceren, heb ik weleens vernomen. Vandaar dat het me zinvol lijkt om alvast wat te oefenen.”

Het Jaar van het Mycelium, zo doopte bibliothecaris Waaijers 1997 tijdens zijn nieuwjaarsrede. In de herfst immers moet er plotseling een nieuwe bibliotheek zijn, als een paddestoel uit de grond geschoten. Volgens Waaijers wordt het komend jaar ‘zwoegen en zweten’ voor zijn medewerkers. Ondergronds, weliswaar, en nauwelijks merkbaar voor de rest van de TU.

Bij Civiele Techniek geen bloed, zweet en tranen, maar lief zijn voor elkaar. Decaan d’Angremond sprak bij het nieuwe jaar de hoop uit dat zijn medewerkers niet uit het oog verliezen dat alles aan een universiteit mensenwerk is. ,,Mensenwerk in de zin dat wij allemaal het recht hebben om eens een foutje te maken. Mensenwerk ook in de zin dat achter elke medewerker een Mens schuilgaat die, gewoon collegiaal, menselijk wil worden aangesproken. Als wij het zo druk hebben dat wij voor dat laatste geen tijd hebben of maken, dan kunnen wij onze ambities wel vergeten.”

Ook decaan Klein Woud, van Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek , deed een beroep op de collegialiteit. Hij had het over topsport; Wimbledon, de Olympische Spelen en het EK voetbal passeerden de revue. Klein Woud analyseerde dat de gouden plakken vooral door teamwork zijn binnengesleept. En ook bij WbMT geldt dat teamwork aan de basis van succes staat. Tevredenheid was er bij Geodesie , al zou de faculteit graag verhuizen richting Mekelweg. De eigen identiteit moet behouden blijven wanneer Geodesie samengaat met het veel grotere Civiele Techniek, benadrukt decaan Bogaerts, maar hij zag ook een voordeel van clustering: ,,Vroeger gingen de excellente civiel-studenten geodesie studeren. Zo’n situatie zou in de toekomst ook niet gek zijn.”

Ook in de andere nieuwjaarsspeeches natuurlijk veel aandacht voor de clustering en reorganisaties. Decaan Van Katwijk ( Technische Wiskunde en Informatica ) vroeg zich af of de plannen wel sporen met de reorganisatie op de eigen faculteit. Maar hij ziet het niet somber in: overtuigd vertelt hij dat de efficiëncy op zijn faculteit model zal staan voor de nieuwe TU-structuur. De TWI-efficiency is immers van hoog niveau.

De geluiden bij Industrieel Ontwerpen zijn niet veel anders. Decaan Dirken is vol vertrouwen. 1997 Wordt voor IO een jaar van veranderingen (opgaan in een superfaculteit). Maar: ,,Wij zijn al efficiënt en hebben het mooiste vak ter wereld! Dus daar komen wij doorheen en maken wij iets moois van”, aldus een optimistische Dirken.

Wat een verschil met Scheikundige Technologie en Materiaalkunde . ,,Het schip der faculteit verkeert nog steeds in stormachtig weer, en is zoekende naar een juiste koers voor de toekomst”, klonk het daar. STM kijkt terug op een vervelend jaar. ,,Een jaar van stagnatie, tegenslagen en toenemende onzekerheden.” Ook door de laag uitgevallen beoordeling van de visitatiecommissie ‘heeft de faculteit veel averij opgelopen’, meldde scheidend decaan Grievink in zijn lange rede, die hij afsloot met de hoop dat de faculteit in 1997 weer goede kansen worden gegund.

Moeilijke tijden zijn het ook voor de Nederlandse lucht- en ruimtevaart . Het afgelopen jaar stond in het teken van het failliet van Fokker. Volgens decaan Van Ingen van L&R is dat één van de belangrijke oorzaken van de terugval van het aantal eerstejaars studenten met bijna 25 procent. Toch lijkt het er volgens hem op dat het zwaar weer voor de vliegtuigindustrie ook ‘nieuw elan en ondernemingslust’ teweeg heeft gebracht.

Electrotechniek heeft het slechte tij weten te keren. Was het motto vorig jaar nog ‘zorgelijk maar stabiel’, dit jaar luidde de leus voor de nieuwjaarstoespraak ‘het behoud van veranderingsrichting: een kwestie van doorzetten en vastberadenheid’. Een strijdlustig motto, waaruit zelfvertrouwen spreekt. Met recht, houdt decaan Bakker zijn toehoorders voor. Door enkele structurele meevallers is de financiële situatie verbeterd.

Technische Bestuurskunde en WTM gingen in op hun aanstaande fusie. Volgens decaan Jochems (WTM) laat die nog even op zich wachten. September acht hij niet reëel. Hij pleit voor een zogenaamde ‘LAT-periode’ van enkele jaren, waarin TB en WTM kunnen ‘samenscholen’ en naar gemeenschappelijke woonruimte kunnen zoeken. Secretaris-beheerder Peerdeman van TB, die het nieuwe jaar al bij de Kerstlunch overdacht, bezag de fusie in termen van een mierenhoop, waarin twee soorten mieren moeten samenleven. Alleen door te ‘striduleren’ ofwel communiceren, kan de zwakste soort zich handhaven. ,,Nu zijn wij niet zo goed in communiceren, heb ik weleens vernomen. Vandaar dat het me zinvol lijkt om alvast wat te oefenen.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.