Onderwijs

Helft studenten besteedt minder dan 28 uur aan studiepunt

Achtentwintig uur studeren voor één studiepunt? Bij opleidingen als economie en rechten zijn studenten er meestal minder tijd aan kwijt, blijkt uit de jaarlijkse Studentenmonitor.


Bijna twintigduizend studenten beantwoordden de vragenlijst van onderzoeksbureau ResearchNed. Eén van de vragen ging over de studielast per studiepunt: hoeveel tijd besteden studenten aan hun vakken? Aan de universiteit heeft 52 procent minder tijd nodig ervoor staat (28 uur per ECTS). Slechts achttien procent zegt juist harder te moeten studeren.Hbo’ers gaat de studie nog iets makkelijker af: 57 procent antwoordt minder dan 28 uur nodig te hebben om een studiepunt te behalen. Slechts zestien procent zegt daarentegen harder te moeten werken.Aan de universiteit moeten studenten het hardst hun best doen in de studiesectoren landbouw, techniek en gezondheidszorg. Daarin besteedt ongeveer één op de vier studenten meer tijd per studiepunt. De ‘makkelijkste’ universitaire sectoren zijn onderwijs, economie, gedrag & maatschappij en rechten.In het hbo ligt dat iets anders. Daar behoort onderwijs juist tot de zwaarste opleidingen, samen met taal & cultuur, landbouw en opleidingen in de gezondheidszorg. Bij hbo-rechtenopleidingen schijnt niemand langer te moeten studeren dan de 28 uur die voor één studiepunt staat.Vooral aan de universiteit hoeven eerstejaars studenten minder hard te werken dan ouderejaars, blijkt uit de tabellen: 59 procent van de eerstejaars besteedt minder tijd per studiepunt, terwijl dat onder de ouderejaars slechts vijftig procent is. Dat verschil is in het hbo verwaarloosbaar.Allochtone studenten werken harder voor hun punten, zowel in het hbo als wo. Slechts 45 procent zegt minder dan 28 uur per studiepunt te besteden, terwijl dit onder hun autochtone medestudenten 56 procent is.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.