Kort

Hbo: lager collegegeld Oekraïense studenten

Hbo-studenten uit Oekraïne betalen het komende studiejaar evenveel collegegeld als Nederlandse studenten. De universiteiten hadden daar al eerder toe besloten. Normaal gesproken betalen studenten van buiten de Europese Economische Ruimte het instellingscollegegeld, dat vaak duizenden euro’s hoger is. Voor studenten uit Oekraïne wordt vanwege de oorlog met Rusland een uitzondering gemaakt. De verlaging geldt een jaar.

Het hoger onderwijs vraagt het kabinet al maanden om duidelijkheid over het collegegeld en de daarmee samenhangende studiefinanciering voor studenten uit Oekraïne. “Om onaanvaardbare situaties te voorkomen” hakten de universiteiten half mei de knoop zelf door, en nu volgen ook de hogescholen.

Intussen blijven de instellingen er bij de minister op aandringen dat hij de kosten compenseert die hiermee gemoeid zijn. Een beslissing daarover bleef tot nog toe uit. Ook willen ze een hogere tegemoetkoming voor hun steun aan studenten die door de oorlogssituatie in financiële problemen komen. In april stelde minister Dijkgraaf daar 2,3 miljoen euro voor beschikbaar, boven op een eerdere toezegging van 1 miljoen euro. (HOP, HC)

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.