Onderwijs

Hbo iets meer in trek

Het aantal vooraanmeldingen in het hbo ligt 1,4 procent hoger dan vorig jaar om deze tijd. Er hebben zich dertien procent minder deeltijdstudenten gemeld.
Als de voortekenen niet bedriegen kan het hbo opnieuw meer eerstejaars verwelkomen. De HBO-raad benadrukt dat het bij de vooraanmeldingen om voorlopige cijfers gaat waarin – net als vorig jaar in augustus – dubbeltellingen zitten. Ze zouden onvoldoende betrouwbaar zijn om voorspellingen te doen over de instroom per hogeschool.De sector gezondheid, waar de instroom in de voltijdse bacheloropleidingen de afgelopen tien jaar gestaag toenam van bijna vijfduizend naar bijna negenduizend, lijkt opnieuw flink te groeien: er hebben zich zeven procent meer belangstellenden gemeld.Minder zonnig zijn de verwachtingen in de pedagogische sector, met de lerarenopleidingen als grootste studies. Daar is het aantal vooraanmeldingen 7,7 procent lager. Ook de sociaal-agogische opleidingen boeten aan populariteit in, met 5,4 procent minder aanmeldingen. In 2009 groeide de instroom daar nog fors.Bij de deeltijdstudies in het hbo hebben zich dertien procent minder belangstellenden gemeld. Die daling is minder fors dan bij de universiteiten, waar de terugloop dertig procent is. Dat kan te maken hebben met de recente wetswijziging die bepaalt dat deeltijdstudenten even snel moeten afstuderen als voltijders, op straffe van de ‘langstudeerboete’. De PvdA wil die wetswijziging alsnog terugdraaien.

 

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.