Opinie

Harde knip (1)

‘Er is ook geen reden om aan te nemen dat de harde knip het verenigingsleven en commissiewerk belemmert’, beweert collegelid Paul Rullmann (Delta 16).

Hieruit blijkt dat Rullmann de gevolgen van de harde knip voor het studentenleven niet ziet. De Verenigingsraad (Vera) meent dat de harde knip een gevaar is voor het studentenleven én de ontwikkeling van de student.

Zowel studenten als de TU Delft willen dat een mastertitel van de universiteit garant staat voor een hoog opgeleide, breed georiënteerde ingenieur. Of de harde knip een studiestimulans zal zijn voor de slecht studerende studenten van de TU Delft is nog maar de vraag. Zeker is dat actieve studenten die goed studeren en daarnaast actief zijn in een van de Delftse studentenorganisaties, door deze maatregel gedupeerd worden.

We veronderstellen dat deze actieve, goed studerende student, in staat is een goede studieplanning te maken. Met de harde knip in het vooruitzicht, zal deze student minder snel het risico op studievertraging willen lopen. Een kleine vertraging (zoals commissiewerk) met de harde knip betekent immers een vertraging van een halfjaar. Het aantal studenten dat bereid zal zijn om een commissie of bestuur te doen, zal aanzienlijk afnemen. Studenten zullen minder actief worden op verenigingen. De student die zich wil ontwikkelen, krijgt minder kans om dit daadwerkelijk te doen.

Het college stelt dat de studietijd door de invoer van de harde knip verkort wordt. Indien dit het geval is, betekent dit dat er minder tijd over is voor studenten om zich naast hun studie te ontwikkelen. Op dit punt draagt de harde knip niet bij aan de vorming van een breed ontwikkelde ingenieur, integendeel! Delft als studentenstad en het imago van de Delftse ingenieur zullen hier ernstig onder lijden.

Roderick Gort is voorzitter van het dagelijks bestuur van de Verenigingsraad Delft 2006 (Vera).

‘Er is ook geen reden om aan te nemen dat de harde knip het verenigingsleven en commissiewerk belemmert’, beweert collegelid Paul Rullmann (Delta 16). Hieruit blijkt dat Rullmann de gevolgen van de harde knip voor het studentenleven niet ziet. De Verenigingsraad (Vera) meent dat de harde knip een gevaar is voor het studentenleven én de ontwikkeling van de student.

Zowel studenten als de TU Delft willen dat een mastertitel van de universiteit garant staat voor een hoog opgeleide, breed georiënteerde ingenieur. Of de harde knip een studiestimulans zal zijn voor de slecht studerende studenten van de TU Delft is nog maar de vraag. Zeker is dat actieve studenten die goed studeren en daarnaast actief zijn in een van de Delftse studentenorganisaties, door deze maatregel gedupeerd worden.

We veronderstellen dat deze actieve, goed studerende student, in staat is een goede studieplanning te maken. Met de harde knip in het vooruitzicht, zal deze student minder snel het risico op studievertraging willen lopen. Een kleine vertraging (zoals commissiewerk) met de harde knip betekent immers een vertraging van een halfjaar. Het aantal studenten dat bereid zal zijn om een commissie of bestuur te doen, zal aanzienlijk afnemen. Studenten zullen minder actief worden op verenigingen. De student die zich wil ontwikkelen, krijgt minder kans om dit daadwerkelijk te doen.

Het college stelt dat de studietijd door de invoer van de harde knip verkort wordt. Indien dit het geval is, betekent dit dat er minder tijd over is voor studenten om zich naast hun studie te ontwikkelen. Op dit punt draagt de harde knip niet bij aan de vorming van een breed ontwikkelde ingenieur, integendeel! Delft als studentenstad en het imago van de Delftse ingenieur zullen hier ernstig onder lijden.

Roderick Gort is voorzitter van het dagelijks bestuur van de Verenigingsraad Delft 2006 (Vera).

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.