Campus

‘Groene energie moet niet te veel geld kosten’

Hoe voorzien we in onze energiebehoefte als de TU tweehonderd jaar bestaat? IO-student en JOVD Delft-lid Stijn de Vreede discussieert er woensdag over tijdens een verkiezingsdebat bij Industrieel Ontwerpen.

Hoe zie jij je rol als JOVD-lid bij een debat over energie en klimaat in 2042?
“We zijn kritisch op milieubeleid: vaak is niet zeker of het resultaat zal hebben. Er is veel hypocrisie. Bedrijven en organisaties laten graag zien dat ze groen en duurzaam zijn, maar sommige duurzaamheidsdoelen hebben een keerzijde. De elektrische auto wordt bijvoorbeeld gepresenteerd als een groen vervoersmiddel, terwijl de productie nog niet erg duurzaam is. De materialen zijn niet erg renewable en het gewicht is veel groter dan van een normale auto. We moeten elektrisch rijden dus niet per definitie zien als een oplossing van een probleem.”

Een van de debaters tijdens het aankomende debat, Gjalt Annega van Fossil Free TU Delft, roept de universiteit op om altijd uit te dragen dat we naar een fossielvrije toekomst moeten. Goed plan?
“Je moet zeker naar een niet-fossiele toekomst, maar dat moet je doen door goede, nieuwe en vooral goedkope alternatieven te vinden voor de huidige technieken. Universiteiten moeten de ingenieurs daarvoor opleiden, maar technische aardwetenschappen moet niet stoppen met onderzoek naar fossiele technieken. Onderzoek richt zich nu bijna alleen maar op het efficiënter maken van de winning en het schoner opwekken van energie. Als je dat onderzoek gaat uitsluiten, zal het ergens anders worden gedaan óf het zal niet per definitie schoner worden.”

Wel of geen fossiele brandstoffen in de toekomst?
“We hebben ze nog nodig, je kunt niet van de ene op de andere dag overschakelen naar een volledig fossielvrije toekomst. Ik ben geen tegenstander van duurzame energie, maar ik vind het belangrijk dat een overstap goed gebeurt. En dat het de samenleving niet veel geld zal kosten, anders neemt het draagvlak voor groenere energie af. Kijk naar Duitsland. Daar hebben ze grote investeringen gedaan in windenergie, maar er is geen goed netwerk. Als het niet waait, moet je dat opvangen. Kolencentrales zou je dan steeds aan en uit moeten zetten en dat zorgt juist voor veel vervuiling.”

Wat vind je van de stelling van Fossil Free TU Delft dat het in de toekomst niet meer acceptabel is om onderzoek door fossiele-brandstofbedrijven te laten sponsoren?
“Als het in de toekomst efficiëntie stimuleert en minder vervuilend is, heb ik daar op zich geen moeite mee. Het is belangrijk dat de universiteit zich daarin niet laat sturen door bijvoorbeeld oliemaatschappijen. Ik vind dat maatschappijen als Shell meer mogen investeren in nieuwe technieken. Grote bedrijven maken graag duidelijk dat ze schoon zijn. Toen ik een baantje had op Schiphol bij een niet nader te noemen afhandelaar, lanceerden ze met veel bombarie elektrische pushback trucks: vrachtwagentjes die vliegtuigen terugduwen. Dat waren eerst grote dieselapparaten die veel uitstootten. Alle logo’s van het bedrijf werden vervangen door een groen logo. Na een week werden die elektrische trucks bijna niet meer gebruikt, omdat de halflege accu’s niet genoeg kracht meer hadden. Met diesel heb je dat tot de laatste druppel. Als het over tien jaar werkt, is dat winst. Investeer daarom in de breedte en niet alleen in technieken die nog niet goed werken. Daar ligt een rol voor de TU Delft.”

Hoe moet de TU in 2042 voorzien in haar energiebehoefte?
“Als alles meezit, denk ik dat het kan met behulp van diverse soorten energie. Positief ingeschat, zou het kunnen dat ongeveer zestig procent uit windenergie en zonnecollectoren kan. Maar je zult toch pieken in de winter moeten opvangen en dan geloof ik in of een duurzame vorm van kernenergie of desnoods gas. Er wordt altijd gezegd dat Nederland erg achterloopt op energietransitie, maar er worden windmolenparken op zee gebouwd en de Nederlandse filtertechnieken in kolencentrales lopen voor op de rest van de wereld. De kolencentrales op de Maasvlakte stoten minder uit dan die in Oost-Europa.”

Verkiezingsdebat TU Delft 175: energie en klimaat in 2042, georganiseerd door Studium Generale en TU Delft Debating Club, woensdag 15 februari van 12.45 uur – 13.45 uur, faculteit Industrieel Ontwerpen.

Het panel bestaat uit: Gjalt Annega (Fossil Free TU Delft), Leendert Verhoef (Green Office TU Delft), Stijn de Vreede (JOVD Delft) en Jorino van Rhijn (moderator, TU Delft Debating Club)


Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.