Onderwijs

​Groen onderwijs blijft bij Economische Zaken

Het ministerie van Economische Zaken blijft de verantwoordelijkheid houden voor Wageningen Universiteit en de agrarische hogescholen. Het kabinet ziet geen reden om de ‘groene’ opleidingen naar het ministerie van Onderwijs te schuiven.

Vrijwel al het onderwijs valt onder het ministerie van, inderdaad, Onderwijs. Het groene onderwijs is een uitzondering: het hoort van oudsher bij het ministerie van Landbouw, dat is opgegaan in het ministerie van Economische Zaken. Het kabinet vindt dit geen probleem, blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet reageert op een discussie die vorig jaar werd aangezwengeld. De universiteit trekt steeds meer studenten, terwijl het budget niet hard genoeg meegroeit. “We kunnen de groei niet meer betalen”, zei bestuurder Tijs Breukink onlangs tegen universiteitsblad Resource.

Dat komt doordat Economische Zaken een eigen regel hanteert: het budget groeit nooit meer dan twee procent, ook al komen er nog zoveel studenten bij. Het ministerie van Onderwijs, waar de overige universiteiten onder vallen, hanteert andere regels. Dus daalden de afgelopen jaren de uitgaven aan ‘groene’ studenten, terwijl de uitgaven aan andere studenten omhoog gingen.

Geen probleem, stellen de minister van Onderwijs en de staatssecretaris van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. EZ betaalt nog steeds genoeg. Want in het verleden kreeg het groene onderwijs meer geld dan de rest. De bekostiging is nu gewoon in evenwicht gekomen. Vergeleken met de technische universiteiten is er nauwelijks meer een verschil in de bekostiging per student. De ministeries willen wel hun werkwijzen ‘harmoniseren’, aldus de brief, maar veel verder willen ze niet gaan.

Toch lijkt het ministerie van EZ enigszins geprovoceerd door de kritiek. Het ministerie wil duidelijk maken waarom het de verantwoordelijkheid heeft over het groene onderwijs. Het belooft meer aandacht te geven aan “de vakinhoudelijke verantwoordelijkheid voor het groen onderwijs, de departementale beleidsdoelen en de samenwerking binnen de ‘gouden driehoek’ van bedrijfsleven, onderwijs en overheid”.

Ook wil EZ samen met onderwijs en bedrijfsleven werken aan een “vakinhoudelijke visie op de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en op de bijdrage van het groen onderwijs aan economische en maatschappelijke opgaven”.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.