Onderwijs

Groeiend aantal promoties aan TU

Het aantal promoties aan de TU neemt toe. In 2012 waren het er nog 303 het jaar erna waren het er al vijftig meer, zo blijkt uit het Jaarverslag Graduate School 2012-2013.


Het aantal inschrijvingen bij de graduate school nam ook toe: van 325 in 2012 naar 390 in 2013. Op 31 december 2013 telde de TU in totaal 2571 promovendi. Tweederde (1720) komt uit het buitenland en ruim een kwart (725) is vrouw. 


Tot zover even de cijfers. De TU begon in januari 2012 met de graduate school, die door betere begeleiding en scholing zou moeten voorkomen dat promovendi voortijdig uitvallen. Die begeleiding begint al bij het intakegesprek met informatie over het promotiereglement en -proces en over vereisten bij het doctoraal onderwijs.


Twee jaar na de start van de graduate school blijkt uit een klanttevredenheidsonderzoek over dit gesprek dat promovendi het als zeer nuttig ervaren. Er waren echter ook promovendi die een taalbarrière ervoeren of andere verwachtingen van het gesprek hadden, of vonden dat ze een overdaad aan informatie kregen.


Sinds maart 2012 monitort de TU individuele promotietrajecten, zodat bekend is welke promovendus waar promoveert, bij wie, op welk onderwerp en met welke financiering. Daarmee is te zien hoe ver de promovendus in zijn promotietraject is en welke resultaten hij heeft behaald voor zijn doctoraal onderwijs.


Dat onderwijs bestaat uit zo’n zestig verschillende cursussen waaruit promovendi een persoonlijk trainingsprogramma samenstellen waarvoor ze 45 punten moeten halen. De ervaringen uit het eerste jaar (2012) leidden ertoe dat een aantal cursussen vaker werd georganiseerd, dat er nieuwe cursussen bijkwamen en dat er cursussen werden stopgezet omdat ze niet aan de vraag voldeden.

Ook kwamen er cursussen voor gevorderden en moesten trainers zich voortaan onderscheiden in een pitchronde voordat ze een nieuwe cursus mochten organiseren.


In 2014 kijkt de TU of verschillende modules geclusterd zijn aan te bieden en wil zij een beter overzicht van discipline-gerelateerde cursussen en online onderwijs. Promovendi moeten meer inzicht krijgen in hoe anderen de cursus hebben ervaren. Elk kwartaal komt er een overzicht op blackboard met kwalitatieve informatie over de gegeven cursussen.


De graduate school heeft een voltijds psycholoog die promovendi, mentoren en supervisors ondersteunt en trainingen verzorgt. Het afgelopen jaar steeg het aantal cursussen van drie naar vier en besteedde de psycholoog meer aandacht aan interculturele communicatie. Er kwam meer aanbod voor supervisors en mentoren. Daarmee blijkt de TU binnen Nederland voorop te lopen, aldus het jaarverslag.


Zaken waarvoor promovendi het meest bij de psycholoog aanklopten zijn: emotionele steun, (rouw)verwerking, levensvragen, doorbreken van probleemgedrag zoals uitstellen en vermijden, en herstel van energie en concentratie.


Tot slot is er ook een loopbaanadviseur voor promovendi. Zij kunnen vier trainingen en een individueel adviestraject volgen. In 2012 en 2013 waren er 75 respectievelijk 65 trajecten. De verhouding nationaal-internationaal is 1 op 7. Gemiddeld waren er twee loopbaangesprekken per cliënt. Het aanbod aan trainingen wordt dit jaar uitgebreid.

 


Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.