Campus

‘Groeien mag alleen als er voldoende goede studentenhuisvesting is’

Studium Generale en Delta houden op dinsdag 9 mei een theaterdialoog over de groeiplannen van de TU. Delta vroeg drie panelleden alvast naar hun positie.

Studium Generale en Delta organiseren een theaterdialoog over de groeiplannen van het college van bestuur (Foto: Thijs van Reeuwijk)

Voor het evenement The Colossal Campus op 9 mei hebben Delta en Studium Generale panelleden vanuit verschillende hoeken uitgenodigd. Delta sprak met student Marten Leenders, buurtbewoner Julian Gommers en docent Claudia Werker. Leenders is voorzitter van de studentenraad, Gommers is betrokken bij een buurtvereniging en Werker is lid van de ondernemingsraad. Allen spreken hier op persoonlijke titel. Ook de Leidse professor Remco Breuker zit in het panel. Hij geeft zijn visie in dit interview

Student Marten Leenders: ‘TU moet alert zijn op studentenwelzijn’ 
Ik zie de groeiplannen als een soort blanco vel: er zijn allerlei kansen en die kunnen we als studenten helpen invullen. Denk aan nieuwe interdisciplinaire opleidingen of nieuwe potentiële vormen van samenwerking zoals met de Rotterdamse haven. Het heeft wat aandringen vanuit de studentenraad gekost, maar inmiddels praten we als studenten mee als volwaardige partij. Terecht: we zijn immers met 28 duizend studenten tegenover zo’n zesduizend medewerkers. Dat maakt ons een belangrijke stem die je als universiteit niet mag vergeten bij het vormgeven van toekomstplannen.

Naast die kansen zie ik risico’s voor studentenwelzijn, onderwijskwaliteit, studentenhuisvesting en de Delftse identiteit. De plannen mogen niet ten koste gaan van het persoonlijke contact tussen studenten en docenten. Meer studenten leidt mogelijk tot minder docenten per student en dus minder persoonlijk onderwijs. De TU moet haar uiterste best doen om voldoende personeel te werven. Bovendien hébben we al een welzijnsprobleem: studenten hebben het psychisch moeilijk terwijl de wachtlijst bij studentenpsychologen lang is. Meer studenten betekent dus dat er ook meer studentpsychologen moeten komen om te voorkomen dat studentenwelzijn nog verder keldert. Persoonlijk onderwijs hangt hier nauw mee samen. Ook huisvesting blijft problematisch: het kamertekort is al groot en welke invloed heeft groei hierop? Daar moet de universiteit alert op blijven en waar mogelijk maatregelen nemen.

Julian Gommers.

Buurtbewoner Julian Gommers: ‘TU moet meer doen aan voorlichting van studenten’ 
Blijft de balans tussen stad en universiteit bewaard? Dat moet de universiteit zich voortdurend afvragen nu ze groeiplannen heeft. In mijn ogen is de balans nog goed, maar er zijn buurtbewoners die er anders over denken. Je merkt dat het her en der wringt: studenten en Delftenaren wonen in dezelfde wijk en dat vaak in panden die daar niet geschikt voor zijn. Denk aan de slecht geïsoleerde rijtjeshuizen die zijn opgesplitst in meerdere studentenkamers of woningen. Dit zorgt voor geluidsoverlast. In plaats van een huilende baby hebben Delftenaren nu studenten naast zich die soms tot diep in de nacht vrienden over de vloer hebben. Dat leidt tot irritatie. Dat is jammer, want zo komen Delftenaren en studenten tegenover elkaar te staan, terwijl we uiteindelijk samen in deze stad wonen en samen verder moeten. De TU moet zich meer inzetten voor goede studenthuisvesting.  

“Ik denk dat groei an sich niet zozeer het probleem is en dat de huidige problemen niet worden opgelost door alle studenten weg te sturen of ze allemaal op één plek te laten wonen. De universiteit moet juist meer inzetten op voorlichting van studenten. Wie in de binnenstad woont, merkt dat ze niet altijd voldoende sociale voelsprieten hebben om te beseffen dat het niet oké is om midden in de nacht in een woonwijk veel lawaai te maken. Voor internationale studenten die hier komen, heeft de TU een kort programma waarin ze basics over de Nederlandse samenleving leren. Je kunt iets soortgelijks doen voor álle studenten en dan gericht op het samenleven met anderen in Delft. Nederlandse eerste- tweede- en derdejaars moet je kortom als universiteit wijzen op het feit dat er nog meer mensen in Delft wonen en dat die een ander leefritme hebben.

Claudia Werker.

Docent en onderzoeker Claudia Werker: ‘Wie wil groeien, moet ook nadenken over krimp’

“Het meest belangrijk vind ik dat de TU goed in kaart brengt of de beoogde groei er daadwerkelijk komt en zal aanhouden. Helaas kunnen we niet zo ver in de toekomst kijken als we willen. Kijk naar arbeidsmarktprognoses, zoals die van het Research Centre for Education and the Labour Market van de Universiteit van Maastricht. Die gaat niet verder dan 2026. Dat is trouwens normaal. Arbeidsmarktprognoses gaan doorgaans niet verder dan vijf of tien jaar omdat bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen op de lange termijn niet goed te voorspellen zijn. 

“Daardoor weet je niet hoeveel ingenieurs op de lange termijn nodig zijn, terwijl je met meerdere campussen voor een periode van zeker twintig tot dertig jaar bezig bent. Wat als, ik noem maar een voorbeeld, ChatGPT het programmeerwerk overneemt en we daardoor minder studenten informatica nodig hebben? Maak dus ook krimpscenario’s. Om krimp op te kunnen vangen, heb je op allerlei vlakken een flexibele schil nodig. Leg bijvoorbeeld vast dat je voor een gedeelte van de nieuwe gebouwen huurcontracten voor maximaal tien jaar aangaat. En pas het personeelsbeleid qua leeftijdsopbouw dusdanig aan dat je het bij krimp kunt terugbrengen via natuurlijk verloop in plaats van gedwongen ontslagen.”

  • Marten Leenders studeert werktuigbouwkunde en is dit jaar voorzitter van de centrale studentenraad. Hij zat in een adviesgroep over de universitaire groeiplannen.
  • Julian Gommers is buurtbewoner in Delft, staat op plek nummer 13 voor gemeenteraadspartij Stip en was voorheen actief betrokken bij een buurtvereniging. Hij is die betrokkenheid nu aan het afbouwen. Hij studeerde zo’n twee jaar geleden af aan de Haagse Hogeschool en ervaart nu dagelijks hoe het is om te wonen in een stad waar de universiteit zo sterk aanwezig is.
  • Claudia Werker is universitair hoofddocent economie van technologie en innovatie bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM). Werker is een expert op het gebied van (regionale) innovatieve ecosystemen, en bestudeert met name de rol van academici aan (technische) universiteiten binnen die systemen. Ze werkt sinds 2007 bij de TU Delft. Ze is vice-voorzitter van de ondernemingsraad.
Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.