Campus

‘Groei internationale studenten vlakt af’

Het aantal buitenlandse studenten in het hoger onderwijs steeg dit collegejaar met 7 procent ten opzichte van vorig jaar, meldt Nuffic: veel minder dan in eerdere jaren.

In Delft nam het aantal internationale studenten toe met 6 procent. (Foto: Justyna Botor)

De basisbeurs, de Brexit en de oorlog in Oekraïne speelden daarbij volgens Nuffic een rol een rol. Nuffic is de internationaliseringsorganisatie voor het onderwijs.

Ruim 122 duizend buitenlandse studenten volgen een volledige opleiding in Nederland. Dat is 7 procent meer dan vorig jaar, blijkt uit het jaarlijks terugkerende Nuffic-onderzoek. Het is een trendbreuk met eerdere jaren. Vorig collegejaar bedroeg het groeipercentage nog 12 procent. Het gaat hier om landelijke cijfers en zowel universiteiten als hogescholen tellen mee.

Aan de TU Delft nam het aantal internationals volgens de Nuffic-cijfers toe met 6,1 procent: van 6.344 internationale studenten tijdens vorig collegejaar naar 6.733 dit collegejaar. Wie de collegejaren 2020-21 en 2021-2022 met elkaar vergelijkt, ziet dat het aantal Delftse internationals toen met 8,6 procent groeide.

Brexit en de Oekraïne-oorlog
De vraag is of de landelijke afremmende groei zich doorzet. Als een van de redenen geeft Nuffic namelijk dat sommige internationals net als Nederlandse studenten liever volgend collegejaar aan hun studie beginnen, zodat ze gebruik kunnen maken van de nieuwe basisbeurs.

Volgens het rapport maakt de Brexit het voor Britse studenten onaantrekkelijker om in Nederland te studeren. Dit collegejaar volgen ruim 1.800 Britten een opleiding in Nederland, een afname van 42 procent ten opzichte van de periode voor de Britse uittreding uit de Europese Unie. Het Verenigd Koninkrijk stond eerder in de top tien, maar is nu gezakt naar de zeventiende plaats.

Ook andere ontwikkelingen spelen een rol. Zo leidde de Russische invasie in Oekraïne tot een stijging van het aantal Oekraïense studenten in Nederland. Het zijn er nu 1.059, dat is 47 procent meer dan in 2021-22.

Top vijf
Het Nederlandse hoger onderwijs is nog altijd het meest in trek bij Duitse studenten. Italië is opnieuw de nummer twee, gevolgd door China en Roemenië. Nieuw in de top vijf is Spanje, dat België van de vijfde plaats verdringt.

Van alle studenten in het hoger onderwijs is nu 1 op de 7 internationaal. Ze komen uit 167 verschillende landen en een kwart van hen uit de Europese Economische Ruimte. Het VK en Zwitserland horen daar bijvoorbeeld niet bij. Zo’n 85 duizend internationale studenten gaan momenteel naar de universiteit en bijna 37 duizend volgen een studie aan een hogeschool.

Meer regie
De Universiteit van Amsterdam telt in absolute aantallen nog altijd de meeste internationals. Fontys is de enige hogeschool in de top tien. Maar relatief staat de Universiteit Maastricht bovenaan: daar is meer dan de helft van de studentenpopulatie international. De TU Delft is goed voor een zevende plek. In de top tien met relatieve aantallen zijn alleen de opleidingen met 2.000 studenten of meer opgenomen.

In de afgelopen twee decennia is het aantal internationale studenten verdubbeld. De politiek moedigt de komst van internationale studenten niet langer aan. Met een nieuwe wet wil onderwijsminister Robbert Dijkgraaf de toestroom van internationale studenten in banen leiden. Hij stuurt aan op meer centrale regie en ziet graag dat buitenlandse studenten een beetje Nederlands leren.

  • Critici brengen de groei van internationale studenten regelmatig in verband met overvolle collegezalen en tekorten aan studenthuisvesting. Uit onderzoek van Delta blijkt dat dit laatste niet klopt. De afgelopen drie jaar is er nagenoeg geen studentenhuisvesting in Delft bij gekomen.
HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.