Onderwijs

Grenzen aan de groei bij TU?

Wil de TU Delft maximaal 25 duizend studenten? En groei beheersen door te selecteren? Of toch niet? Het nieuwe Instellingsplan roept vragen op bij de medezeggenschap.

Studentenaantallen stijgen aan de TU. (Foto: Thomas Zwart)

Zeven jaar geleden telde de campus nog 17 duizend studenten, vorig jaar waren dat er een kleine 22 duizend. Naar verwachting houdt die groei de komende jaren aan. Op zich een teken van succes, schrijft het college van bestuur in het nieuwe Instellingsplan ‘Impact voor een betere samenleving’.


En dan komt het, voor wie verder leest: ‘Maar het heeft ook negatieve gevolgen, aangezien tegelijkertijd onze (financiële) middelen dalen en het hierdoor een grote uitdaging is om de kwaliteit van ons onderwijs op niveau te houden. Wij zijn van mening dat we nog kunnen groeien tot circa 25 duizend studenten, maar dat we dan de maximale grootte bereikt hebben die past bij onze identiteit en omgeving.’


Studenten willen passage schrappen


‘Maximale grootte’. Dat mocht wel worden geschrapt, vonden studenten in een overleg van de Gemeenschappelijke Vergadering (studentenraad en ondernemingsraad) met het college, afgelopen donderdag. Zij zagen het getal liever gebracht als ‘scenario met aannames’.  “Bij jullie riekt dat getal naar selectie”, zei collegelid Anka Mulder, die overigens eind dit jaar vertrekt bij de TU Delft, “maar wij willen dat getal duidelijk hebben voor onze campusstrategie.”


Mulder zei dat de maximale grootte te maken had met het formaat universiteit dat past bij de stad, gezien ook het beleid van de gemeente om verkamering tegen te gaan. Collegevoorzitter Tim van der Hagen stelde voor om er dan van te maken: ‘(…) gezien de financiering te kunnen groeien tot circa 25 duizend studenten.’


‘De discussie over wiskunde-B is nog niet afgerond’


De weerstand zat hem bij de studenten echter niet zozeer in het getal, maar inderdaad in de angst voor selectie. De volgende zin in het Instellingsplan luidt namelijk: ‘We zijn voornemens de groei de komende jaren beter te beheersen en te streven naar een waardevolle diversiteit aan studenten en een goede balans tussen Nederlandse en internationale studenten.’


Maar over selecteren of niet-selecteren staat ‘expres niets’ in het Instellingsplan, zei Mulder, ‘omdat dat nog moet worden besproken’. “Ik ben geen voorstander van selectie aan de poort, maar wel van zo vroeg mogelijk crystal clear zijn over de vraag of studenten hun opleiding hier kunnen afronden”, zei Mulder. “De discussie over wiskunde (minimaal een 7 als ingangseis, red.) is nog niet afgerond. Ik wil niet in het plan zetten dat wij daar nooit naar gaan kijken.”


De discussie wordt half oktober vervolgd.

Nieuwsredacteur Connie van Uffelen

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

c.j.c.vanuffelen@tudelft.nl

Comments are closed.