Onderwijs

Graduate school toetst aanstellingen promovendi

Alle promovendi krijgen een aanstelling voor vier jaar. Uitzonderingen op die regeling worden voortaan door de graduate school getoetst.

Dat is de uitkomst van een overleg tussen de ondernemingsraad (or) en het college van bestuur, op 18 december. De or vindt de regeling die per 1 januari is ingegaan een goed plan.

Het college wil niet dat faculteiten werken met aanstellingen van één plus drie jaar of anderhalf plus tweeënhalf jaar. Geld mag niet de reden zijn dat een promovendus zijn promotie niet kan afmaken. “Wij starten alleen een promotietraject als er voldoende geld is”, zei rector Luyben.

Luyben zei dat het aantal aanmeldingen bij de graduate school op een gegeven moment leek terug te lopen. Mensen meldden zich, na een aantal jaren onderzoek buiten de graduate school om, alsnog aan om te promoveren. “Ik heb toen gezegd dat als er een spelletje wordt gespeeld, de promotor dan niet de promotor wordt”, zei Luyben.

De rector wil namelijk dat iedere promovendus het vierjarig traject met doctorale educatie van de graduate school doorloopt. “Mensen zitten te rommelen met aanstellingen. Promovendi mogen daar niet de dupe van worden.” Luyben zei dat zijn waarschuwing tot een aanzienlijke stijging van de aanmeldingen bij de graduate school had geleid.

De or vroeg zich af hoe het zit met een student die een beurs van drie jaar van een organisatie krijgt en het vierde jaar een aanstelling van de TU? Is die aanstelling dan voor vier jaar? En hoe moet het met een promotietraject waarbij een masterstudent zijn laatste masterjaar gebruikt als eerste promotiejaar? De or pleitte voor een mechanisme om met dergelijke situaties om te gaan. Volgens Luyben moet de graduate school zulke uitzonderingssituaties steeds bekijken en oplossen. Desgevraagd zei hij dat dit niet betekent dat de graduate school financieel meer invloed krijgt.

De regeling is alleen voor mensen die aangesteld worden bij de TU, niet voor bursalen (promovendi met een beurs). En ze geldt niet met terugwerkende kracht. “We gaan niets in contracten veranderen”, zei Luyben. “Voor mensen met een tweejarig onderzoekscontract die gaan promoveren geldt: vier jaar.” 

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.