Onderwijs

Gezamenlijke vergadering mondt uit in geschil

De eerste gezamenlijke vergadering van personeel, studenten en cvb heeft vorige week een geschil opgeleverd. In de bijeenkomst kwam slechts één agendapunt ter sprake: het reglement voor de gemeenschappelijke vergadering (GV).

Het personeel en de studenten hadden kritiek op de bevoegdheden die het college hun had toebedacht. Met name de studenten hielden vast aan hun eis voor jaarlijkse inspraak in de financiële schema’s, een onderdeel van het instellingsplan. Het college wilde daar niet op ingaan. De studentenraad bleef bij monde van Rikje Okker (Aag) en Mieke de Schepper (Oras) vasthoudend en de steun van Demokratisch Beleid betekende een meerderheid voor hun standpunt. Daardoor kwam er geen instemming voor het reglement en was het eerste geschil tussen cvb en de GV een feit.

Het college van bestuur vraagt de raad van toezicht nu te bemiddelen in het geschil. Als dat niet lukt wordt de zaak voorgelegd aan de geschillencommissie in Woerden, waar het cvb ook al tegenover de studentenraad van de faculteit Techniek, Bestuur en Management staat.

Zowel studenten als personeel hebben wettelijk gezien instemmingsrecht over het instellingsplan, waarin het college tweejaarlijks zijn plannen neerlegt. Daar hoort ook een financieel plaatje bij. De GV mag daar een oordeel over vellen. Maar in tussenliggende jaren, als de financiële meerjarenschets zónder instellingsplan verschijnt, wil het college de GV niet raadplegen. De studenten beweren dat deze inspraak wel beloofd is door het college.

De GV kwam vorige week niet meer toe aan de behandeling van het Bestuurs- en Beheersreglement (BBR). Tijdens de voorbereidingen was duidelijk geworden dat dit BBR ook op weinig steun kan rekenen, maar van afkeuring, zoals Delta vorige week meldde, kwam het nog niet.

In de bijeenkomst kwam slechts één agendapunt ter sprake: het reglement voor de gemeenschappelijke vergadering (GV). Het personeel en de studenten hadden kritiek op de bevoegdheden die het college hun had toebedacht. Met name de studenten hielden vast aan hun eis voor jaarlijkse inspraak in de financiële schema’s, een onderdeel van het instellingsplan. Het college wilde daar niet op ingaan. De studentenraad bleef bij monde van Rikje Okker (Aag) en Mieke de Schepper (Oras) vasthoudend en de steun van Demokratisch Beleid betekende een meerderheid voor hun standpunt. Daardoor kwam er geen instemming voor het reglement en was het eerste geschil tussen cvb en de GV een feit.

Het college van bestuur vraagt de raad van toezicht nu te bemiddelen in het geschil. Als dat niet lukt wordt de zaak voorgelegd aan de geschillencommissie in Woerden, waar het cvb ook al tegenover de studentenraad van de faculteit Techniek, Bestuur en Management staat.

Zowel studenten als personeel hebben wettelijk gezien instemmingsrecht over het instellingsplan, waarin het college tweejaarlijks zijn plannen neerlegt. Daar hoort ook een financieel plaatje bij. De GV mag daar een oordeel over vellen. Maar in tussenliggende jaren, als de financiële meerjarenschets zónder instellingsplan verschijnt, wil het college de GV niet raadplegen. De studenten beweren dat deze inspraak wel beloofd is door het college.

De GV kwam vorige week niet meer toe aan de behandeling van het Bestuurs- en Beheersreglement (BBR). Tijdens de voorbereidingen was duidelijk geworden dat dit BBR ook op weinig steun kan rekenen, maar van afkeuring, zoals Delta vorige week meldde, kwam het nog niet.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.