Onderwijs

Gewogen loting bij L&R van de baan

De TU stelt de numerus fixus voor de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek een jaar uit. De faculteit gaat decentrale selectie voorbereiden voor collegejaar 2012-2013.


Gewogen loting voor eerstejaars studenten die volgend jaar Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (L&R) willen studeren, is van de baan. De procedure voor deze loting is ongunstig voor buitenlandse studenten en Nederlandse studenten met een internationaal baccalaureaat. “Dat risico willen we niet lopen”, zegt collegelid Paul Rullmann.


De lotingprocedure is volgens het college van bestuur (cvb) gericht op Nederlandse studenten en het Nederlandse ritme van diploma’s krijgen. “In het buitenland heb je je diploma nog niet op het moment dat je het hier moet inleveren om je visum en huisvesting te regelen”, zegt Rullmann. “De uitslag van de loting is te laat om op tijd een visum en kamer te regelen.”

De TU heeft daarom contact opgenomen met de ministeriële Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), maar die is volgens Rullmann niet in staat om de regels op korte termijn om te buigen. “DUO heeft ons aangeraden om dit probleem op te pakken via decentrale selectie. De faculteit heeft nu goed de tijd om uit te zoeken hoe.”


Bij decentrale selectie kan de faculteit zelf selecteren, maar niet op cijfers. “Daarvoor is nu juist de gewogen loting”, zegt Rullmann. Bij die loting komen internationale studenten automatisch in de lotinggroep van studenten met een gemiddeld eindcijfer van 7 tot 7,5 omdat zij een niet-regulier diploma hebben. Buitenlandse studenten scoren echter vaak hoger bij L&R.


De faculteit denkt nu aan een maximum aantal eerstejaars van 440. Dat is ongeveer gelijk aan het aantal instromers van het huidige collegejaar. Volgens onderwijsdirecteur Aldert Kamp is dat het maximum wat L&R aankan.

Argumenten voor dit maximum zijn volgens Kamp dat er nu een ‘extreem hoge student-stafratio’ is van 27 studenten per vaste wetenschapper. “Dat is het hoogst van alle faculteiten binnen de TU”, zegt Kamp. “Als je naar 28 tot 30 studenten per wetenschapper gaat, komen sommigen nauwelijks aan onderzoek toe.”


Daar komt bij dat de faculteit logistiek 440 eerstejaars kwijt kan. “Uitgaande van een doorstroom van driekwart naar het tweede jaar passen deze studenten net in de collegezalen”, aldus Kamp.

Momenteel komt 25 tot 30 procent van de studenten bij L&R uit het buitenland. Veelal uit België en Duitsland. Kamp denkt dat die studenten massaal afhaken bij gewogen loting.


De faculteit wil nu een methode zoeken om per 2012 alleen buitenlandse studenten decentraal te selecteren, maar zoekt nog uit of dat mag. “Die vraag ligt nu bij DUO”, zegt Kamp.

L&R wil buitenlandse studenten een eerlijker kans geven dan bij gewogen loting, maar wil niet uitkomen op meer dan de huidige 25 procent. “Het is moeilijk uit te leggen als Nederlandse studenten massaal afgewezen worden, terwijl buitenlandse studenten geen belasting betalen.” Volgende week neemt het cvb een besluit over de hoogte van de numerus fixus bij zowel Bouwkunde als Industrieel Ontwerpen. Die fixi moeten, via gewogen loting, wel het komende collegejaar ingaan.

De Mooie Mannen Commissie van de studievereniging van Technische Aardwetenschappen komt met alweer de negende editie van de Mijnbouw Mannen Kalender. De kalender is in de jaren negentig in het leven geroepen door een clubje studentes uit protest dat er geen vrouwen werden gevraagd voor de commissies en het bestuur van de vereniging. Inmiddels gebeurt dit wel, maar de kalender blijft, als traditie, bestaan. De nieuwe kalender is geldig voor 2010 en 2011 en de verkoop start op 16 december. Op de foto staat student Matthijs Bootsma.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.