Wetenschap

‘Gepolariseerd debat over internationalisering is bedreiging voor wetenschap’

Goede wetenschap kan niet bestaan zonder internationale uitwisseling, stelt de Jonge Akademie. Het genootschap maakt zich zorgen over de discussie rond de onderwijstaal.

(Foto: Jason Leung / Unsplash)

De Jonge Akademie reageerde donderdag op het wetsvoorstel ‘Internationalisering in balans’ waarmee minister Dijkgraaf de sterke toename van het aantal internationale studenten wil aanpakken. Nieuwe bacheloropleidingen die in een andere taal willen lesgeven zullen daarvoor straks een goede reden moeten aanvoeren die door de overheid getoetst gaat worden.

Onduidelijk
Maar de criteria om die goedkeuring te krijgen zijn onduidelijk in het wetsvoorstel, vindt de Jonge Akademie. Veel zal straks afhangen van hoe een volgend kabinet het nieuwe beleid gaat uitvoeren. Gelet op verkiezingsprogramma’s als dat van het NSC van Pieter Omtzigt is het denkbaar dat het gebruik van vreemde talen in het hoger onderwijs sterk zal worden beperkt.

De Jonge Akademie is verder bezorgd over hoe de toon van het debat overkomt op internationale collega’s. “Zij leveren een onmisbare bijdrage aan onze samenleving en zouden zich daarom juist zeer welkom en gewaardeerd moeten voelen binnen onze instellingen”.

‘Het Nederlandse hoger onderwijs telt veel internationale wetenschappers’

Volgens het genootschap is taal een ongeschikt en inefficiënt instrument om eventuele problemen rond het groeiende aantal studenten aan te pakken. Voorop zou moeten staan “dat internationalisering een essentiële pijler van de wetenschap is”. Dankzij zijn internationale oriëntatie kan het hoger onderwijs nu wereldwijd talent aantrekken en behouden, waar allerlei sectoren in Nederland van profiteren.

Werkdruk
Ook moet een nieuw kabinet zich realiseren dat het Nederlandse hoger onderwijs veel internationale wetenschappers telt. De meesten zijn door hun werkgever niet in staat gesteld om goed Nederlands te leren, zodat lesgeven in die taal vaak geen haalbare kaart is.

Overschakelen naar het Nederlands als onderwijstaal zal daarom grote gevolgen hebben voor de samenstelling van het personeels­bestand. Bij sterk internationaal georiënteerde instellingen zou dat betekenen dat de werkdruk van Nederlandstalige collega’s fors toeneemt.

  • Delta peilde begin november hoe welkom internationals zich nog voelen aan de TU Delft en in Nederland. De uitkomsten publiceren we op 21 november.

De Jonge Akademie wil de politiek ervan overtuigen dat kwaliteit en toegankelijkheid voorop moeten staan bij de keuze van de onderwijstaal. “Daarbij zullen we het internationale profiel van de wetenschap onvoorwaardelijk beschermen en ons verzetten tegen politiek gemotiveerde bedreigingen ervan.”

HOP, Hein Cuppen

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.