Onderwijs

‘Geef meer studenten aanvullende beurs’

De basisbeurs komt deze kabinetsperiode niet terug, beseffen studentenorganisaties. Daarom zouden meer studenten in aanmerking moeten komen voor een aanvullende beurs.

Delftse studenten op de campus. (Foto: Marjolein van der Veldt)

Dat deze kabinetsperiode de basisbeurs niet terugkomt, beseffen het Interstedelijk Studenten Overleg en CNV Jongeren wel. Om de pijn te verzachten vinden ze dat meer studenten in aanmerking zouden moeten komen voor een aanvullende beurs.


Kosten nemen toe

Deze week overhandigden het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en CNV Jongeren een 10-puntenplan aan minister Van Engelshoven. Ze maken zich zorgen over de financiële positie van studenten. ISO-voorzitter Tom van den Brink: “We zien de kosten enorm toenemen: kijk naar de btw-verhoging, de stijgende energierekening en het collegegeld dat steeds hoger wordt. Voor sommige ouders wordt het moeilijk om hun kinderen financieel te onderhouden.”


Meer studenten moeten daarom aanspraak kunnen maken op een aanvullende beurs, vinden het ISO en CNV Jongeren. Maar hoeveel lager het norminkomen van ouders voor zo’n beurs precies moet worden, kan hij niet zeggen. “Dat is aan de politiek om te bepalen.”


Rompslomp

Ook de toekenning van de aanvullende beurs kan beter. De hoogte ervan wordt nu gebaseerd op het inkomen van de ouders van twee jaar geleden. Als hun financiële positie door bijvoorbeeld werkloosheid of ziekte verandert, moeten hun jongeren wat betreft ISO en CNV Jongeren voortaan sneller en eenvoudiger in aanmerking komen voor de beurs. “Geen bureaucratische rompslomp meer, maar snel maatwerk”, aldus Van den Brink.


In het algemeen is er volgens hem nu te weinig bekend over de financiële positie van de ruim 730 duizend Nederlandse studenten. Ze worden bijvoorbeeld niet meegenomen in de jaarlijkse koopkrachtramingen van het Centraal Planbureau. Het ISO en CNV Jongeren vinden dat de regering precies moet weten hoe studenten er financieel voorstaan om adequaat te kunnen anticiperen op hun koopkracht. “Transparantie kan het debat rondom de financiële positie van studenten verbeteren. En ook als dan blijkt dat het leenstelsel – zoals we verwachten – zeer ingrijpend is, dan moeten we daarvan af.”


Consequenties van studieschuld

In het 10-puntenplan wordt verder gepleit voor betere voorlichting over de consequenties van een studieschuld. DUO zou studenten ieder jaar een mail moeten sturen over de verwachte maandlasten op basis van hun totale studieschuld, maar dan uitgesplitst naar het prestatiedeel van de lening (het bedrag dat wordt kwijtgescholden als je in tien jaar een diploma in het hoger onderwijs behaalt) en het leengedeelte. Nu zien studenten alleen de totale studieschuld op de beginpagina van MijnDUO, wat soms voor veel verwarring zorgt.


HOP, Inge Schouten

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.