Onderwijs

Gebakkelei over sponsorcontracten

Het Sportcentrum moet gaan praten met het Delftsch Studenten Sport Overleg (DSSO) en de verenigingen over de sponsorcontracten. Dat is volgens de Studentenraad de uitkomst van overleg met het College van Bestuur.

Al het gehele jaar liggen de vorig jaar september afgesloten contracten de verenigingen zwaar op de maag. Ze hebben onder meer problemen met de eisen voor het inleveren van begrotingen, het melden van cosponsors en de hoge posten aan materiële sponsoring die het Sportcentrum (namens de TU) hanteert. Ook leven er verenigingspecifieke problemen.

Volgens Joost Willems van de sr zijn de contracten destijds onder druk getekend. Voor komend jaar zou het Sportcentrum onderhandelingen openen. Omdat dat tot nu toe niet is gebeurd, heeft de sr het cvb verzocht het Sportcentrum opdracht te geven voor overleg met het DSSO en – via een coördinator – de verenigingen.

Volgens Willems wordt de datum van 11 september waarop de contracten getekend zouden moeten omgezet in een streefdatum. “Eerst moeten de partijen eruit zijn.”

Dineke Heersma (55) is lijsttrekker voor CMHF/AC-HOP. Ze werkt al twaalf jaar bij de TU waarvan bijna zes jaar als afdelingssecretaris bij biomechanical engineering van de faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen. CMHF/AC-HOP stelt volgens haar de mens centraal. “Het zijn de mensen die het verschil maken. Ik zit in de or omdat ik van bemoeirecht houd.”

Stelling: Het aantal studenten rijst de pan uit. Om het voor medewerkers werkbaar te houden, zou de TU minder opleidingen en minors moeten aanbieden.
“Lastig, deze stelling. Minors mogen van mij blijven. Minors en nieuwe opleidingen geven verbreding. Er gaan wel eens stemmen op om moeilijke vakken te vervangen of in te korten. Daar zou je voorzichtig mee moeten zijn, omdat je de basiskwaliteit van de TU-ingenieur moet handhaven.”

Stelling: De onderdeelcommissies (odc’s) van de ondernemingsraad kunnen beter worden afgeschaft en vervangen door een centrale or: het is moeilijk kandidaten te vinden en kiezers kennen deze kandidaten vaak niet.
“Odc’s zijn hartstikke goed. Hoe graag de TU ook wil dat we standaard zijn: faculteiten hebben verschillende culturen. Op faculteiten heb je meer praktische problemen. Die los je in een odc beter op. De or gaat over algemene zaken van de TU. Als iets op een faculteit uit de hand loopt, kan de odc dat bij de or aankaarten. Niet alles hoeft onder de aandacht van het college te komen.”

Al het gehele jaar liggen de vorig jaar september afgesloten contracten de verenigingen zwaar op de maag. Ze hebben onder meer problemen met de eisen voor het inleveren van begrotingen, het melden van cosponsors en de hoge posten aan materiële sponsoring die het Sportcentrum (namens de TU) hanteert. Ook leven er verenigingsspecifieke problemen.

Volgens Joost Willems van de sr zijn de contracten destijds onder druk getekend. Voor komend jaar zou het Sportcentrum onderhandelingen openen. Omdat dat tot nu toe niet is gebeurd, heeft de sr het cvb verzocht het Sportcentrum opdracht te geven voor overleg met het DSSO en – via een coördinator – de verenigingen.

Volgens Willems wordt de datum van 11 september waarop de contracten getekend zouden moeten omgezet in een streefdatum. “Eerst moeten de partijen eruit zijn.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.