Onderwijs

Flaneren langs de trambaan

Bij de aanleg van het Mekelpark en de trambaan voor lijn 19 kan het huidige fiets- en wandelpad over de Mekelweg gewoon blijven liggen. Maar verder ondergaat het gebied de komende twee jaar een grondige metamorfose. Deze week presenteerde prof.ir. Francine Houben (Mecanoo) de bijgewerkte plannen.

Het kan haast niet anders of het Mekelpark groeit straks uit tot een El Dorado voor gedragswetenschappers. Je kunt er immers prachtig veldonderzoek doen naar de invloed van vernieuwde campusomgevingen op menselijke interactie. Om te weten te komen of studenten en medewerkers in het glooiende Mekelpark gemakkelijker mensen van andere faculteiten ontmoeten, hoeven de onderzoekers zich niet eens verdekt achter een boom op te stellen. Ze kunnen veel beter neerstrijken op een terras, of de esplanade aflopen die als een slang door het Mekelpark kronkelt en zo de faculteiten aan weerszijden van het park met elkaar verbindt.

Het Mekelpark zal voor een nieuwe sfeer op de campus zorgen, daar is Francine Houben van overtuigd. “Je hoeft aan het einde van de dag niet meer naar de binnenstad te vluchten.”

Vergeleken met het ‘voorlopig ontwerp’ van vorig jaar zijn de nieuwste plannen ‘niet radicaal anders, maar wel beter’, zegt Houben. Nieuw is bijvoorbeeld de vorm van de esplanade die volgens Houben ‘als een bliksemschicht de energielijn in het park verbeeldt.’

“Voor de lichte glooiing van het park hebben we gekozen omdat blijkt dat mensen zich dan eerder neervlijen”, vertelt Houben. Tegelijkertijd zijn de heuvels weer niet zo hoog dat bezoekers uit het zicht verdwijnen. En omdat het de bedoeling is dat het Mekelpark mee verandert met de seizoenen, zal de variatie aan boom- en plantensoorten groot zijn.

Het Mekelpark is ook bedoeld als proeftuin, met zes pleinen waar studenten feesten kunnen houden en grote constructies kunnen laten verrijzen. Het straks levendige middengebied lijkt ook faculteiten op te schudden. Zo zal civiele techniek de kantine laten ‘zakken’ van de zesde verdieping naar de begane grond. Tussen civiele techniek en bouwkunde komt een groot, gedeeld terras te liggen. Een ander terras ligt bij de aula.

Vier jaar geleden was Houben een tegenstander van een sneltram over de Mekelweg: die zou het open karakter van de campus die ze voor ogen had verstoren. De tram is er toch gekomen, maar mag op de campus niet sneller dan dertig kilometer per uur rijden en doet drie haltes aan. Dit is het resultaat van stevig lobbywerk.

In de spits zal elke tien minuten een tram of bus over de campus rijden. Kenmerkend is dat tramhekken ontbreken. Is dat niet gevaarlijk op een autovrije campus waar mensen ontspannen rondlopen? Projectleider Dick Gutlich van vastgoed: “In een stad als Den Haag zie je dat hekken niet nodig zijn op plekken waar de tram langzaam rijdt. We leggen de trambaan wel aan in een verdiepte ‘bak’, zodat fietsers alleen op aangewezen plekken kunnen oversteken.”

Een obstakel voor de komst van de tram lijkt onlangs te zijn weggenomen. De TU Delft en stadsgewest Haaglanden zijn het eens over een oplossing voor een bijverschijnsel van de tram: elektromagnetische strooivelden die sommige meetapparatuur op de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW) ontregelen. Delftse onderzoekers hebben al patent aangevraagd op een nieuw systeem dat zulke velden kan detecteren en middels een ’tegenveld’ kan neutraliseren. Haaglanden betaalt mee aan deze oplossing, die nog wel op een trambaan moet worden getest.

Ook studenten krijgen een rol bij het ontwerp van de nieuwe campus . iets waar met name studentenraadsfractie Oras zich sterk voor heeft gemaakt. “De nieuwe campus moet een levendige ontmoetingsplaats voor studenten en medewerkers worden, maar ook het beeld uitdragen van een dynamische en vooruitstrevende universiteit”, zegt studentenraadvoorzitter Suze Ann Bakker. “Dan is het natuurlijk prachtig als je kwalitatief hoogstaande projecten van studenten in het Mekelpark kunt integreren.” Studenten van de faculteiten EWI, IO en L&R werken aan plannen voor respectievelijk een lantaarnpaal met touch screen en draadloze internetverbinding, tramhokjes die de geest van de TU Delft moeten uitstralen en opvallend fraai vormgegeven windmolens. Daarnaast organiseerden de studieverenigingen van IO en bouwkunde met hulp van Oras een workshop, waar studententeams voor Mecanoo een ontwerp konden maken voor het IO-plein en het bouwkundebos.

“We hebben letterlijk ruimte gecreëerd voor studentenprojecten”, zegt Francine Houben. “Maar het is te vroeg om te zeggen of we ze zullen gebruiken. Zo’n nieuwe campus gaat zo’n 25 tot 50 jaar mee, dus we stellen hoge eisen. De campus moet natuurlijk wel ruimte bieden voor tijdelijke projecten.”

Volgens Suze Ann Bakker heeft Mecanoo goed naar de wensen van de studenten geluisterd, ook als het om zaken als fietsenstallingen gaat. Bakker: “Wat nog ontbreekt in het Mekelpark is één grote ontmoetingsplek waar iedereen naar toe wordt gelokt. Maar ook daar wordt aan gewerkt.” Op de esplanade zullen studenten ook kunnen tafeltennissen of schaken.

De komende twee jaar zal de campus een werk-in-uitvoering zijn. In mei 2007 moet de Mekelweg ‘functievrij’ aan Haaglanden worden opgeleverd voor de aanleg van een trambaan. Daarvoor moeten eerst de riolering, de bekabeling en vele parkeerplaatsen worden verplaatst. Op kosten van Haaglanden, dat zo ongeveer de helft betaalt van de circa tien miljoen euro die de nieuwe campus met trambaan gaat kosten. Gutlich: “Daar is stevig over onderhandeld.”

Aansluitend volgen de inrichting van het Mekelpark en de aanleg van de tram. Biedt de Mekelweg straks maandenlang de aanblik van een bouwput? Houben: “Dat lijkt me overdreven. Tenslotte zetten we geen nieuwe gebouwen neer. Bovendien blijft het fietspad liggen.”

Dankzij een uitbreiding van de grote parkeerplaatsen achter bouwkunde, het elektrogebouw en de aula en een nieuw parkeerterrein aan de Leeghwaterstraat blijft het aantal van 2800 parkeerplaatsen gehandhaafd. Bakker: “Mensen zullen iets meer moet lopen, maar daar is weinig aan te doen. Dat is inherent aan het concept van een autoloze campus.”

Omdat de komende jaren ook onderdelen van de faculteit TNW verhuizen naar het middengedeelte van de campus, kan Gutlich zich voorstellen dat 2800 parkeerplaatsen straks toch niet volstaan. Gutlich: “Dat zou jammer zijn. Duurzaamheid is een belangrijk aspect van de nieuwe campus . dat zie je bijvoorbeeld aan de waterhuishouding, waarbij het parkgebied veel regenwater zal opnemen. We hopen dat meer medewerkers de tram of bus nemen.” Naast de betere tramverbinding is er vanaf 2008 ook een negatieve prikkel om de auto thuis te laten staan: de invoering van betaald parkeren in de TU-wijk. Gutlich: “We hebben weinig keuze. Omringende wijken kennen ook betaald parkeren, en je moet voorkomen dat die automobilisten naar de campus uitwijken.” Het parkeertarief is nog onbekend, maar er wordt al aan compensatiemaatregelen gedacht: een gedeeltelijke vergoeding van de OV-jaarkaart, bijvoorbeeld. Gutlich: “In 2012 kijken we of we het aantal parkeerplaatsen met een parkeerdek moeten uitbreiden.”

Francine Houben is niet bang dat omwonenden met bezwaarprocedures de aanleg van het Mekelpark zullen vertragen. “Ik verwacht dat ze blij zullen zijn.” Gutlich: “De kans op procedures is minimaal. Voor de aanleg van de tram en het Mekelpark is geen wijziging van het bestemmingsplan nodig, daar heeft Haaglanden naar gekeken. En de verwachting is dat een autovrije Mekelweg geen grote gevolgen heeft voor de verkeersdrukte op de Schoemakerstraat en de Rotterdamseweg.”

In mei 2007 start op de campus de aanleg van de tramrails voor lijn 19, die op drie verschillende haltes zal stoppen. Voor het zover is, moeten wel eerst de bekabeling, de riolen en een groot aantal parkeerplaatsen worden verplaatst. De vertrouwde roodgele HTM-tram heeft in 2007 misschien plaatsgemaakt voor een hightech model. Maar de maximumsnelheid op de campus blijft dertig kilometer per uur. (Illustratie: Mecanoo).

Het kan haast niet anders of het Mekelpark groeit straks uit tot een El Dorado voor gedragswetenschappers. Je kunt er immers prachtig veldonderzoek doen naar de invloed van vernieuwde campusomgevingen op menselijke interactie. Om te weten te komen of studenten en medewerkers in het glooiende Mekelpark gemakkelijker mensen van andere faculteiten ontmoeten, hoeven de onderzoekers zich niet eens verdekt achter een boom op te stellen. Ze kunnen veel beter neerstrijken op een terras, of de esplanade aflopen die als een slang door het Mekelpark kronkelt en zo de faculteiten aan weerszijden van het park met elkaar verbindt.

Het Mekelpark zal voor een nieuwe sfeer op de campus zorgen, daar is Francine Houben van overtuigd. “Je hoeft aan het einde van de dag niet meer naar de binnenstad te vluchten.”

Vergeleken met het ‘voorlopig ontwerp’ van vorig jaar zijn de nieuwste plannen ‘niet radicaal anders, maar wel beter’, zegt Houben. Nieuw is bijvoorbeeld de vorm van de esplanade die volgens Houben ‘als een bliksemschicht de energielijn in het park verbeeldt.’

“Voor de lichte glooiing van het park hebben we gekozen omdat blijkt dat mensen zich dan eerder neervlijen”, vertelt Houben. Tegelijkertijd zijn de heuvels weer niet zo hoog dat bezoekers uit het zicht verdwijnen. En omdat het de bedoeling is dat het Mekelpark mee verandert met de seizoenen, zal de variatie aan boom- en plantensoorten groot zijn.

Het Mekelpark is ook bedoeld als proeftuin, met zes pleinen waar studenten feesten kunnen houden en grote constructies kunnen laten verrijzen. Het straks levendige middengebied lijkt ook faculteiten op te schudden. Zo zal civiele techniek de kantine laten ‘zakken’ van de zesde verdieping naar de begane grond. Tussen civiele techniek en bouwkunde komt een groot, gedeeld terras te liggen. Een ander terras ligt bij de aula.

Vier jaar geleden was Houben een tegenstander van een sneltram over de Mekelweg: die zou het open karakter van de campus die ze voor ogen had verstoren. De tram is er toch gekomen, maar mag op de campus niet sneller dan dertig kilometer per uur rijden en doet drie haltes aan. Dit is het resultaat van stevig lobbywerk.

In de spits zal elke tien minuten een tram of bus over de campus rijden. Kenmerkend is dat tramhekken ontbreken. Is dat niet gevaarlijk op een autovrije campus waar mensen ontspannen rondlopen? Projectleider Dick Gutlich van vastgoed: “In een stad als Den Haag zie je dat hekken niet nodig zijn op plekken waar de tram langzaam rijdt. We leggen de trambaan wel aan in een verdiepte ‘bak’, zodat fietsers alleen op aangewezen plekken kunnen oversteken.”

Een obstakel voor de komst van de tram lijkt onlangs te zijn weggenomen. De TU Delft en stadsgewest Haaglanden zijn het eens over een oplossing voor een bijverschijnsel van de tram: elektromagnetische strooivelden die sommige meetapparatuur op de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW) ontregelen. Delftse onderzoekers hebben al patent aangevraagd op een nieuw systeem dat zulke velden kan detecteren en middels een ’tegenveld’ kan neutraliseren. Haaglanden betaalt mee aan deze oplossing, die nog wel op een trambaan moet worden getest.

Ook studenten krijgen een rol bij het ontwerp van de nieuwe campus . iets waar met name studentenraadsfractie Oras zich sterk voor heeft gemaakt. “De nieuwe campus moet een levendige ontmoetingsplaats voor studenten en medewerkers worden, maar ook het beeld uitdragen van een dynamische en vooruitstrevende universiteit”, zegt studentenraadvoorzitter Suze Ann Bakker. “Dan is het natuurlijk prachtig als je kwalitatief hoogstaande projecten van studenten in het Mekelpark kunt integreren.” Studenten van de faculteiten EWI, IO en L&R werken aan plannen voor respectievelijk een lantaarnpaal met touch screen en draadloze internetverbinding, tramhokjes die de geest van de TU Delft moeten uitstralen en opvallend fraai vormgegeven windmolens. Daarnaast organiseerden de studieverenigingen van IO en bouwkunde met hulp van Oras een workshop, waar studententeams voor Mecanoo een ontwerp konden maken voor het IO-plein en het bouwkundebos.

“We hebben letterlijk ruimte gecreëerd voor studentenprojecten”, zegt Francine Houben. “Maar het is te vroeg om te zeggen of we ze zullen gebruiken. Zo’n nieuwe campus gaat zo’n 25 tot 50 jaar mee, dus we stellen hoge eisen. De campus moet natuurlijk wel ruimte bieden voor tijdelijke projecten.”

Volgens Suze Ann Bakker heeft Mecanoo goed naar de wensen van de studenten geluisterd, ook als het om zaken als fietsenstallingen gaat. Bakker: “Wat nog ontbreekt in het Mekelpark is één grote ontmoetingsplek waar iedereen naar toe wordt gelokt. Maar ook daar wordt aan gewerkt.” Op de esplanade zullen studenten ook kunnen tafeltennissen of schaken.

De komende twee jaar zal de campus een werk-in-uitvoering zijn. In mei 2007 moet de Mekelweg ‘functievrij’ aan Haaglanden worden opgeleverd voor de aanleg van een trambaan. Daarvoor moeten eerst de riolering, de bekabeling en vele parkeerplaatsen worden verplaatst. Op kosten van Haaglanden, dat zo ongeveer de helft betaalt van de circa tien miljoen euro die de nieuwe campus met trambaan gaat kosten. Gutlich: “Daar is stevig over onderhandeld.”

Aansluitend volgen de inrichting van het Mekelpark en de aanleg van de tram. Biedt de Mekelweg straks maandenlang de aanblik van een bouwput? Houben: “Dat lijkt me overdreven. Tenslotte zetten we geen nieuwe gebouwen neer. Bovendien blijft het fietspad liggen.”

Dankzij een uitbreiding van de grote parkeerplaatsen achter bouwkunde, het elektrogebouw en de aula en een nieuw parkeerterrein aan de Leeghwaterstraat blijft het aantal van 2800 parkeerplaatsen gehandhaafd. Bakker: “Mensen zullen iets meer moet lopen, maar daar is weinig aan te doen. Dat is inherent aan het concept van een autoloze campus.”

Omdat de komende jaren ook onderdelen van de faculteit TNW verhuizen naar het middengedeelte van de campus, kan Gutlich zich voorstellen dat 2800 parkeerplaatsen straks toch niet volstaan. Gutlich: “Dat zou jammer zijn. Duurzaamheid is een belangrijk aspect van de nieuwe campus . dat zie je bijvoorbeeld aan de waterhuishouding, waarbij het parkgebied veel regenwater zal opnemen. We hopen dat meer medewerkers de tram of bus nemen.” Naast de betere tramverbinding is er vanaf 2008 ook een negatieve prikkel om de auto thuis te laten staan: de invoering van betaald parkeren in de TU-wijk. Gutlich: “We hebben weinig keuze. Omringende wijken kennen ook betaald parkeren, en je moet voorkomen dat die automobilisten naar de campus uitwijken.” Het parkeertarief is nog onbekend, maar er wordt al aan compensatiemaatregelen gedacht: een gedeeltelijke vergoeding van de OV-jaarkaart, bijvoorbeeld. Gutlich: “In 2012 kijken we of we het aantal parkeerplaatsen met een parkeerdek moeten uitbreiden.”

Francine Houben is niet bang dat omwonenden met bezwaarprocedures de aanleg van het Mekelpark zullen vertragen. “Ik verwacht dat ze blij zullen zijn.” Gutlich: “De kans op procedures is minimaal. Voor de aanleg van de tram en het Mekelpark is geen wijziging van het bestemmingsplan nodig, daar heeft Haaglanden naar gekeken. En de verwachting is dat een autovrije Mekelweg geen grote gevolgen heeft voor de verkeersdrukte op de Schoemakerstraat en de Rotterdamseweg.”

In mei 2007 start op de campus de aanleg van de tramrails voor lijn 19, die op drie verschillende haltes zal stoppen. Voor het zover is, moeten wel eerst de bekabeling, de riolen en een groot aantal parkeerplaatsen worden verplaatst. De vertrouwde roodgele HTM-tram heeft in 2007 misschien plaatsgemaakt voor een hightech model. Maar de maximumsnelheid op de campus blijft dertig kilometer per uur. (Illustratie: Mecanoo).

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.