Onderwijs

Faculteiten

TBMCommunicatieIn het 3e kwartaal verzorgt de faculteit TBM bij voldoende belangstelling drie nieuwe keuzevakken op het gebied van communicatie.

Voor TN-studenten kunnen deze vakken desgewenst deel uitmaken van de nieuwe TN-communicatievariant die vanaf dit jaar bestaat. Elk vak beslaat drie studiepunten.

* WM0207: Communicatietheorie (3 SP), met als hoofdpunten: de manier waarop mensen informatie verwerken en erdoor worden beïnvloed; een optimale communicatiekundige ontwerpaanpak; toepassing van de leerstof op risicocommunicatie (communicatie over veiligheids-, gezondheids- en milieuproblemen met diverse (publieks)groepen). Tijdstip: vrijdagmiddag.

* WM0208: Bedrijfs- en beleidscommunicatie (3 SP), met o.a. aandacht voor het schrijven en beoordelen van adviesrapporten en beleidsteksten. Tijdstip: donderdagmiddag.

* WM0209: Instructieve teksten: gebruik en ontwerp van handleidingen (3 SP), van softwarehandleidingen tot veiligheidsinstructies. Tijdstip: woensdagochtend.

Aanmelding en informatie: secr. 015-2783646 of e-mail: M.G.M.Elling@tbm.tudelft.nl

Keuzevak WM0909TU .

Dit college Technology Assessment beoogt deelnemers inzicht te geven in de maatschappelijke aspecten van technologische ontwikkelingen, en de wijze waarop die in kaart kunnen worden gebracht. Tevens zullen een aantal opties worden aangegeven waardoor technische ontwikkelingen zodanig kunnen worden beïnvloed dat zij beter bij maatschappelijke behoeften aansluiten. Speciaal zal in dit college worden uitgegaan van de maatschappelijke behoefte aan een duurzamere technologie.

Docenten: drs. A.M. van der Wel, tst. 5941, dr.ir. Karel Mulder tst. 1043.

Plaats en tijd: De Vries van Heystplantsoen 2, zaal A. 3e en 4e onderwijsperiode, donderdag, 5e en 6e uur. Start 10 februari.

Meer informatie op http://www.wtm.tudelft.nl/onderwijs/ta/wm0909.htm

Inschrijving niet nodig.

Recht en Techniek
Tentamenrooster januari.

wm0701 (aa1A) 26 januari, 9.00-10.00 uur, WTM, zaal A.

wm0702 (aa1AB) 26 januari, 9.00-11.00 uur, WTM, zaal A.

wm0771 (aa7) 25 januari, 14.00-16.00 uur, WTM, zaal C.

Te bestuderen stof: Elementair Milieurecht (dictaat 1997) enWerkboek 1998 + aanvullingen/wijzigingen (informatie via secretariaat sectie Recht en Techniek). De Bundel Wetgeving Milieurecht 1997 meenemen naar het tentamen.

wm0720 (aa21A) 18 januari, 9.00-11.00 uur, WTM, zaal C.

wm0721 (aa21B) 18 januari, 9.00-11.00 uur, WTM, zaal C.

wm0720/21 (aa21A+B) 18 januari, 9.00-13.00 uur, WTM, zaal C.

wm0728 (aa28) 27 januari, 9.00-11.00 uur, WTM, zaal C.

wm0729 (aa29) 21 januari, 14.00-16.00 uur, WTM, zaal 0.46.

wm0730 (aa30) 20 januari, 9.00-10.30 uur, WTM, zaal C.

Tentamenrooster februari .

wm0781 (aa8) 1 februari, 14.00-16.00 uur, WTM, zaal A.

wm0734 (aa34) 1 februari, 14.00-17.00 uur, TA.

wm0722 (aa22) 3 februari, 19.00-21.00 uur, TA, Mijnb.pl. 2.17.

Voor tentamenstof en overige relevante informatie verwijzen wij u naar de informatiebulletins, te verkrijgen bij het SIC, De Vries van Heijstplantsoen 2, of bij het secr. van de sectie Recht en Techniek, Kanaalweg 2b, kamer 2.04.

College WM0621 .

Colleges derde kwartaal. Wegens omstandigheden vervalt het college Innovatiemanagement (WM0621). Studenten wordt geadviseerd het vak Toegepaste Industriële Organisatie (WM0603) te volgen. Dit college wordt gegeven in het 3e kwartaal, op vrijdag het 3e en 4e uur.

Plaats en tijd: Geb. WTM, Kanaalweg 2b, lokaal 1.23. Start: 11 februari ,

College WM0611 .

Het college kosteninformatie (WM0611) is verplaatst naar de woensdagavond van 18.30-20.00 uur.

Plaats en tijd: De Vries van Heystplantsoen 2, collegezaal A. Start: 9 februari .
Taal

De volgende taalcursussen gaan binnenkort van start: Engels, Frans, Italiaans en Spaans . Inschrijvingen van 24 januari tot 4 februari van 9.00-16.30 uur, in de gang bij het Studenten Informatie Centrum, De Vries van Heijstplantsoen 2, Delft.

Niveautest Engels: 31 januari, Frans: 1 februari. Voor Spaans : f 50,- borg.
Informatie: 015-2784124.
CiTG
Windenergie

Het instituut DUWIND nodigt geïnteresseerden (van alle faculteiten) uit voor het vak Windenergie (Ctme5147) ( 2 sp). Dit vak bestaat uit hoorcolleges en een projectgedeelte. De hoorcolleges geven een goede indruk van de breedte van het vak. Daarna krijgen deelnemers in het projectgedeelte gelegenheid om in multidisciplinaire teams een turbine te ontwerpen/aan te passen. In deze opdracht komt de wisselwerking tussen de vakdisciplines die betrokken zijn bijhet ontwerp van een windturbine tot uiting.

Plaats en tijd: CT, zaal 5.99, Stevinweg 1, Delft, 21 januari-12 mei, vrijdag 10.30-12.30.

Inlichtingen: prof G.A.M. van Kuik, tst. 5170.

College ge260 .

Dit 3e jaars vak (3 sp) wordt gegeven door de sectie GIS technologie van de opleiding Geodesie in blok 3 (7/2 tot 24/3) en staat open voor bijvakstudenten.

In het college komen de mogelijkheden van GIS in de praktijk aan de orde. Het vak bestaat voor de helft uit een practicum waarin de studenten ruimtelijke problemen leren op te lossen mbv een GIS. In een aantal gastcolleges zullen gastsprekers vertellen over hun ervaringen uit de praktijk.

Informatie en aanmelden: drs. J. Stoter, tst. 8136 of e-mail: j.e.stoter@geo.tudelft.nl
OCP
Visitatie Wb

Op 20 en 21 januari vindt de onderwijsvisitatie Werktuigbouwkunde plaats. Een van de programma-onderdelen is een open spreekuur voor studenten en medewerkers op 21 januari van 12.15-12.45 uur vergaderzaal 4.

Het open spreekuur is bedoeld voor degenen die niet door de visitatiecommissie zullen worden geïnterviewd, maar wel hun ervaringen over de kwaliteit van de opleiding aan de commissie willen melden. Via deze mededeling worden zij daartoe uitgenodigd.

Aanmelding vooraf is noodzakelijk met opgave van onderwerp, en wel bij de secretaris van de visitatiecommissie, VSNU, drs. F.G.W. Nilsen, 030-2363864, Postbus 19270, 3501 DG Utrecht.
IRI
Kernchemie

Het college kernchemie ST 409) door prof.dr. J.J.M. de Goeij wordt gegeven in de derde onderwijsperiode op donderdag 1e en 2e uur en in de vierde onderwijsperiode en op dinsdag 3e en 4e uur.

Plaats en tijd: Geb. voor Scheikunde, collegezaal C, start: 20 januari , 1e uur.
Activiteiten
Kerkdienst

Moderne onderzoekers menen dat de God van Israël ook een vrouwelijke metgezel gehad moet hebben. In de voorstelling van de oudheid huwde de hemelgod de godin van de aarde. Maar met de God van Israël ligt het anders, hij ‘huwde’ het volk van Israël. Als het met dit huwelijk goed zit, brengt de aarde vrucht voort, brood en wijn, want dat is recht en vrede. Daar drinken we op. Proost! Studentenkerkdienst 16 januari ,Noordeinde 4, 11.15 uur. Voorganger: Trudie van Ginkel.
Lezing

Duurzame stappen in het bedrijfsleven. Lezing door The Natural Step. Lunchbijeenkomst van het Netwerk Duurzame Ontwikkeling.

Niet alleen de TU Delft heeft duurzaamheid opgenomen in haar missie. Ook steeds meer bedrijven hechten waarde aan duurzame ontwikkeling. Op deze eerste lunchbijeenkomst in 2000 vertelt Ernest van Hezik aan de hand van voorbeelden hoe zijn organisatie ‘The Natural Step’ bedrijven stimuleert en adviseert over duurzaam ondernemen. Aan de hand van vier kernvragen wordt bekeken hoe een specifiek bedrijf zich kan ontwikkelen tot een duurzame onderneming. De discussie zal in kleine groepen plaatsvinden.

Plaats en tijd: Cultureel Centrum Mekelweg 10, Delft, 19 januari 12.30-13.30 uur.

De lunch is gratis.

Aanmelden (verplicht) bij Projectgroep Onderwijs Duurzame Ontwikkeling, Remke Bras, bras@wtm.tudelft.nl, tst. 7196.
Bedrijvendagen

Op 9, 10 en 11 februari zullen voor de vijfde keer De Delftse Bedrijvendagen plaatsvinden met als doel studenten in de eindfase van hun studie in contact te brengen met bedrijven die voor hen interessant zijn. De bedrijvendagen zijn toegankelijk voor studenten en promovendi van alle vijftien

studierichtingen van de TU Delft. Tijdens deze dagen kunnen de deelnemende studenten en promovendi kennismaken met 96 binnen- en buitenlandse bedrijven en vervolgopleidingen in de Aula.

In april worden deze dagen gevolgd door de gesprekkendagen, waarbij een meer persoonlijke kennismaking met de bedrijven in de vorm van een oriënterend of solliciterend gesprek mogelijk is. De Delftse Bedrijvendagen zijn dé mogelijkheid voor het zoeken naar een baan, afstudeer- of stageplaats.

Opgave: via de uitnodiging die elke 3e jaarsstudent en ouder in het bezit van propedeuse heeft ontvangen of via internet: www.ddb.tudelft.nl onder “inschrijven”.
Symposia

Op 19 januari organiseert Codon, studievereniging van bioprocestechnologen in Wageningen, een symposium over een aantal recente en belangrijke ontwikkelingen in de biotechnologie, met sprekers uit binnen- en buitenland.

Informatie en opgave: come.to/codon of e-mail: symposium-codon@guest.pk.wau.nl
Cursussen
DTO

In de komende periode organiseert de Dienst Technische Ondersteuning o.a. de volgende cursussen:

* PowerPoint 97 . Dit is het presentatiepakket van Office 97 waarmee op eenvoudige wijze grafische presentaties gemaakt kunnen worden. Teksten, getallen en grafieken alsmede videofragmenten en foto’s kunnen met of zonder geluid worden weergegeven.

De cursus duurt vier dagdelen en vindt plaats op 19, 20, 26 en 27 januari (middagen).

* Baan Distribution – Verkoop . Het informatiesysteem Baan ondersteunt de financiële, logistieke en projectmatige processen op de TU Delft. De inhoud van deze module is afgestemd op het gebruik van het Baan-systeem door medewerkers van de TU Delft.

Deze cursus duurt vier dagdelen en vindt plaats op 24 en 25 januari (hele dagen).

* Outlook 98 – Basis . Outlook is een desktopinformatie-beheerprogramma. Met Outlook kunt u uw eigen afspraken regelen en vergaderingen met een groep plannen. Taken en notities kunt u op uw scherm zichtbaar maken. Alle functies zijn volledig geïntegreerd met Office 97.

De cursus duurt twee dagdelen en vindt plaats op 24 en 25 januari (ochtenden).

* Windows – Basis . Tijdens deze cursus wordt u vertrouwd gemaakt met de basisbegrippen en -functies van Windows 95 en Windows NT Workstation 4.0. M.b.v. oefeningen leert u het praktisch gebruik van de grafische omgeving van Windows.

De cursus duurt twee dagdelen en vindt plaats op 24 en 25 januari (middagen).

* Internet – Basis . Tijdens deze cursus gaat u het World Wide Web verkennen. U heeft de keuze uit Netscape of Internet Explorer om te surfen. De cursus duurt twee dagdelen en vindt plaats op 27 en 28 januari (ochtenden).

Nadere informatie over de cursussen en kosten: Helpdesk DTO, 015-2782000 of http://www.dto.tudelft.nl/homecur.htm.
Algemeen
KIvI-kamer

Als gevolg van langdurige ziekte van de vaste KIvI-medewerker is de KIvI-kamer enkele weken gesloten geweest. Het KIvI is blij de heer Donker Duyvis bereid te hebben gevonden de KIvI-kamer weer te willen bezetten.

Vanaf 4 januari is de KIvI kamer weer iedere dinsdag en donderdag te bezoeken tussen 13.00-14.30 uur. Jullie worden van harte uitgenodigd een bezoek te komen brengen en je te laten informeren omtrent het KIvI en haar activiteiten en diensten. Begin het nieuwe millenium goed en breng een

bezoek aan de KIvI-kamer.
Sta*d
BB

Buitenland Berichten is een uitgave van het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau, openingstijden dagelijks van 9.00-17.00). Reacties en kopij richten aan: Liesbeth van Dam(e-mail: l. van dam@ssc.tudelft.nl) en Gerdien de Graaf (e-mail: g.degraaf@ssc.tudelft.nl). Indien u als medewerker of student van de TU Delft Buitenland Berichten wilt ontvangen, kunt u uw naam en e-mailadres doorgeven aan Liesbeth van Dam.
Stage

Ga je komend studiejaar voor stage of studie naar het buitenland en wil je je voorbereiden op het werken en studeren in een andere culturele omgeving, dan kun je, gefinancierd door het Universiteitsfonds Delft, een professionele training volgen ter voorbereiding op je studie- dan wel stageperiode in het buitenland.

Het trainingsprogramma is gericht op een land of regio en bestaat uit de volgende onderdelen:

voorbereiding op de stage/studie (3 dagdelen) met aandacht voor: de Nederlandse culturele identiteit; normen, waarden en omgangsvormen in het bestemmingsland (lokale gewoontes, sfeer en mentaliteit); de organistiecultuur (culturen) in het bestemmingsland (besluitvormingsprocessen, arbeidsmentaliteit, werkcultuur, de plaats van status en autoriteit, omgaan met bureaucratie en hiërarchie).

Het bijhouden van een beknopt logboek tijdens de stage.

Briefing van de stage (2 dagdelen).

De training is vooral gericht op het ontwikkelen van praktische vaardigheden. Case-studies en rollenspelen zijn hierbij belangrijke hulpmiddelen.

Aan de hand van specifieke situaties uit de ingenieurspraktijk wordt de cursist geconfronteerd met aspecten van studeren en werken in een ander land/regio. Studenten volgen deze training in groepen van maximaal 15 deelnemers in de internationale ambiance van het KIT te Amsterdam.

Bij voldoende aanmeldingen zullen op 27 maart drie trainingen worden gegeven gericht op de volgende regio’s: Verenigde Staten/Canada, Zuid-Amerika en Zuid-Oost Azië.

De kosten voor deelname aan deze training

komen nagenoeg volledig voor rekening van het Universiteitsfonds Delft. Aan de cursisten wordt een bescheiden bijdrage ter hoogte van 35 gulden gevraagd.

Aanmeldingsformulieren verkrijgbaar bij Sta*d. Sluitingsdatum 16 februari . Na de sluitingsdatum ontvang je binnen twee weken bericht of je bent geplaatst.

Nadere informatie: Sta*d, Julianalaan 134, 2628 BL Delft, 015-2788012, fax 015-2785690, e-mail: ssc@ssc.tudelft.nl
Scriptieprijs

Sinds een viertal jaren looft de afdeling Techniek, Maatschappij & Economie van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIvI) een aanmoedigingsprijs uit voor studenten met afstudeerscripties die betrekking hebben op de afstemming van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. De prijs heeft tot doel de aandacht voor de interactie tussen technische en maatschappijvraagstukken in universitaire opleidingen te verhogen. De prijs is niet bedoeld voor scripties die op de datum van indiening reeds meer dan een jaar daarvoor zijn beoordeeld in het kader van de universitaire opleiding.

De voorwaarden voor toekenning van deze prijs en de selectieprocedure zijn vastgelegd in het reglement scriptieprijs, dat kan worden ingezien bij Sta*d.

De prijs omvat een geldbedrag van 1000 gulden. De winnaar verplicht zich een publieke voordracht te houden over het onderwerp van de scriptie. Het KIvI zal zich

inspannen een of meerdere interviews of publicaties te realiseren.

Meedingende scripties dienen voor 1 maart te worden gestuurd aan: KIvI afdeling Techniek, Maatschappij & Economie, Postbus 30424, 2500 GK Den Haag, tav van de voorzitter.
Duwo

De Duwo en de kamerwinkel, een initiatief van Duwo, VSSD, en TU Delft hebben per 1 januari nieuwe openingstijden: ma t/m vr van 8.30-17.00 uur.
Informatie

Studentenadviesbureau, Julianalaan 134, 2628 BL Delft, 015-2788012, receptie en informatiecentrum zijn geopend van 9.00-17.00uur, e-mail: ssc@ssc.tudelft.nl, internet:http://www.bu.tudelft.nl/ssc
English
Church

International Students are invited to participate in the Service at the Raamstraat-church on January 16th., 12.00 noon. The theme of the service is: “To be and to be called: that’s the question!” The service will be conducted by Fr. Ben Engelbertink, mhm and participants are invited to bring their music-instruments and hymns.
Language course

The English Refresher Course and the Written English for Technologists Course will start soon. You can register for the English level test from 24 january untill 4 februari , between 9.00-16.30 h. (valid Delft University Card requested!). Information: 015- 2784124.
Seminar

International Student Seminar on Industrial Ecology (2 sp).

Industrial ecology designs industrial systems that imitate nature: no wastes, no emissions, no pollution; total recycle. Industrial ecology integrates engineering with the social sciences and business. The seminar, that will stress policy, is therefore meant for students from all branches of engineering.

The seminar is meant for Dutch and international undergraduate students as well as graduate students interested in sustainability and its implications for policy, business and engineering. Before the seminar starts, an open informationmeeting (no obligations!) will occur. This will take place on 14 January , 11:00 am in the ‘Vergaderzaal’ k.421, Julianalaan 136.

Seminar leaders: dr.ir. Saul Lemkowitz, Faculty of Applied Sciences, and dr.ir. Geert Lameris, Faculty of Technology, Policy and Management.

More information: S.M.Lemkowitz@tnw.tudelft.nl or G.H.Lameris@wtm.tudelft.nl
Space law

Leiden University offers: Space Law/keuzevak ruimterecht.

In the second trimester prof. Haanappel will teach space law. The course is open to both foreign (7 ECTS) and Dutch (5 sp) students.

Lectures in the course will take place in room 3 of the Academiegebouw each Monday, starting 17 January , 11.00-13.00 hours, finishing 10 April. The exam will be held on 17 April.

Students can register for this course each monday from 11.00-15.00 hours at the Institute of Air and Space Law or by e-mail.

Information and registration, please contact during these hours the student-assistant, Hugo de Grootstraat 27A, 071-5277724, or e-mail: LRSA1@law.leidenuniv.nl, or at the homepage of the Institute http://www.leidenuniv.nl/law/air&space/
Course

General Introductory Course in Women’s Studies.

This is an intensive introductory course meant for students who need to clarify the meaning, function and methodological value of the key concepts of feminist theory, with special emphasis on gender, experience and location. Each participant is expected to approach the course in the perspective of his/her research topics and interests.

Credits: 4 (160 hrs).

Price: %300,- (external PhD students).

Information and registration, before 21 January , at the secretariat of the NOV, e-mail: nov@let.uu.nl

Place and date: Utrecht University, 4, 10 & 11 February.
Delta
Inleveren kopij

Bijdragen van faculteiten, diensten en overigen voor de mededelingenrubriek van Delta ontvangt de redactie graag op diskette, bij voorkeur in WP5.1 of per e-mail: Redactie@Delta.TUDelft.nl. Bijdragen dienen zo beknopt mogelijk te zijn.

De redactie behoudt zich het recht voor om in te korten.

Aanleveren vóór vrijdag 14.00 uur. (Redactie Delta, Mekelweg 4).

TBM
Communicatie

In het 3e kwartaal verzorgt de faculteit TBM bij voldoende belangstelling drie nieuwe keuzevakken op het gebied van communicatie. Voor TN-studenten kunnen deze vakken desgewenst deel uitmaken van de nieuwe TN-communicatievariant die vanaf dit jaar bestaat. Elk vak beslaat drie studiepunten.

* WM0207: Communicatietheorie (3 SP), met als hoofdpunten: de manier waarop mensen informatie verwerken en erdoor worden beïnvloed; een optimale communicatiekundige ontwerpaanpak; toepassing van de leerstof op risicocommunicatie (communicatie over veiligheids-, gezondheids- en milieuproblemen met diverse (publieks)groepen). Tijdstip: vrijdagmiddag.

* WM0208: Bedrijfs- en beleidscommunicatie (3 SP), met o.a. aandacht voor het schrijven en beoordelen van adviesrapporten en beleidsteksten. Tijdstip: donderdagmiddag.

* WM0209: Instructieve teksten: gebruik en ontwerp van handleidingen (3 SP), van softwarehandleidingen tot veiligheidsinstructies. Tijdstip: woensdagochtend.

Aanmelding en informatie: secr. 015-2783646 of e-mail: M.G.M.Elling@tbm.tudelft.nl

Keuzevak WM0909TU .

Dit college Technology Assessment beoogt deelnemers inzicht te geven in de maatschappelijke aspecten van technologische ontwikkelingen, en de wijze waarop die in kaart kunnen worden gebracht. Tevens zullen een aantal opties worden aangegeven waardoor technische ontwikkelingen zodanig kunnen worden beïnvloed dat zij beter bij maatschappelijke behoeften aansluiten. Speciaal zal in dit college worden uitgegaan van de maatschappelijke behoefte aan een duurzamere technologie.

Docenten: drs. A.M. van der Wel, tst. 5941, dr.ir. Karel Mulder tst. 1043.

Plaats en tijd: De Vries van Heystplantsoen 2, zaal A. 3e en 4e onderwijsperiode, donderdag, 5e en 6e uur. Start 10 februari.

Meer informatie op http://www.wtm.tudelft.nl/onderwijs/ta/wm0909.htm

Inschrijving niet nodig.

Recht en Techniek
Tentamenrooster januari.

wm0701 (aa1A) 26 januari, 9.00-10.00 uur, WTM, zaal A.

wm0702 (aa1AB) 26 januari, 9.00-11.00 uur, WTM, zaal A.

wm0771 (aa7) 25 januari, 14.00-16.00 uur, WTM, zaal C.

Te bestuderen stof: Elementair Milieurecht (dictaat 1997) enWerkboek 1998 + aanvullingen/wijzigingen (informatie via secretariaat sectie Recht en Techniek). De Bundel Wetgeving Milieurecht 1997 meenemen naar het tentamen.

wm0720 (aa21A) 18 januari, 9.00-11.00 uur, WTM, zaal C.

wm0721 (aa21B) 18 januari, 9.00-11.00 uur, WTM, zaal C.

wm0720/21 (aa21A+B) 18 januari, 9.00-13.00 uur, WTM, zaal C.

wm0728 (aa28) 27 januari, 9.00-11.00 uur, WTM, zaal C.

wm0729 (aa29) 21 januari, 14.00-16.00 uur, WTM, zaal 0.46.

wm0730 (aa30) 20 januari, 9.00-10.30 uur, WTM, zaal C.

Tentamenrooster februari .

wm0781 (aa8) 1 februari, 14.00-16.00 uur, WTM, zaal A.

wm0734 (aa34) 1 februari, 14.00-17.00 uur, TA.

wm0722 (aa22) 3 februari, 19.00-21.00 uur, TA, Mijnb.pl. 2.17.

Voor tentamenstof en overige relevante informatie verwijzen wij u naar de informatiebulletins, te verkrijgen bij het SIC, De Vries van Heijstplantsoen 2, of bij het secr. van de sectie Recht en Techniek, Kanaalweg 2b, kamer 2.04.

College WM0621 .

Colleges derde kwartaal. Wegens omstandigheden vervalt het college Innovatiemanagement (WM0621). Studenten wordt geadviseerd het vak Toegepaste Industriële Organisatie (WM0603) te volgen. Dit college wordt gegeven in het 3e kwartaal, op vrijdag het 3e en 4e uur.

Plaats en tijd: Geb. WTM, Kanaalweg 2b, lokaal 1.23. Start: 11 februari ,

College WM0611 .

Het college kosteninformatie (WM0611) is verplaatst naar de woensdagavond van 18.30-20.00 uur.

Plaats en tijd: De Vries van Heystplantsoen 2, collegezaal A. Start: 9 februari .
Taal

De volgende taalcursussen gaan binnenkort van start: Engels, Frans, Italiaans en Spaans . Inschrijvingen van 24 januari tot 4 februari van 9.00-16.30 uur, in de gang bij het Studenten Informatie Centrum, De Vries van Heijstplantsoen 2, Delft.

Niveautest Engels: 31 januari, Frans: 1 februari. Voor Spaans : f 50,- borg.
Informatie: 015-2784124.
CiTG
Windenergie

Het instituut DUWIND nodigt geïnteresseerden (van alle faculteiten) uit voor het vak Windenergie (Ctme5147) ( 2 sp). Dit vak bestaat uit hoorcolleges en een projectgedeelte. De hoorcolleges geven een goede indruk van de breedte van het vak. Daarna krijgen deelnemers in het projectgedeelte gelegenheid om in multidisciplinaire teams een turbine te ontwerpen/aan te passen. In deze opdracht komt de wisselwerking tussen de vakdisciplines die betrokken zijn bijhet ontwerp van een windturbine tot uiting.

Plaats en tijd: CT, zaal 5.99, Stevinweg 1, Delft, 21 januari-12 mei, vrijdag 10.30-12.30.

Inlichtingen: prof G.A.M. van Kuik, tst. 5170.

College ge260 .

Dit 3e jaars vak (3 sp) wordt gegeven door de sectie GIS technologie van de opleiding Geodesie in blok 3 (7/2 tot 24/3) en staat open voor bijvakstudenten.

In het college komen de mogelijkheden van GIS in de praktijk aan de orde. Het vak bestaat voor de helft uit een practicum waarin de studenten ruimtelijke problemen leren op te lossen mbv een GIS. In een aantal gastcolleges zullen gastsprekers vertellen over hun ervaringen uit de praktijk.

Informatie en aanmelden: drs. J. Stoter, tst. 8136 of e-mail: j.e.stoter@geo.tudelft.nl
OCP
Visitatie Wb

Op 20 en 21 januari vindt de onderwijsvisitatie Werktuigbouwkunde plaats. Een van de programma-onderdelen is een open spreekuur voor studenten en medewerkers op 21 januari van 12.15-12.45 uur vergaderzaal 4.

Het open spreekuur is bedoeld voor degenen die niet door de visitatiecommissie zullen worden geïnterviewd, maar wel hun ervaringen over de kwaliteit van de opleiding aan de commissie willen melden. Via deze mededeling worden zij daartoe uitgenodigd.

Aanmelding vooraf is noodzakelijk met opgave van onderwerp, en wel bij de secretaris van de visitatiecommissie, VSNU, drs. F.G.W. Nilsen, 030-2363864, Postbus 19270, 3501 DG Utrecht.
IRI
Kernchemie

Het college kernchemie ST 409) door prof.dr. J.J.M. de Goeij wordt gegeven in de derde onderwijsperiode op donderdag 1e en 2e uur en in de vierde onderwijsperiode en op dinsdag 3e en 4e uur.

Plaats en tijd: Geb. voor Scheikunde, collegezaal C, start: 20 januari , 1e uur.
Activiteiten
Kerkdienst

Moderne onderzoekers menen dat de God van Israël ook een vrouwelijke metgezel gehad moet hebben. In de voorstelling van de oudheid huwde de hemelgod de godin van de aarde. Maar met de God van Israël ligt het anders, hij ‘huwde’ het volk van Israël. Als het met dit huwelijk goed zit, brengt de aarde vrucht voort, brood en wijn, want dat is recht en vrede. Daar drinken we op. Proost! Studentenkerkdienst 16 januari ,Noordeinde 4, 11.15 uur. Voorganger: Trudie van Ginkel.
Lezing

Duurzame stappen in het bedrijfsleven. Lezing door The Natural Step. Lunchbijeenkomst van het Netwerk Duurzame Ontwikkeling.

Niet alleen de TU Delft heeft duurzaamheid opgenomen in haar missie. Ook steeds meer bedrijven hechten waarde aan duurzame ontwikkeling. Op deze eerste lunchbijeenkomst in 2000 vertelt Ernest van Hezik aan de hand van voorbeelden hoe zijn organisatie ‘The Natural Step’ bedrijven stimuleert en adviseert over duurzaam ondernemen. Aan de hand van vier kernvragen wordt bekeken hoe een specifiek bedrijf zich kan ontwikkelen tot een duurzame onderneming. De discussie zal in kleine groepen plaatsvinden.

Plaats en tijd: Cultureel Centrum Mekelweg 10, Delft, 19 januari 12.30-13.30 uur.

De lunch is gratis.

Aanmelden (verplicht) bij Projectgroep Onderwijs Duurzame Ontwikkeling, Remke Bras, bras@wtm.tudelft.nl, tst. 7196.
Bedrijvendagen

Op 9, 10 en 11 februari zullen voor de vijfde keer De Delftse Bedrijvendagen plaatsvinden met als doel studenten in de eindfase van hun studie in contact te brengen met bedrijven die voor hen interessant zijn. De bedrijvendagen zijn toegankelijk voor studenten en promovendi van alle vijftien

studierichtingen van de TU Delft. Tijdens deze dagen kunnen de deelnemende studenten en promovendi kennismaken met 96 binnen- en buitenlandse bedrijven en vervolgopleidingen in de Aula.

In april worden deze dagen gevolgd door de gesprekkendagen, waarbij een meer persoonlijke kennismaking met de bedrijven in de vorm van een oriënterend of solliciterend gesprek mogelijk is. De Delftse Bedrijvendagen zijn dé mogelijkheid voor het zoeken naar een baan, afstudeer- of stageplaats.

Opgave: via de uitnodiging die elke 3e jaarsstudent en ouder in het bezit van propedeuse heeft ontvangen of via internet: www.ddb.tudelft.nl onder “inschrijven”.
Symposia

Op 19 januari organiseert Codon, studievereniging van bioprocestechnologen in Wageningen, een symposium over een aantal recente en belangrijke ontwikkelingen in de biotechnologie, met sprekers uit binnen- en buitenland.

Informatie en opgave: come.to/codon of e-mail: symposium-codon@guest.pk.wau.nl
Cursussen
DTO

In de komende periode organiseert de Dienst Technische Ondersteuning o.a. de volgende cursussen:

* PowerPoint 97 . Dit is het presentatiepakket van Office 97 waarmee op eenvoudige wijze grafische presentaties gemaakt kunnen worden. Teksten, getallen en grafieken alsmede videofragmenten en foto’s kunnen met of zonder geluid worden weergegeven.

De cursus duurt vier dagdelen en vindt plaats op 19, 20, 26 en 27 januari (middagen).

* Baan Distribution – Verkoop . Het informatiesysteem Baan ondersteunt de financiële, logistieke en projectmatige processen op de TU Delft. De inhoud van deze module is afgestemd op het gebruik van het Baan-systeem door medewerkers van de TU Delft.

Deze cursus duurt vier dagdelen en vindt plaats op 24 en 25 januari (hele dagen).

* Outlook 98 – Basis . Outlook is een desktopinformatie-beheerprogramma. Met Outlook kunt u uw eigen afspraken regelen en vergaderingen met een groep plannen. Taken en notities kunt u op uw scherm zichtbaar maken. Alle functies zijn volledig geïntegreerd met Office 97.

De cursus duurt twee dagdelen en vindt plaats op 24 en 25 januari (ochtenden).

* Windows – Basis . Tijdens deze cursus wordt u vertrouwd gemaakt met de basisbegrippen en -functies van Windows 95 en Windows NT Workstation 4.0. M.b.v. oefeningen leert u het praktisch gebruik van de grafische omgeving van Windows.

De cursus duurt twee dagdelen en vindt plaats op 24 en 25 januari (middagen).

* Internet – Basis . Tijdens deze cursus gaat u het World Wide Web verkennen. U heeft de keuze uit Netscape of Internet Explorer om te surfen. De cursus duurt twee dagdelen en vindt plaats op 27 en 28 januari (ochtenden).

Nadere informatie over de cursussen en kosten: Helpdesk DTO, 015-2782000 of http://www.dto.tudelft.nl/homecur.htm.
Algemeen
KIvI-kamer

Als gevolg van langdurige ziekte van de vaste KIvI-medewerker is de KIvI-kamer enkele weken gesloten geweest. Het KIvI is blij de heer Donker Duyvis bereid te hebben gevonden de KIvI-kamer weer te willen bezetten.

Vanaf 4 januari is de KIvI kamer weer iedere dinsdag en donderdag te bezoeken tussen 13.00-14.30 uur. Jullie worden van harte uitgenodigd een bezoek te komen brengen en je te laten informeren omtrent het KIvI en haar activiteiten en diensten. Begin het nieuwe millenium goed en breng een

bezoek aan de KIvI-kamer.
Sta*d
BB

Buitenland Berichten is een uitgave van het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau, openingstijden dagelijks van 9.00-17.00). Reacties en kopij richten aan: Liesbeth van Dam(e-mail: l. van dam@ssc.tudelft.nl) en Gerdien de Graaf (e-mail: g.degraaf@ssc.tudelft.nl). Indien u als medewerker of student van de TU Delft Buitenland Berichten wilt ontvangen, kunt u uw naam en e-mailadres doorgeven aan Liesbeth van Dam.
Stage

Ga je komend studiejaar voor stage of studie naar het buitenland en wil je je voorbereiden op het werken en studeren in een andere culturele omgeving, dan kun je, gefinancierd door het Universiteitsfonds Delft, een professionele training volgen ter voorbereiding op je studie- dan wel stageperiode in het buitenland.

Het trainingsprogramma is gericht op een land of regio en bestaat uit de volgende onderdelen:

voorbereiding op de stage/studie (3 dagdelen) met aandacht voor: de Nederlandse culturele identiteit; normen, waarden en omgangsvormen in het bestemmingsland (lokale gewoontes, sfeer en mentaliteit); de organistiecultuur (culturen) in het bestemmingsland (besluitvormingsprocessen, arbeidsmentaliteit, werkcultuur, de plaats van status en autoriteit, omgaan met bureaucratie en hiërarchie).

Het bijhouden van een beknopt logboek tijdens de stage.

Briefing van de stage (2 dagdelen).

De training is vooral gericht op het ontwikkelen van praktische vaardigheden. Case-studies en rollenspelen zijn hierbij belangrijke hulpmiddelen.

Aan de hand van specifieke situaties uit de ingenieurspraktijk wordt de cursist geconfronteerd met aspecten van studeren en werken in een ander land/regio. Studenten volgen deze training in groepen van maximaal 15 deelnemers in de internationale ambiance van het KIT te Amsterdam.

Bij voldoende aanmeldingen zullen op 27 maart drie trainingen worden gegeven gericht op de volgende regio’s: Verenigde Staten/Canada, Zuid-Amerika en Zuid-Oost Azië.

De kosten voor deelname aan deze training

komen nagenoeg volledig voor rekening van het Universiteitsfonds Delft. Aan de cursisten wordt een bescheiden bijdrage ter hoogte van 35 gulden gevraagd.

Aanmeldingsformulieren verkrijgbaar bij Sta*d. Sluitingsdatum 16 februari . Na de sluitingsdatum ontvang je binnen twee weken bericht of je bent geplaatst.

Nadere informatie: Sta*d, Julianalaan 134, 2628 BL Delft, 015-2788012, fax 015-2785690, e-mail: ssc@ssc.tudelft.nl
Scriptieprijs

Sinds een viertal jaren looft de afdeling Techniek, Maatschappij & Economie van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIvI) een aanmoedigingsprijs uit voor studenten met afstudeerscripties die betrekking hebben op de afstemming van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. De prijs heeft tot doel de aandacht voor de interactie tussen technische en maatschappijvraagstukken in universitaire opleidingen te verhogen. De prijs is niet bedoeld voor scripties die op de datum van indiening reeds meer dan een jaar daarvoor zijn beoordeeld in het kader van de universitaire opleiding.

De voorwaarden voor toekenning van deze prijs en de selectieprocedure zijn vastgelegd in het reglement scriptieprijs, dat kan worden ingezien bij Sta*d.

De prijs omvat een geldbedrag van 1000 gulden. De winnaar verplicht zich een publieke voordracht te houden over het onderwerp van de scriptie. Het KIvI zal zich

inspannen een of meerdere interviews of publicaties te realiseren.

Meedingende scripties dienen voor 1 maart te worden gestuurd aan: KIvI afdeling Techniek, Maatschappij & Economie, Postbus 30424, 2500 GK Den Haag, tav van de voorzitter.
Duwo

De Duwo en de kamerwinkel, een initiatief van Duwo, VSSD, en TU Delft hebben per 1 januari nieuwe openingstijden: ma t/m vr van 8.30-17.00 uur.
Informatie

Studentenadviesbureau, Julianalaan 134, 2628 BL Delft, 015-2788012, receptie en informatiecentrum zijn geopend van 9.00-17.00uur, e-mail: ssc@ssc.tudelft.nl, internet:http://www.bu.tudelft.nl/ssc
English
Church

International Students are invited to participate in the Service at the Raamstraat-church on January 16th., 12.00 noon. The theme of the service is: “To be and to be called: that’s the question!” The service will be conducted by Fr. Ben Engelbertink, mhm and participants are invited to bring their music-instruments and hymns.
Language course

The English Refresher Course and the Written English for Technologists Course will start soon. You can register for the English level test from 24 january untill 4 februari , between 9.00-16.30 h. (valid Delft University Card requested!). Information: 015- 2784124.
Seminar

International Student Seminar on Industrial Ecology (2 sp).

Industrial ecology designs industrial systems that imitate nature: no wastes, no emissions, no pollution; total recycle. Industrial ecology integrates engineering with the social sciences and business. The seminar, that will stress policy, is therefore meant for students from all branches of engineering.

The seminar is meant for Dutch and international undergraduate students as well as graduate students interested in sustainability and its implications for policy, business and engineering. Before the seminar starts, an open informationmeeting (no obligations!) will occur. This will take place on 14 January , 11:00 am in the ‘Vergaderzaal’ k.421, Julianalaan 136.

Seminar leaders: dr.ir. Saul Lemkowitz, Faculty of Applied Sciences, and dr.ir. Geert Lameris, Faculty of Technology, Policy and Management.

More information: S.M.Lemkowitz@tnw.tudelft.nl or G.H.Lameris@wtm.tudelft.nl
Space law

Leiden University offers: Space Law/keuzevak ruimterecht.

In the second trimester prof. Haanappel will teach space law. The course is open to both foreign (7 ECTS) and Dutch (5 sp) students.

Lectures in the course will take place in room 3 of the Academiegebouw each Monday, starting 17 January , 11.00-13.00 hours, finishing 10 April. The exam will be held on 17 April.

Students can register for this course each monday from 11.00-15.00 hours at the Institute of Air and Space Law or by e-mail.

Information and registration, please contact during these hours the student-assistant, Hugo de Grootstraat 27A, 071-5277724, or e-mail: LRSA1@law.leidenuniv.nl, or at the homepage of the Institute http://www.leidenuniv.nl/law/air&space/
Course

General Introductory Course in Women’s Studies.

This is an intensive introductory course meant for students who need to clarify the meaning, function and methodological value of the key concepts of feminist theory, with special emphasis on gender, experience and location. Each participant is expected to approach the course in the perspective of his/her research topics and interests.

Credits: 4 (160 hrs).

Price: %300,- (external PhD students).

Information and registration, before 21 January , at the secretariat of the NOV, e-mail: nov@let.uu.nl

Place and date: Utrecht University, 4, 10 & 11 February.
Delta
Inleveren kopij

Bijdragen van faculteiten, diensten en overigen voor de mededelingenrubriek van Delta ontvangt de redactie graag op diskette, bij voorkeur in WP5.1 of per e-mail: Redactie@Delta.TUDelft.nl. Bijdragen dienen zo beknopt mogelijk te zijn.

De redactie behoudt zich het recht voor om in te korten.

Aanleveren vóór vrijdag 14.00 uur. (Redactie Delta, Mekelweg 4).

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.