Onderwijs

Extern advies: aanpak reorganisatie faalt

De plannen van het college van bestuur om het Bureau van de universiteit op te splitsen en veel taken ervan te decentraliseren naar faculteiten en diensten, zijn in beginsel positief te waarderen.

Maar de uitvoering ervan heeft tot nog toe gefaald. Een draagvlak bestaat niet, medewerkers blijven te lang in onzekerheid, de spanningen zijn gegroeid, en de beoogde kwaliteitsverhoging is twijfelachtig.

Deze conclusies heeft het extern adviesbureau Mede neergelegd in een rapport dat het op verzoek van de vakbonden heeft uitgebracht. Het rapport is begin deze week gepresenteerd in het Overlegorgaan Personeelszaken. Medio augustus wordt het voor het eerst ‘formeel’ in het OP besproken.

Mede zegt de argumentatie van het college van bestuur voor een ingrijpende opsplitsing van het Bureau te kunnen begrijpen. Op korte termijn wil het cvb een kleine ‘collegestaf’ formeren en overige Bureau-onderdelen integreren in faculteiten en diensten (of in nieuw te vormen clusters daarvan). Doel van het college is uiteindelijk minder bureaucratie en betere dienstverlening. Binnen de TU kan dit proces honderden mensen in hun functies raken.

,,Het negatieve imago en de geringe mate van samenhang binnen het Bureau maken een geloofwaardige ‘doorstart’ van het Bureau in gereorganiseerde vorm onmogelijk”, aldus Mede. Maar willen de nieuwe plannen kans van slagen hebben, dan vindt Mede het nodig dat het college een heldere besturingsfilosofie formuleert, bereid is de competenties van zijn medewerkers ten volle te benutten, niet bij voorbaat denkt aan het aantrekken van topmensen ‘van buiten’, en veel aandacht schenkt aan een zorgvuldige procedure voor het uitkiezen en benoemen van het nieuwe management.

Mede ziet ook mogelijkheden om de reorganisatie te versnellen. Het cvb wil veel Bureau-ambtenaren eerst overplaatsen naar een Universiteits Servicecentrum en dat dan geleidelijk afslanken. De betrokkenen maken dan twee achtereenvolgende reorganisatieprocessen mee, uitgesmeerd over ten minste vier jaar. Het adviesbureau stelt voor functies en medewerkers direct van het centrale naar de decentrale niveaus over te brengen. Vervolgens moeten dáár de integratie- en afslankingsprocessen in een klap worden afgewerkt. (R.M.)

Richard Meijer

De plannen van het college van bestuur om het Bureau van de universiteit op te splitsen en veel taken ervan te decentraliseren naar faculteiten en diensten, zijn in beginsel positief te waarderen. Maar de uitvoering ervan heeft tot nog toe gefaald. Een draagvlak bestaat niet, medewerkers blijven te lang in onzekerheid, de spanningen zijn gegroeid, en de beoogde kwaliteitsverhoging is twijfelachtig.

Deze conclusies heeft het extern adviesbureau Mede neergelegd in een rapport dat het op verzoek van de vakbonden heeft uitgebracht. Het rapport is begin deze week gepresenteerd in het Overlegorgaan Personeelszaken. Medio augustus wordt het voor het eerst ‘formeel’ in het OP besproken.

Mede zegt de argumentatie van het college van bestuur voor een ingrijpende opsplitsing van het Bureau te kunnen begrijpen. Op korte termijn wil het cvb een kleine ‘collegestaf’ formeren en overige Bureau-onderdelen integreren in faculteiten en diensten (of in nieuw te vormen clusters daarvan). Doel van het college is uiteindelijk minder bureaucratie en betere dienstverlening. Binnen de TU kan dit proces honderden mensen in hun functies raken.

,,Het negatieve imago en de geringe mate van samenhang binnen het Bureau maken een geloofwaardige ‘doorstart’ van het Bureau in gereorganiseerde vorm onmogelijk”, aldus Mede. Maar willen de nieuwe plannen kans van slagen hebben, dan vindt Mede het nodig dat het college een heldere besturingsfilosofie formuleert, bereid is de competenties van zijn medewerkers ten volle te benutten, niet bij voorbaat denkt aan het aantrekken van topmensen ‘van buiten’, en veel aandacht schenkt aan een zorgvuldige procedure voor het uitkiezen en benoemen van het nieuwe management.

Mede ziet ook mogelijkheden om de reorganisatie te versnellen. Het cvb wil veel Bureau-ambtenaren eerst overplaatsen naar een Universiteits Servicecentrum en dat dan geleidelijk afslanken. De betrokkenen maken dan twee achtereenvolgende reorganisatieprocessen mee, uitgesmeerd over ten minste vier jaar. Het adviesbureau stelt voor functies en medewerkers direct van het centrale naar de decentrale niveaus over te brengen. Vervolgens moeten dáár de integratie- en afslankingsprocessen in een klap worden afgewerkt. (R.M.)

Richard Meijer

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.